Media-no-image

Merck Serono meddelar att FDA har godkänt Auxogyns system Early Embryo Viability Assessment (Eeva®)

Pressmeddelanden   •   2014-06-26 17:25 CEST

Darmstadt, Tyskland, 10 juni 2014 – Merck Serono, den biofarmaceutiska divisionen hos Merck, meddelade idag att det av Merck Seronos strategiska partner Auxogyn egenutvecklade system Early Embryo Viability Assessment (Eeva ®) har blivit godkänt av amerikanska Food and Drug Administration (FDA) genom de novo-klassificeringsprocessen, en godkännandeväg för vissa nya medicintekniska pionjärprodukter med låg till måttlig risk. Merck Serono är exklusiv kommersiell partner med Auxogyn, Inc. för Eeva-systemet i Europa och Kanada.

Eeva-testet, som används som komplement till traditionell morfologi, är det första och enda prognostiska, icke-invasiva embryotestet som blivit godkänt av FDA. Eeva-testet använder sig av egenutvecklad programvara som automatiskt analyserar embryo­utveckling mot vetenskapligt härledda tidsparametrar för celldelning som fångas upp genom kontinuerlig videoupptagning. Denna målinformation, som reproduktions­endokrinologer och embryologer får ta del av, bidrar till att optimera behandlings­planerna för patienterna.

”FDA:s godkännande av Eeva-systemet förstärker värdet av tillämpligheten hos Eeva-testet på IVF-labben och kan förbättra IVF-resultaten. Det markerar ytterligare en viktig och spännande milstolpe i vårt fortsatta samarbete med Auxogyn för att ytterligare stödja klinisk utveckling och kommersialisering av deras Eeva-test”, säger Meeta Gulyani, chef för Strategy and Global Franchises på Merck Serono. ”Vi välkomnar därför denna ytterligare validering av potentialen att med Eeva-testet objektivt identifiera de embryon som har högst implanteringspotential, något som i slutändan kan förbättra resultatet för patienterna.”

Eeva-systemet erhöll CE-märkning under 2012 och har funnits på marknaden i EU sedan dess, och i Kanada sedan 2013. Potentialen för Eeva-systemet ledde till en utvidgning av det ursprungliga samarbetsavtalet till att inkludera ett licensavtal mellan Merck och Auxogyn, vilket meddelades i april 2014, för de exklusiva rättigheterna att kommersialisera Eeva-testet i Europa och Kanada. Auxogyn planerar att kommersialisera Eeva-testet i USA senare i år.

”Vi är glada att få FDA:s de novo-godkännande för Eeva-systemet och vi tror att detta markerar en viktig milstolpe inom IVF-området”, säger Lissa Goldenstein, VD och koncernchef för Auxogyn. ”Vi har följt en rigorös klinisk valideringsprocess under flera år samt en godkännandeväg för att kunna föra ut Eeva-testet på marknaden. Godkännandet ger en ny grad av konfidens för IVF-klinikerna som för första gången får tillgång till kvantitativ information utöver traditionell morfologi när man ska avgöra vilket eller vilka embryon som ska överföras.”

Enligt European Society of Human Reproduction och Embryology (ESHRE), har cirka fem miljoner barn fötts runt om i världen sedan 1978 som ett resultat av assisterad reproduktionsteknologi (ART), till exempel IVF.1 Denna trend kan komma att öka på grund av framsteg inom ART- och IVF-teknik, som Eeva-testet.

Referenser

1.  European Society of Human Reproduction and Embryology. (2012). Antalet IVF- och ICSI-barn i världen beräknas nu ha nått totalt 5 miljoner [Pressmeddelande]. Hämtat från http://www.eshre.eu/Press-Room/Press-releases/Press-releases-ESHRE-2012/5-million-babies.aspx

Om Auxogyn

Auxogyn revolutionerar området reproduktiv medicin genom att omsätta vetenskapliga upptäckter i tidig embryoutveckling till kliniska verktyg. Företagets flaggskepp, Eeva-testet, ger enhetlig, objektiv och kvantitativ information om ett embryos livsduglighet som IVF-kliniker och infertilitetspatienter kan använda sig av för att fatta viktiga behandlingsbeslut. Auxogyn är privatägt och finansieras av Kleiner Perkins Caufield & Byers, MS Ventures, SR One och TPG Biotech.

Mer information om Auxogyn finns påhttp://www.auxogyn.com/.

Om Eeva

Auxogyns icke-invasiva tidiga bedömningsmetod av ett embryos livsduglighet, (Eeva)-testet, kan, tillsammans med traditionell morfologi, förbättra IVF-resultatet genom att ge IVF-kliniker och patienter objektiv information om embryonas livsduglighet. Eeva-systemet använder sig av egenutvecklad programvara som automatiskt analyserar embryoutveckling mot vetenskapligt och kliniskt validerade tidsparametrar för celldelning. Med Eevas kvantitativa data om varje embryos potentiella utveckling kan IVF-kliniker optimera behandlingsmetoden för de patienter som genomgår IVF-behandling.

Auxogyn har erhållit CE-märkning för Eeva i juli 2012 och Eeva är för närvarande tillgängligt för användning i vissa länder i EU.

Mer information om Eeva finns påhttp://www.eevaivf.com/.

Om Merck Serono

Merck Serono är en biofarmaceutisk division hos Merck. Merck Serono har sitt huvudkontor i Darmstadt i Tyskland och tillhandahåller ledande varumärken i 150 länder för att hjälpa patienter med cancer, multipel skleros, infertilitet, endokrina och metabola sjukdomar samt hjärt-kärlsjukdomar. I USA och Kanada drivs EMD Serono som ett separat dotterbolag till Merck Serono.

Merck Serono upptäcker, utvecklar, tillverkar och marknadsför receptbelagda läkemedel med både kemiskt och biologiskt ursprung i specialistindikationer. Vi har ett bestående åtagande att leverera nya terapier inom våra kärnfokusområden neurologi, onkologi, immuno-onkologi samt immunologi.

Mer information finns påhttp://www.merckserono.com/.

Alla Mercks pressmeddelanden distribueras via e-post samtidigt som de blir tillgängliga på Mercks webbplats. Gå till www.merckgroup.com/subscribe om du vill registrera dig online, ändra dina val eller avbryta prenumerationen.

Merck är ett ledande företag för innovativa och högkvalitativa högteknologiska produkter i läkemedels- och kemisektorerna. Med sina fyra divisioner Merck Serono, Consumer Health, Performance Materials och Merck Millipore, uppgick Mercks totala intäkter till 11,1 miljarder euro under 2013. Cirka 38 000 Merck-anställda arbetar i 66 länder för att förbättra livskvaliteten för patienter, för att främja framgången för kunderna och för att bidra till att lösa de globala utmaningarna. Merck är världens äldsta läkemedels- och kemiföretag – sedan 1668 har företaget stått för innovation, företagsframgångar och ett ansvarsfullt entreprenörskap. Med en andel på cirka 70 procent är grundarfamiljen än idag majoritetsägare i företaget. Merck i Darmstadt i Tyskland innehar de globala rättigheterna till Mercks namn och varumärke. De enda undantagen är Kanada och USA, där företaget går under namnet EMD.


Merck Serono är ett ledande läkemedelsföretag inom cancerbehandling, multipel skleros och hormonstimulerande medel för fertilitet. Merck Serono ägnar sig åt innovativ forskning, inriktad på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra små molekyler eller biologiska läkemedel för att hjälpa patienter på områden där det finns stora behov för förbättring. www.merckserono.se

 

• FDA-godkännandet innebär klartecken för Eeva-systemet och gör det möjligt för in-vitro-fertiliseringsklinikerna (IVF) att erbjuda Auxogyns egenutvecklade Eeva-test och är ytterligare ett belägg för Merck Seronos och Auxogyns satsning på bidra med innovativa tekniker inom IVF-området.

Läs vidare »
Media-no-image

Merck Seronos nya spin-off-företag TocopheRx inriktar sig på infertilitetsbehandling

Pressmeddelanden   •   2014-01-17 11:13 CET

- Merck Seronos finansierar det åttonde spin-off-företaget genom sitt program för entreprenörspartnerskap, EPP
- TocopheRx ska snabba på utvecklingen av prövningsläkemedel i form av orala agonister för follikelstimulerande hormon (FSH) för infertilitetsbehandling

Darmstadt, Tyskland, 2 december 2013 – Merck Serono, Mercks division för biofarmakologi, meddelande i dag etableringen av TocopheRx, ett Bostonbaserat spin-off-företag inom det program för entreprenörspartnerskap (EPP) som inrättades i april 2012. TocopheRx är det åttonde spin-off-företaget som skapas genom EPP. Dess verksamhet kommer att vara inriktad på att utveckla agonister för follikelstimulerande hormon (FSH) för infertilitetsbehandling genom att föra vidare Merck Seronos prekliniska prövningsprogram till klinisk fas. Till en början kommer Merck Serono att investera 3,2 miljoner US-dollar (ca 2,4 miljoner euro) som startkapital. MS Venture, Mercks riskkapitalenhet, kommer att ansvara för investeringen och ingå i styrelsen för TocopheRx.

I dag är administrering av FSH en standardhormonbehandling vid ofrivillig barnlöshet. TocopheRx ska arbeta vidare med att utreda potentialen för orala FSH-agonister i protokoll för infertilitetsbehandling.

"Det nya företag som skapats utifrån Merck Seronos lovande produkt inom fertilitetsområdet är en unik möjlighet att utveckla en innovativ prövningsprodukt genom kapitaleffektiv externalisering", säger Belén Garijo, styrelseordförande och vd för Merck Serono. "Det är ett bevis för vårt kontinuerliga åtagande att utveckla nästa generation infertilitetsbehandlingar och tekniker för att öka frekvensen lyckade IVF-behandlingar."

Grundarna av TocopheRx är Stephen Palmer, forskningschef för TocopheRx, Selva Nataraja, chef för den biologiska verksamheten och Henry Yu, chef för medicinsk kemi. Stephen Palmer ledde Merck Seronos fertilitetsforskning i nio år, mellan 2004 och 2013. TocopheRx kommer att utnyttja sitt erfarna team och kombinera sakkunskap inom forskning och läkemedelsutveckling med specialkunskap om fertilitetsområdet. Målet är att göra en betydande insats när det gäller läkemedel för infertilitetsbehandling. Företaget kommer att använda startkapitalet för utveckling från optimering av den ledande produkten till att hitta en klinisk läkemedelskandidat och därefter söka ytterligare finansiering och lämpliga partnerskap för vidareutveckling.

"Fertilitetsforskning fortsätter att vara ett viktigt fokus för FoU och innovation. Med vår startstrategi kommer vi att kunna ge ytterligare stöd för utvecklingen av en oral FSH-agonist, en lovande produkt i tidig fas som vi hoppas kommer att hjälpa ofrivilligt barnlösa", säger Annalisa Jenkins, chef för Global Research & Development vid Merck Serono.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är definitionen av infertilitet att regelbundna oskyddade samlag under minst ett år inte har lett till befruktning eller en fullgången graviditet. Man räknar med att över 70 miljoner par i världen är ofruktsamma. Merck Serono är världsledande inom infertilitetsbehandling och har utvecklat ett omfattande utbud av behandlingar för att hjälpa de ungefär 1 av 10 par i fertil ålder som söker medicinsk hjälp för ofrivillig barnlöshet.

TocopheRx är det åttonde företaget som finansieras via Merck Seronos program för entreprenörspartnerskap, EPP, som presenterades i april 2012 som en del av effektiviseringen av Merck Seronos verksamhet. Merck Seronos åtagande är att inom ramen för EPP finansiera spin-off- och uppstartföretag med 30 miljoner euro, med fokus på att vidareutveckla verksamhet och föreningar som har sitt ursprung hos Merck Serono. Till en början var målet med programmet att minska konsekvenserna på sysselsättningen av att huvudkontoret i Genève stängde på grund av omstrukturering. Sedan 2012 har EPP bidrag till framgångsrik etablering av uppstart- och tjänsteföretag inom bioteknikområdet i Schweiz, men programmet har också omfattat Merck Serono-medarbetare i övriga världen.

Om Merck Seronos program för entreprenörspartnerskap (EPP):

Programmet är utformat för att underlätta etablering av uppstartföretag. Det lanserades den 24 april 2012 och innefattar olika former av stöd, bland annat investering i anläggningstillgångar, licensiering av immateriella rättigheter och/eller överlåtelse av materiella tillgångar, allt efter det planerade projektets behov. Merck Seronos åtagande är att avsätta upp till 30 miljoner euro för detta ändamål.

Om TocopheRx

TocopheRx är ett Bostonbaserat företag som utvecklar nya infertilitetsbehandlingar. TocopheRx är ett av Merck Seronos spin-off-företag och har som mål att vidareutveckla en oral FSH-agonist till klinisk utveckling. Startkapitalet kommer från MS Ventures.

Om MS Ventures

MS Ventures är den strategiska riskkapitalfonden för Merck Serono, Mercks biofarmakologiska division. Fonden inrättades i mars 2009 och har fokus främst på investeringar i tidig fas. MS Ventures har ett strategiskt mandat och investerar i företag som utvecklar produkter och/eller tekniker om kan vara till nytta för patienter inom behandlingsområden som är relevanta för Merck Serono. MS Venture har har tillgång till sammanlagt 140 miljoner euro för strategiska investeringar genom sin BioIncubator i Israel och för spin-off-företag från Merck Serono.

Mer information finns på http://www.ms-ventures.com/.

Om Merck Serono

Merck Serono är Mercks biofarmakologiska division. Merck Serono har sitt huvudkontor i Darmstadt i Tyskland. Företaget erbjuder ledande varumärken i 150 länder för patienter med cancer, multipel skleros, infertilitet, endokrina och metabola sjukdomar samt hjärt-kärlsjukdomar. I Förenta staterna och Kanada fungerar EMD som ett separat dotterbolag till Merck Serono.

Merck Serono upptäcker, utvecklar, tillverkar och marknadsför receptbelagda läkemedel med både kemiskt och biologiskt ursprung för specialistindikationer. Vårt åtagande är att kontinuerligt utveckla nya behandlingar inom våra kärnområden neurologi, onkologi, immunonkologi och immunologi.

Mer information finns på http://www.merckserono.com/.

Alla pressmeddelanden från Merck distribueras via e-post samtidigt som de blir tillgängliga på Mercks webbplats. Gå till www.merckgroup.com/subscribe för att registrera dig online, ändra dina val eller avsluta tjänsten.

Merck är ett ledande företag inom läkemedel, kemi och livsvetenskaperna med sammanlagda intäkter på 11,2 miljarder euro 2012. Företaget har anor sedan 1668 och en framtid som formas av dess ca 38 000 medarbetare i 66 länder. Mercks framgång kännetecknas av entreprenörsanda och innovation från medarbetarna. Mercks verksamhet faller under Merck KGaA, där Merck-familjen äger ca 70 % och fria aktieägare återstående ca 30 %. Det amerikanska dotterbolaget Merck & Co exproprierades 1917 och har sedan dess varit ett oberoende bolag.


Merck Serono är ett ledande läkemedelsföretag inom cancerbehandling, multipel skleros och hormonstimulerande medel för fertilitet. Merck Serono ägnar sig åt innovativ forskning, inriktad på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra små molekyler eller biologiska läkemedel för att hjälpa patienter på områden där det finns stora behov för förbättring. www.merckserono.se

 

Läs vidare »
Media-no-image

Ny Cochrane-rapport visar: Behandling med natalizumab och Rebif mer effektiv än Avonex för patienter med multipel skleros

Pressmeddelanden   •   2013-11-26 09:43 CET

En ny metarapport från Cochraneinstitutet baserad på 44 kliniska prövningar med sammanlagt 17 401 patienter visar att behandling med natalizumab eller Rebif (IFNß-1a) är överlägsen alla andra behandlingar för att förebygga återfall hos patienter med MS. Dessutom visar rapporten att både natalizumab och Rebif (IFNß-1a) på kort sikt har en skyddande effekt mot funktionsnedsättning.

– Betydelsen av denna analys ligger i att den samlar befintlig evidens och försöker att systematiskt utvärdera vår samlade kunskap. Man försöker att jämföra det vetenskapliga underlaget för de olika behandlingarna trots att det finns otillräckliga direkta jämförelser mellan de olika preparaten. Resultaten är intressanta och viktiga, speciellt som det finns allt fler behandlingsalternativ vid MS, säger Jan Hillert, professor på Neurologkliniken vid Karolinska Institutet och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Varje år diagnosticeras uppskattningsvis 500 svenskar med multipel skleros och cirka 17 000 lider av sjukdomen i Sverige. Det är svårt att förutsäga sjukdomens förlopp eftersom den varierar från patient till patient. Syftet med Cochranerapporten är att ge sjukvården vägledning i val av behandling.

Cochraneinstitutets sammanställning är den mest omfattande genomgången av MS-forskningen hittills. Det finns i dag en mängd olika sätt att behandla sjukdomen, till exempel med monoklonala antikroppar, immunosuppressiva eller immunomodulerande läkemedel. I rapporten rankas de olika behandlingarna utifrån effektivitet och risk-nytta.

En majoritet av studierna som ingår i rapporten är korttidsstudier med en median på 24 månader. Eftersom MS är en livslång sjukdom så betonar författarna till rapporten att det behövs fler kliniska studier som tittar på de långsiktiga effekterna av olika behandlingar. Dessutom nämns behovet av direkta head-to-head-jämförelser mellan vissa läkemedel som exempelvis natalizumab och Rebif (IFNß -1a).

Analysen av de 44 kliniska prövningar visar att natalizumab och Rebif (IFNß-1a) är effektivare än Avonex (IFNß-1a) för att förhindra återkommande skov under de första 24 månaderna av behandlingen. Dessutom framgår att behandling med natalizumab och Rebif (IFNß-1a) har en skyddande effekt mot framåtskridande funktionsnedsättning.

– Cochranerapporten stöder interferon beta i högdos som behandling vid en tidpunkt då nya behandlingar blir tillgängliga och vi riskerar att underskatta befintliga, dokumenterade och säkra behandlingar och i stället gå direkt på de nya läkemedlen. Det skulle vara att placera alla ägg i samma korg, riskfyllt i min mening, säger Jan Hillert.

Filippini G, Del Giovane C, Vacchi L, D’Amico R, Di Pietrantonj C, Beecher D, Salanti G. Immunomodulators and immunosuppressants for multiple sclerosis: a network meta-analysis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 6. Art. No.: CD008933. DOI: 10.1002/14651858.CD008933.pub2.

Faktablad

Cochrane-institutet

• Cochrane-samarbetet startade 1993 och är ett oberoende internationellt nätverk av forskare och institutioner som kritiskt granskar forskning och information om olika effekter av behandlingar. Nätverket består av mer än 28 000 frivilliga i mer än 100 länder.

• Resultaten presenteras sedan som systematiska översikter, så kallade Cochrane-recensioner, i Cochrane-biblioteket. Dessa uppdateras kontinuerligt med de senaste resultaten.

• De olika grupperna som ingår i Cochrane-samarbetet finansieras främst genom stiftelser och offentliga medel.

Cochrane-rapporten

• I metaanalysen ingår 44 studier fram till och med 2010 och omfattar 17 401 vuxna med multipel skleros.

• 11 läkemedel undersöktes: interferon beta - 1b (IFNß-1b) (Betaseron), IFNß-1a (Rebif och Avonex), glatirameracetat, natalizumab, mitoxantron, metotrexat, cyklofosfamid, azatioprin, immunglobuliner och kortisonbehandling under lång tid.

• Natalizumab och Rebif har visat vara sig de mest effektiva behandlingarna för skovvis förlöpande multipel skleros, genom att minska antalet skov under 24 månader.

• De två läkemedlen har dessutom visat sig ha en skyddande effekt mot framåtskridande funktionsnedsättning vid tvåårsuppföljning.

Rebif

• Rebif tillhör en grupp av läkemedel som kallas interferoner och är naturliga substanser som överför information mellan celler. Interferoner produceras i kroppen och spelar en viktig roll i immunsystemet. De hjälper till att begränsa de skador på det centrala nervsystemet som uppstår i samband med multipel skleros.

• Rebif är ett mycket rent, lösligt protein som liknar det naturliga interferon beta som produceras i kroppen.

• Rebif används för behandling av multipel skleros men är inte botande. Läkemedlet har däremot visat sig minska antalet skov, mildra återfallen samt fördröja framåtskridande funktionsnedsättning. Rebif kan också användas redan när det finns skälig misstanke om att patienten håller på att utveckla multipel skleros.

Multipel skleros: förekomst, prognos och behandling

• Cirka 17 000 svenskar har MS och uppskattningsvis 500 får diagnosen årligen. Diagnos ställs genom klinisk undersökning, neurologisk undersökning, MRI eller ryggvätskeprov.[i]

• Sjukdomen uppstår vanligen mellan åldrarna 20 - 50 och drabbar dubbelt så många kvinnor som män

• Förekomsten av MS är högre i norra Europa och Nordamerika än i resten av världen.

• MS drabbar människor väldigt individuellt vilket gör det svårt att förutsäga sjukdomsförlopp eller att göra prognos.[ii]

• MS är en obotlig sjukdom men det finns olika typer av läkemedel som kan bromsa sjukdomsförloppet.[iii]

Om multipel skleros

• MS är en kronisk sjukdom som förstör det centrala nervsystemet som består av storhjärnan och lillhjärnan, hjärnstammen och ryggmärgen.[iv]

• MS är en autoimmun sjukdom där kroppens immunförsvar angriper och skadar sina egna nerver.

• Sjukdomen förekommer i skov med olika symptom beroende på vilka delar av det centrala nervsystemet som är drabbat. Det kan till exempel vara synrubbningar, förlamning eller emotionella störningar. Koncentrations- och minnessvårigheter kan också förekomma.[v]

• Ett skov kan pågå från en dag upp till flera månader, och efteråt kan symtomen försvinna helt eller delvis.[vi] Medan vissa människor endast drabbas av ett par skov och kan leva ett normalt liv, så kan andra bli gravt handikappade inom ett par år.[vii]

Fyra typer av multipel skleros:

• Minst 85 procent får till en början diagnosen skovvis förlöpande multipel skleros. Det gör den till den vanligaste formen av MS. Det kan hända att det går flera år mellan skoven och att sjukdomen knappt gör sig påmind däremellan.[viii] Men ju längre tid som går desto mer permanent skada kommer sjukdomen att orsaka vilket leder till ökad funktionsnedsättning.

Sekundär progressiv multipel skleros (SPMS) är ett senare skede av skovvis förlöpande MS. I genomsnitt kommer denna typ av skleros uppträda 10 till 12 år efter de första skoven. Med tiden blir sjukdomstecknen och påverkan på allmäntillståndet allt mer uppenbara.[ix]

• 10 till 15 procent av patienterna utvecklar primär progressiv multipel skleros, som är en mindre vanlig form av MS. Personer med primär progressiv multipel skleros har vanligtvis inga skov innan de hamnar i det sista sjukdomsstadiet. Primär progressiv multipel skleros utvecklas gradvis med fortlöpande funktionsnedsättning.[x]

• Cirka 20 procent av alla patienter med multipel skleros har godartad multipel skleros. Detta brukar inte leda till symtom som påverkar prestandan avsevärt. Patienter upplever ofta inte någon signifikant försämring efter 10 års sjukdom.[xi]

För mer information kontakta:

Viveka Åberg, MD, Nordic Medical Director, Merck Serono

Tel. +46 8 562 445 13

Mail: viveka.aberg@merckgroup.com


Prof Jan Hillert, Neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

tel. +46 8 5248 00 00 vxl

Mail: jan.hillert@ki.se


[i] Basisbog i Medicin og Kirurgi p. 694

[ii] Scleroseforeningen: http://scleroseforeningen.dk/hvad-er-sclerose-0

[iii] Scleroseforeningen: http://scleroseforeningen.dk/medicinsk-behandling-af-sclerose

[iv] Scleroseforeningen: http://scleroseforeningen.dk/hvad-er-sclerose-0

[v] Scleroseforeningen: http://scleroseforeningen.dk/hvad-er-sclerose-0

[vi] Scleroseforeningen:(http://scleroseforeningen.dk/netraadgivningen/godartet-sclerose)

[vii] Scleroseforeningen: http://scleroseforeningen.dk/hvad-er-sclerose-0

[viii] Hooper K. Managing Progressive MS. New York, NY: National Multiple Sclerosis Society; 2011.

[ix] http://www.regioner.dk/Aktuelt/Nyheder/2011/Marts/~/media/6F9FADEDA10F46B8BF449DA6918F59CF.ashx

[x] http://www.sclerose.info/content/sclerosens-mange-ansigter, Basisbog i Medicin og Kirurgi p. 695

[xi] http://www.sclerose.info/content/sclerosens-mange-ansigter 

En ny metarapport från Cochraneinstitutet baserad på 44 kliniska prövningar med sammanlagt 17 401 patienter visar att behandling med natalizumab eller Rebif (IFNß-1a) är överlägsen alla andra behandlingar för att förebygga återfall hos patienter med MS. Dessutom visar rapporten att både natalizumab och Rebif (IFNß-1a) på kort sikt har en skyddande effekt mot funktionsnedsättning.

Läs vidare »
Qfrjouthfjdljvl8wt6t

Merck Seronos Erbitux förlänger signifikant överlevnaden med 7.5 månader hos patienter med metastaserande kolorektalcancer (mCRC) RAS vildtyp i jämförelse med Bevacizumab: Ny subgruppsanalys av AIO:s studie FIRE-3

Pressmeddelanden   •   2013-10-01 10:56 CEST

Vid den nyligen avslutade europeiska cancerkongressen ECCO-ESMO-ESTRO presenterades nya data som visar att medianöverlevnaden ökar från 25.6 till 33.1 månader (p=0.011) hos en viss typ av spridd tarmcancer när de får Erbitux i kombination med FOLFIRI jämfört med patienter som behandlas med bevacizumab och FOLFIRI. Professor Volker Heinemann,är huvudansvarig för studien.

Media-no-image

Merck Serono Unveils Global Design Competition Prototype

Pressmeddelanden   •   2012-05-30 09:00 CEST

• “Sports Walker” highlights innovative spirit of multiple sclerosis community

Geneva, Switzerland, May 30, 2012 – In honor of World MS Day, Merck Serono, a division of Merck, Darmstadt, Germany, and Brian Light, a person living with multiple sclerosis (MS), today unveiled the prototype of the “Sports Walker,” a state-of-the-art concept designed to provide support for someone with limited mobility, while keeping their hands free to play the sports they love.

Light was selected by the MS community as the overall winner of the “Real MS: Your Innovation” campaign, a global design competition sponsored by Merck Serono that challenged the MS community to submit unique and innovative ideas to help people overcome MS-related challenges. For Light, his main challenge was limited mobility, which made his 30-year-long hobby of playing volleyball nearly impossible, until the Sports Walker allowed him to get back on the court.

As the competition winner, Light traveled to the design studios of IDEO, an award-winning global design and innovation firm, where he worked hand-in-hand with IDEO designers to evolve and refine his idea.

“We spent a lot of time with Brian talking about how we could make the Sports Walker more portable, compact and applicable to daily life,” said Florian Altmann, senior designer and project lead at IDEO. “The final prototype is a compelling example of the potential that exists when patients innovate to solve everyday challenges.”

Your Innovation marks the second and final phase of the Real MS campaign, launched by Merck Serono in 2010 to build a greater understanding of MS and stimulate a hopeful message around navigating life with MS. The first competition, Your Story, featured a global script-writing competition that resulted in a short film about life with MS.

“The MS community inspires us every day, and Real MS was truly a celebration of this inspiration and positive spirit,” said Belén Garijo, Chief Operating Officer at Merck Serono. “As Real MS comes to a close, our work is by no means done. Merck Serono has always been committed to supporting the needs of people living with MS.”

Merck Serono’s commitment to patient support will continue in the form of UniteMS.net, an international social network designed specifically for people living with and impacted by multiple sclerosis. For more information about UniteMS, Brian Light, or the Sports Walker, visit www.UniteMS.net. This site is not intended for use by residents of the United States, the United Kingdom and Ireland. United States residents should visit us.realmsvoices.com.

About Real MS campaign

Real MS is a global education and awareness campaign designed to create a greater understanding of MS and stimulate a hopeful message around the management of the disease. The first stage of the Real MS campaign was launched in 2010 with Your Story competition, a global script writing competition with the aim of developing a short film that shows how life with MS can be redefined in a positive and fulfilling way. To view the winning short film, please visit www.realmsvoices.com.

About UniteMS.net

UniteMS.net is a groundbreaking international social network designed specifically for people living with and affected by MS around the world. UniteMS offers a digital venue for the MS community to empower themselves, gain inspiration from worldwide stories of hope, and explore a trusted environment with the easiest avenues to communicate with peers. The community features information from reliable sources about living with MS, MS symptoms, diagnosis, and treatment, along with feature articles from leaders in the MS community and expert commentary from healthcare professionals.

About multiple sclerosis

Multiple sclerosis (MS) is a chronic, inflammatory condition of the central nervous system and is the most common, non-traumatic, disabling neurological disease in young adults. It is estimated that approximately two million people have MS worldwide. While symptoms can vary, the most common symptoms of MS include blurred vision, numbness or tingling in the limbs and problems with strength and coordination. The relapsing forms of MS are the most common.

About Merck Serono

Merck Serono is the biopharmaceutical division of Merck KGaA. With headquarters in Geneva, Switzerland, Merck Serono offers leading brands in 150 countries to help patients with cancer, multiple sclerosis, infertility, endocrine and metabolic disorders as well as cardiovascular diseases. In the United States and Canada, EMD Serono operates as a separately incorporated subsidiary of Merck Serono.

Merck Serono discovers, develops, manufactures and markets prescription medicines of both chemical and biological origin in specialist indications. We have an enduring commitment to deliver novel therapies in our core focus areas of neurodegenerative diseases, oncology and rheumatology.

About Merck

Merck is a global pharmaceutical and chemical company with total revenues of €10.3 billion in 2011, a history that began in 1668, and a future shaped by more than 40,000 employees in 67 countries. Its success is characterized by innovations from entrepreneurial employees. Merck's operating activities come under the umbrella of Merck KGaA, in which the Merck family holds an approximately 70% interest and free shareholders own the remaining approximately 30%. In 1917 the U.S. subsidiary Merck & Co. was expropriated and has been an independent company ever since.

For more information, please visit www.merckserono.com or www.merckgroup.com

Merck Serono är ett ledande läkemedelsföretag inom cancerbehandling, multipel skleros och hormonstimulerande medel för fertilitet. Merck Serono ägnar sig åt innovativ forskning, inriktad på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra små molekyler eller biologiska läkemedel för att hjälpa patienter på områden där det finns stora behov för förbättring. www.merckserono.se

 

Geneva, Switzerland, May 30, 2012 – In honor of World MS Day, Merck Serono, a division of Merck, Darmstadt, Germany, and Brian Light, a person living with multiple sclerosis (MS), today unveiled the prototype of the “Sports Walker,” a state-of-the-art concept designed to provide support for someone with limited mobility, while keeping their hands free to play the sports they love

Läs vidare »
Media-no-image

Kampanjen ”Cancernytt i fickan” kan vinna EM i PR

Pressmeddelanden   •   2012-04-18 10:22 CEST

Med kampanjen, som genomfördes sommaren 2011, kunde Merck genom en helt ny interaktiv kanal föra ut aktuell spetskunskap på läkemedelsområdet tarmcancer till sina viktigaste målgrupper – läkare, sjuksköterskor, patienter och deras anhöriga samt patientorganisationer.

För detta uppdrag skapade Dahlheim & Sjöqvist och Merck en TV-kanal för mobilen, Cancernytt i fickan. För sändningarna organiserades en redaktion som bevakade de viktigaste vetenskapliga konferenserna om tarmcancer i USA och Europa. Tittarna kunde följa sändningarna i sin dator eller mobil och kunde även ställa frågor som redaktionen på plats passade vidare direkt till världens främsta experter. Läkare, sköterskor och patienter hade möjlighet att diskutera och utbyta synpunkter genom den fullt interaktiva tv-kanalen.

”Vi är väldigt glada över att kampanjen nu har chansen att utses till Europas bästa inom såväl offentlig sektor som läkemedel”, säger Christian Nordström, Field Product Manager Onkolgi för Merck Sverige. ”Kampanjen var mitt i prick för oss eftersom den gav oss den kanal vi behövde för att direkt nå våra viktigaste målgrupper – och genom att kampanjen var så innovativ och anpassad till mottagarnas förutsättningar blev den ett perfekt uttryck för de egenskaper vi vill att varumärket Merck ska stå för.”

Kampanjen Cancernytt i fickan nominerades tidigare även till The European Excellence Awards.

”Framgångar i tävlingar berättar bara en del av historien om det arbete vi gör”, säger William Dahlheim, Creative Director, som driver byrån tillsammans med Pelle Sjöqvist. ”Men det är onekligen roligt att gå till final och se sitt bidrag ställas mot vad de stora byråerna i Europa har åstadkommit. Om inte annat visar det att modern teknik kan användas mycket slagkraftigt av oss alla”.

För ytterligare information, se http://www.holmesreport.com/news-info/11690/EMEA-Diamond-and-Gold-SABRE-Finalists-Announced.aspx

Christian Nordström, Merck AB, 0703 57 45 48

William Dahlheim, Dahlheim & Sjöqvist, 0708 77 32 10

Merck Serono är ett ledande läkemedelsföretag inom cancerbehandling, multipel skleros och hormonstimulerande medel för fertilitet. Merck Serono ägnar sig åt innovativ forskning, inriktad på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra små molekyler eller biologiska läkemedel för att hjälpa patienter på områden där det finns stora behov för förbättring. www.merckserono.se

 

Dahlheim & Sjöqvist och Merck har nominerats i två kategorier till Sabre Award, en utmärkelse som årligen tilldelas den mest kreativa och framgångsrika prestation inom PR och kommunikation i EMEA-området. Dahlheim & Sjöqvist och Merck har nominerats i kategorierna Public Education och Pharmaceutical:RX för kampanjen ”Cancernytt i fickan”.

Läs vidare »
Media-no-image

Kampanjen ”Cancernytt i fickan” kan vinna EM i PR

Nyheter   •   2012-04-17 11:24 CEST

Med kampanjen, som genomfördes sommaren 2011, kunde Merck genom en helt ny interaktiv kanal föra ut aktuell spetskunskap på läkemedelsområdet tarmcancer till sina viktigaste målgrupper – läkare, sjuksköterskor, patienter och deras anhöriga samt patientorganisationer.

För detta uppdrag skapade Dahlheim & Sjöqvist och Merck en TV-kanal för mobilen, Cancernytt i fickan. För sändningarna organiserades en redaktion som bevakade de viktigaste vetenskapliga konferenserna om tarmcancer i USA och Europa. Tittarna kunde följa sändningarna i sin dator eller mobil och kunde även ställa frågor som redaktionen på plats passade vidare direkt till världens främsta experter. Läkare, sköterskor och patienter hade möjlighet att diskutera och utbyta synpunkter genom den fullt interaktiva tv-kanalen.

”Vi är väldigt glada över att kampanjen nu har chansen att utses till Europas bästa inom såväl offentlig sektor som läkemedel”, säger Christian Nordström, Field Product Manager Onkolgi för Merck Sverige. ”Kampanjen var mitt i prick för oss eftersom den gav oss den kanal vi behövde för att direkt nå våra viktigaste målgrupper – och genom att kampanjen var så innovativ och anpassad till mottagarnas förutsättningar blev den ett perfekt uttryck för de egenskaper vi vill att varumärket Merck ska stå för.”

Kampanjen Cancernytt i fickan nominerades tidigare även till The European Excellence Awards.

”Framgångar i tävlingar berättar bara en del av historien om det arbete vi gör”, säger William Dahlheim, Creative Director, som driver byrån tillsammans med Pelle Sjöqvist. ”Men det är onekligen roligt att gå till final och se sitt bidrag ställas mot vad de stora byråerna i Europa har åstadkommit. Om inte annat visar det att modern teknik kan användas mycket slagkraftigt av oss alla”.

För ytterligare information, se http://www.holmesreport.com/news-info/11690/EMEA-Diamond-and-Gold-SABRE-Finalists-Announced.aspx

Christian Nordström, Merck AB, 0703 57 45 48

William Dahlheim, Dahlheim & Sjöqvist, 0708 77 32 10

Dahlheim & Sjöqvist och Merck har nominerats i två kategorier till Sabre Award, en utmärkelse som årligen tilldelas den mest kreativa och framgångsrika prestation inom PR och kommunikation i EMEA-området. Dahlheim & Sjöqvist och Merck har nominerats i kategorierna Public Education och Pharmaceutical:RX för kampanjen ”Cancernytt i fickan”.

Läs vidare »
Media-no-image

Rebif® godkänt för behandling efter första skovet vid Multipel Skleros

Pressmeddelanden   •   2012-02-06 14:57 CET

January 25, 2012

Merck Serono Receives European Approval to Expand Use of Rebif® in Patients with Early Multiple Sclerosis.

Geneva, Switzerland, January 25, 2012 – Merck Serono, a division of Merck KGaA, Darmstadt, Germany, announced today that the European Commission (EC) has approved extension of the indication of Rebif (interferon beta-1a), Merck Serono’s leading treatment for relapsing forms of multiple sclerosis (MS). This EC approval is for the use of Rebif 44 micrograms three times weekly in patients who have experienced a single demyelinating event, an early sign of the disease, and who are at high risk of converting to MS. This approval was based on the results of the REFLEX study1-2, which showed the safety and efficacy of Rebif in this patient population.

“We are delighted by the European Commission decision,” said Dr Annalisa Jenkins, Head of Global Drug Development and Medical at Merck Serono. “Multiple sclerosis has an initial stage when clinical manifestations are not pronounced but irreversible neurological damage is taking place. Throughout the European Union, neurologists will now be able to prescribe Rebif for patients with early signs of this devastating disease.”

The new labelling for Rebif is valid immediately in all 27 member states of the European Union3.

Merck Serono has a long-standing commitment to the therapeutic area of MS. The company continues to invest in discovering and developing treatment options in this area, including active life-cycle management initiatives for Merck Serono’s foundation therapy, Rebif. In addition, the company continues to strengthen existing, and establish new collaborations to advance research and bring innovative solutions to patients living with MS.

1 REFLEX: REbif FLEXible dosing in early multiple sclerosis: A Phase III, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multicenter Clinical Trial of the HSA-free formulation of Rebif (44 micrograms three times a week and 44 micrograms once a week) in Subjects at High Risk of Converting to Multiple Sclerosis

2 Comi G, De Stefano N, Freedman MS, Barkhof F, Polman CH, Uitdehaag BMJ, et al. Comparison of two dosing frequencies of subcutaneous interferon beta-1a in patients with a first demyelinating event suggestive of multiple sclerosis (REFLEX): a phase 3 randomised controlled trial. Lancet Neurol 2012; 1:33-41

3 The indication of Rebif in the United States is not extended by this approval.

About the REFLEX study design

The REFLEX study was a two-year (24-month), randomized, double-blind, placebo-controlled, international Phase III trial. It randomized 517 patients considered at risk of developing MS due to a recently experienced isolated demyelinating event (e.g. optic neuritis, myelopathy or brainstem syndrome) and having magnetic resonance imaging (MRI) brain scans consistent with early signs of MS. Study participants were randomized in a 1:1:1 ratio to receive either Rebif® 44 micrograms three times weekly, Rebif® 44 micrograms once weekly, or placebo as a subcutaneous injection. Patients were treated for a period of two years, or up to the time when they experienced a second attack leading to a diagnosis of clinically definite MS. At this point, patients were offered open-label treatment with Rebif® 44 micrograms three times a week. The primary endpoint of the study was “time to conversion to McDonald MS” (2005). Further endpoints include “time to conversion to clinically definite MS” (the main secondary endpoint), assessments of MRI brain scans and clinical relapses.

The REFLEX study was conducted with the human serum albumin (HSA)-free formulation of Rebif, which is not available in the United States.

A three-year double blind extension of the REFLEX study, called REFLEXION (REFLEX extensION study), is currently ongoing in order to provide long-term follow-up data.

About Rebif®

Rebif® (interferon beta-1a) is a disease-modifying drug used to treat relapsing forms of multiple sclerosis (MS) and is similar to the interferon beta protein produced by the human body. The efficacy of Rebif® in chronic progressive MS has not been established. Interferons are thought to help reduce inflammation. The exact mechanism is unknown.

Rebif®, which was approved in Europe in 1998 and in the US in 2002, is registered in more than 90 countries worldwide. Rebif® has been proven to delay the progression of disability, reduce the frequency of relapses and reduce MRI lesion activity and area*. Rebif® is available in a 22 micrograms and 44 micrograms ready-to-use pre-filled syringe and a titration pack (8.8 micrograms). Rebif® is also now available in two multidose cartridges [132 micrograms (three doses of 44 micrograms) and 66 micrograms (three doses of 22 micrograms)] for the use with the RebiSmart™ electronic auto-injection device, in several EU member countries, Switzerland and Canada, as well as in Australia. RebiDose™, a single-use disposable pen, which is pre-filled with Rebif®, is approved in the European Union, Australia and Canada, and was launched in several EU member countries in 2011. RebiSmart™ and RebiDose™ are not available in the United States.

Rebif® should be used with caution in patients with a history of depression, liver disease and seizures. Most commonly reported side effects are flu-like symptoms, injection site disorders, elevation of liver enzymes and blood cell abnormalities. Patients, especially those with depression, seizure disorders, or liver problems, should discuss treatment with Rebif® with their doctors.

* The exact correlation between MRI findings and the current or future clinical status of patients, including disability progression, is unknown.

About multiple sclerosis

Multiple sclerosis (MS) is a chronic, inflammatory condition of the central nervous system and is the most common, non-traumatic, disabling neurological disease in young adults. It is estimated that approximately two million people have MS worldwide. While symptoms can vary, the most common symptoms of MS include blurred vision, numbness or tingling in the limbs and problems with strength and coordination. The relapsing forms of MS are the most common.

About Merck Serono

Merck Serono is the biopharmaceutical division of Merck KGaA, Darmstadt, Germany, a global pharmaceutical and chemical company. Headquartered in Geneva, Switzerland, Merck Serono discovers, develops, manufactures and markets prescription medicines of both chemical and biological origin in specialist indications. In the United States and Canada, EMD Serono operates as a separately incorporated affiliate of Merck Serono.

Merck Serono has leading brands serving patients with cancer (Erbitux®, cetuximab), multiple sclerosis (Rebif®, interferon beta-1a), infertility (Gonal-f®, follitropin alfa), endocrine and metabolic disorders (Saizen® and Serostim®, somatropin), (Kuvan®, sapropterin dihydrochloride), (Egrifta®, tesamorelin), as well as cardiometabolic diseases (Glucophage®, metformin), (Concor®, bisoprolol), (Euthyrox®, levothyroxine). Not all products are available in all markets.

With an annual R&D expenditure of over € 1bn, Merck Serono is committed to growing its business in specialist-focused therapeutic areas including neurodegenerative diseases, oncology, fertility and endocrinology, as well as new areas potentially arising out of research and development in rheumatology.

About Merck

Merck is a global pharmaceutical and chemical company with total revenues of € 9.3 billion in 2010, a history that began in 1668, and a future shaped by more than 40,000 employees in 67 countries. Its success is characterized by innovations from entrepreneurial employees. Merck's operating activities come under the umbrella of Merck KGaA, in which the Merck family holds an approximately 70% interest and shareholders own the remaining approximately 30%. In 1917 the U.S. subsidiary Merck & Co. was expropriated and has been an independent company ever since.

For more information, please visit www.merckserono.com or www.merckgroup.com

Merck Serono är ett ledande läkemedelsföretag inom cancerbehandling, multipel skleros och hormonstimulerande medel för fertilitet. Merck Serono ägnar sig åt innovativ forskning, inriktad på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra små molekyler eller biologiska läkemedel för att hjälpa patienter på områden där det finns stora behov för förbättring. www.merckserono.se

 

January 25, 2012 Merck Serono Receives European Approval to Expand Use of Rebif® in Patients with Early Multiple Sclerosis. Geneva, Switzerland, January 25, 2012 – Merck Serono, a division of Merck KGaA, Darmstadt, Germany, announced today that the European Commission (EC) has approved extension of the indication of Rebif (interferon beta-1a), treatment for relapsing forms of MS.

Läs vidare »
Media-no-image

Svensk cancer-tv kan vinna stort europeiskt PR-pris

Pressmeddelanden   •   2011-11-11 14:18 CET

Dahlheim & Sjöqvist har nominerats i The European Excellence Awards i kategorin Hälsa för sitt samarbete med läkemedelsbolaget Merck AB med kampanjen Cancernytt i fickan.

Med kampanjen kunde Merck AB föra ut aktuell spetskunskap på läkemedelsområdet tarmcancer till sina viktigaste målgrupper – läkare, sjuksköterskor, patienter och deras anhöriga samt patientorganisationer.

För detta skapade Dahlheim & Sjöqvist och Merck AB en helt ny kommunikationskanal – en webb-TV för mobilen. Sändningarna organiserades genom en redaktion som rapporterade från de viktigaste vetenskapliga konferenserna för tarmcancer i USA och Europa (European Multidisciplinary Cancer Congress) och tittarna kunde följa sändningarna i sin mobiltelefon. Inför sändningarna kunde besökarna ställa frågor som sedan förmedlades på plats direkt till närvarande experter.

”Vi är väldigt glada över att kampanjen nu har chansen att utses till Europas bästa inom hälsovård”, säger Helena Lundhammar, produktchef inom onkologi för Merck AB i Sverige. ”Kampanjen har givit oss den kanal vi behövde för att uppmärksamma tarmcancer och dessutom nå ut till våra viktigaste målgrupper. I och med att kampanjen var så innovativ och anpassad till mottagarnas förutsättningar, så kännetecknar det helt vad Merck AB står för”.

”Framgångar i tävlingar berättar bara en del av historien om det arbete vi gör”, säger William Dahlheim, Creative Director, som driver byrån tillsammans med Pelle Sjöqvist. ”Men det är onekligen roligt att gå till final och se sitt bidrag ställas mot vad de stora byråerna i Europa har åstadkommit. Om inte annat visar det att modern teknik kan användas mycket slagkraftigt av oss alla”.

För ytterligare information, se

http://excellence-awards.eu/files/2011/11/EEA_shortlist_2011.pdf

 

Helena Lundhammar, Merck AB, 070-225 74 44

William Dahlheim, Dahlheim & Sjöqvist, 070-877 32 10

 

 

Merck Serono är ett ledande läkemedelsföretag inom cancerbehandling, multipel skleros och hormonstimulerande medel för fertilitet. Merck Serono ägnar sig åt innovativ forskning, inriktad på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra små molekyler eller biologiska läkemedel för att hjälpa patienter på områden där det finns stora behov för förbättring. www.merckserono.se

 

Dahlheim & Sjöqvist har nominerats i The European Excellence Awards i kategorin Hälsa för sitt samarbete med läkemedelsbolaget Merck AB med kampanjen Cancernytt i fickan. Med kampanjen kunde Merck AB föra ut aktuell spetskunskap på läkemedelsområdet tarmcancer till sina viktigaste målgrupper – läkare, sjuksköterskor, patienter och deras anhöriga samt patientorganisationer.

Läs vidare »
Hjeq2yd3tgmq8eifcj40a

Merck Serono introducerar RebiDose™- Den första förfyllda injektionspennan för engångsbruk med läkemedlet Rebif® (Interferon beta 1a)

Pressmeddelanden   •   2011-06-07 17:25 CEST

RebiDose™ är framtagen för att förenkla behandling med Rebif® för patienter med multipel skleros. Injektionspennan är en engångs-autoinjektor som innehåller 1 injektion Rebif®.

Bilder & Videor 9 bilder, 1 video

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Nordic Medical Director
  • ynnxviveoakapc.anbberg@merdkwrckwshkgemzgroup.com
  • +46 8 562 445 13

Om Merck Serono

Merck Serono är ett ledande läkemedelsföretag inom cancerbehandling, multipel skleros och hormonstimulerande medel för fertilitet. Merck Serono ägnar sig åt innovativ forskning, inriktad på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra små molekyler eller biologiska läkemedel för att hjälpa patienter på områden där det finns stora behov för förbättring.

Adress

  • Merck Serono
  • Frösundaviks Allé 1
  • 169 70 Solna
  • Vår hemsida