Skip to main content

Swedish Recycling Award – viktigt initiativ för proaktivt miljöarbete

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2014 09:55 CEST

Svenskt kunnande och tekniska lösningar ligger i främsta ledet vad gäller omhändertagande, behandling och insamling av avfall. Med Återvinningsgalan vill tidningen Recycling och Miljöteknik varje år uppmärksamma de företag och organisationer, personer eller kommuner som ligger i framkant för omhändertagande, behandling och insamling av avfall. Tävlingen är inne på sitt åttonde år och arrangeras i år i samarbete med Återvinningsindustrierna och Avfall Sverige.

Under våren har svenska verksamheter, kommuner och enskilda personer kunnat skicka in bidrag till juryn. Finalisterna avslöjas för offentligheten på Elmia Avfall och Återvinning den 30 september i Jönköping. Vinnarna presenteras på Återvinningsgalan den 27 november på Nalen i Stockholm.

En oberoende jury bestående av representanter från tidningen Recycling & Miljöteknik, miljö-experter och branschfolk, utser en vinnare i varje kategori.

I år tävlar företag om ära och pris i följande kategorier:

Årets Förebyggare: Priset tilldelas den som visar att det i praktiken är möjligt att förebygga avfall. Årets förebyggare ska utgöra ett bra exempel, som är praktiskt genomförbart och som kan inspirera andra att arbeta förebyggande.

Årets Entreprenör: Tilldelas den som tänkt och gjort annorlunda och som inte följt andras fotspår. Priset går till en entreprenör som vävt in hela kedjan av avfallsminimering, insamling, sortering, behandling, och logistik i ett effektivt, miljöriktigt perspektiv.

Årets Miljöinitiativ: Priset tilldelas den som på ett kreativt och nydanande sätt tagit krafttag mot ett eller flera miljöproblem. Kan till exempel vara ett återvinningsprojekt, avfallsminimeringslösning eller nytänkande inom hållbarhet i stort.

Årets Återvinningsanläggning: Ett pris som ska uppmärksamma anläggningar som utför en service och tjänst åt de företag/personer som lämnat sitt avfall där, och som samtidigt bidrar till en bättre miljö genom effektiva återvinnings- och behandlingsmetoder för alla typer av avfall.

Årets Avfallsbehandlare: Priset går till det företag som har avfallshantering/behandling som sin huvudverksamhet, och som på ett miljöriktigt, effektivt och lönsamt sätt bidragit till att göra avfallshanteringen till ett värde för kunden.

Årets Återvinningskommun: Priset går till den kommun som under året effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i allmänhet och producentansvarsmaterial i synnerhet. I årets återvinningskommun står miljönyttan i fokus och man tar hänsyn till världen utanför den egna kommunen.

Årets Specialpris (Vandringspris): Tilldelas det företag eller person som på ett enastående och förtjänstfullt sätt verkat för att lyfta fram svensk avfalls- och återvinningsindustri till världsledande och satt fokus på svenskt kunnande inom detta område såväl nationellt som internationellt.

Bakgrund:
"Swedish Recycling Award" instiftades 2007 för att premiera lysande innovationer, investeringar, personliga insatser eller produktförbättringar, som gjort avtryck i såväl företagets eller kommunens ekonomi som miljö.

Kalendarium:

  • Nomineringsfasen pågår t om 15 september
  • Jurymöte för val av finalister: 22 september
  • Finalisterna avslöjas för offentligheten på Elmia Avfall och återvinning den 30 september.
  • Vinnarna presenteras på Återvinningsgalan den 27 november på Nalen i Stockholm.

För mer information: www.atervinningsgalan.se


Mentor är ett mediehus som genom sina olika varumärken erbjuder tidningar, webbinformation, seminarier, utbildningar och evenemang inom en lång rad områden. Vi bevakar de flesta stora branscher inom industri-, handels- och servicesektorn och ger våra kunder fördjupad kunskap och inspiration inom deras specifika intresseområden och erbjuder nya mötesplatser.
Mentor riktar sig till beslutsfattare på företag, myndigheter och organisationer som söker fördjupad information inom sina områden.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera