Media no image

Vi låter medarbetarna sätta sin egen lön

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 07:00 CET

Vad händer om man låter medarbetarna sätta sin egen lön? Blir det kaos eller blir resultat och effektivitet rent av bättre? Vi beslöt oss för att ta reda på detta och låta alla våra medarbetare själv bestämma sin egen lön.

Ta del av vår resa mot självsättande löner här https://www.meridium.se/sv/blogg/satt-din-egen-lon/

För mer information, kontakta:

Mats Lindblom, VD
mats@meridium.se
| 0739-829220

Fredrik Därth, Marknadsansvarig

fredrik@meridium.se | 0739-037005

Vi brinner för att leverera tillgängliga och användbara webblösningar och vår expertis omfattar hela processen; från webbstrategi till löpande förvaltning av en färdig lösning.

Vi bygger vår framgång på långsiktigt tänkande där vi skapar mätbara värden och maximal nytta för våra kunder som till stor del återfinns inom offentlig sektor, biståndsorganisationer och fackförbund.

Hos oss finns ett 50- tal medarbetare fördelade på våra kontor i Stockholm och Kalmar. Meridium har blivit uppmärksammad för framgångsrik verksamhet, bland annat genom att tilldelas Gasellföretag, Superföretag samt AAA.

Vad händer egentligen om man låter medarbetarna sätta sin egen lön? Blir det kaos eller blir resultat och effektivitet rent av bättre? Vi beslöt oss för att ta reda på detta och låta alla våra medarbetare själv bestämma sin egen lön.

Läs vidare »
Media no image

Meridium får i uppdrag att ta fram nya Rådgivningstjänst.se

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2017 06:30 CET

Samverkansorganisationen PTK väljer Meridium som digital leverantör när webbplatsen Rådgivningstjänst.se byggs om från grunden. Målet är att skapa en motiverande och engagerande webbplats.

På nya Rådgivnignstjänst.se kommer privatanställda tjänstemän med kollektivavtal utbildas att fatta välgrundade beslut om pension, efterlevandeskydd och sjukförsäkring. PTK arbetar aktivt med att fler ska förstå värdet av pension och försäkringar och på så sätt skapa en tryggare ekonomisk situation, både nu och efter arbetslivet. Nya Rådgivningstjänst.se kommer bli en viktig och strategisk digital tjänst som ska främja PTK:s arbete. Meridium kommer leverera den nya webbplatsen tillsammans med samarbetspartnern Visi, som utvecklat rådgivningsverktyget.

Samarbetet mellan PTK och Meridium inleddes med en förstudie där en effektkartläggning har genomförts efter ett omfattande arbete med användarintervjuer. Ett övergripande lösningsförslag av den nya rådgivningstjänsten har visualiserats i form av trådskisser som kommer ligga till grund för den kommande webblösningen.

– PTK står inför ett stort utvecklingsarbete för att lyfta PTK Rådgivningstjänst till nästa nivå. Meridium har redan visat prov på att kunna hjälpa oss i arbetet att förstå våra användares behov och vi är säkra på att resultatet av vår nya webbplats kommer att hålla samma goda kvalitet, berättar Anders Ångbäck, projektledare på PTK.

Meridium genomför hela projektet från koncept och design till utveckling och test.

Vi ser fram emot att i nära samarbete med PTK få vara med i arbetet med att ta fram en ny, modern Rådgivningstjänst som informerar och hjälper användarna att fatta välgrundade och kloka beslut om sina försäkringar och pension, säger Patrik Engberg, konceptutvecklare på Meridium.

– Ett prestigefyllt projekt för oss på Meridium, fortsätter Patrik.

Nya Rådgivningstjänst.se kommer att lanseras under hösten och utvecklas på den senaste versionen av Episerver CMS.


För mer information, kontakta:

Anders Ångbäck, projektledare PTK
E-post: anders.angback@ptk.se
Telefon: 070-090 44 63

Jan Lindén, Kundansvarig, Meridium
E-post: jan@meridium.se
Telefon: 08-557 797 01

Om PTK

PTK arbetar för att förbättra villkoren och öka tryggheten på arbetsmarknaden för privatanställda tjänstemän. Som samverkansorganisation för 26 fackförbund arbetar PTK med att förhandla och förvalta kollektivavtal samt informera, utbilda och påverka debatten. Uppdragen är främst inom pensioner och försäkringar, arbetsmiljö, inflytande och omställning.

Meridium levererar tillgängliga och användbara webblösningar och vår expertis omfattar hela processen; från webbstrategi och design till utveckling och löpande förvaltning av färdig lösning. Vi bygger vår framgång på långsiktigt tänkande där vi skapar mätbara värden och maximal nytta för våra kunder som till stor del återfinns inom offentlig sektor, biståndsorganisationer och fackförbund. Hos oss finns ett 60- tal medarbetare fördelade på våra kontor i Stockholm och Kalmar. Meridium har blivit uppmärksammad för framgångsrik verksamhet, bland annat genom att tilldelas Gasellföretag, Superföretag samt AAA.

Samverkansorganisationen PTK väljer Meridium som digital leverantör när webbplatsen Rådgivningstjänst.se byggs om från grunden. Målet är att skapa en motiverande och engagerande webbplats.

Läs vidare »
Media no image

Meridium är ny digital partner till Prevent

Pressmeddelanden   •   Apr 07, 2016 07:19 CEST

Den digitala partnern Meridium AB har tecknat ramavtal med arbetsmiljöorganisationen Prevent som organisationens nya digitala partner. Samarbetet omfattar förvaltning och vidareutveckling av befintliga digitala lösningar samt framtagande av nya lösningar. Prevent sökte en partner de kan känna stort förtroende för vad gäller strategi, utveckling och leverans.

Bakgrunden till samarbetet är Prevents behov av en modern webbnärvaro som motsvarar användarnas behov och förväntningar. Organisationens digitala närvaro ska stödja att prevent.se är ett kunskapsnav inom arbetsmiljöområdet.

Samarbetet genomförs i tätt samarbete med en engagerad kund. Meridium kommer till viss del inom samarbetets ramar också stödja Prevent i ett agilt arbetssätt.

Närmast förestående projekt är övertagandet av Prevents befintliga webblösningar. Därefter kommer bland annat projekt för implementation av E-handelslösning samt hantering och underhåll av organisationens digitala checklistor att påbörjas.

"Meriudium har visat stor förståelse för Prevents uppdrag att förmedla kunskap om hur man genom ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete kan skapa framgångsrika företag med välmående och trygg personal. Det är också glädjande att Meridium så tydligt värnar vikten av att involvera användarna i hela processen", säger Fredrica Sjöström, kommunikationschef på Prevent.

Från Meridium leds projektet av Malin Göthberg. Inom ramen för samarbetet levererar Meridium kompetenser inom bland annat webbstrategi, arkitektur, koncept/design, utveckling, test och utbildning. Meridiums samarbetspartner Avensia står för expertis inom E-handel.

"Vi är såklart väldigt glada och stolta att få förtroende som Prevents digitala partner. Det är ett kvitto på vår starka kompetens inom EPiServer och ett bevis på att vi står oss bra i tuff konkurrens. Det ska bli otroligt kul att påbörja samarbetet med en mindre organisation med höga ambitioner och som satsar stort inom digital närvaro", kommenterar Fredrik Därth, kundansvarig på Meridium.

För mer information, kontakta:

Fredrik Därth, Kundansvarig, Meridium
E-post: fredrik@meridium.se
Telefon: 0480-42 60 88

Fredrica Sjöström
E-post: fredrica.sjostrom@prevent.se
Telefon: 072 858 12 48

Om Prevent

Prevent vill inspirera och stödja arbetsplatsernas arbetsmiljöarbete. Det gör man genom att informera om arbetsmiljöfrågor, utbilda och genomföra seminarier runt om i landet och ta fram enkla och användbara produkter och metoder. Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK, det vill säga fack och arbetsgivare tillsammans.

Meridium levererar tillgängliga och användbara webblösningar och vår expertis omfattar hela processen; från webbstrategi och design till utveckling och löpande förvaltning av färdig lösning. Vi bygger vår framgång på långsiktigt tänkande där vi skapar mätbara värden och maximal nytta för våra kunder som till stor del återfinns inom offentlig sektor, biståndsorganisationer och fackförbund. Hos oss finns ett 50- tal medarbetare fördelade på våra kontor i Stockholm och Kalmar. Meridium har blivit uppmärksammad för framgångsrik verksamhet, bland annat genom att tilldelas Gasellföretag, Superföretag samt AAA.

Den digitala partnern Meridium AB har tecknat ramavtal med arbetsmiljöorganisationen Prevent som organisationens nya digitala partner. Samarbetet omfattar förvaltning och vidareutveckling av befintliga digitala lösningar samt framtagande av nya lösningar. Prevent sökte en partner de kan känna stort förtroende för vad gäller strategi, utveckling och leverans.

Läs vidare »
Media no image

Meridium stärker sin position som digital partner genom förvärv av AB Burro

Pressmeddelanden   •   Jan 12, 2016 06:30 CET

Den digitala partnern Meridium AB förvärvar designbyrån AB Burro. Förvärvet innebär att Meridium från och med 1 januari 2016 övertar Burros kompetens inom digital design samt bolagets fem anställda. Meridium och Burro har länge haft ett tätt samarbete där Burro levererat koncept och design till Meridiums kundprojekt. Att Burro nu blir en del av Meridium innebär att Meridium blir en mer komplett digital partner vilket gör att vi står ännu bättre rustade att hjälpa våra uppdragsgivare med digitala lösningar som levererar avsedd verksamhetsnytta.

Burro har under flera år varit en frekvent anlitad underleverantör till Meridium och ansvarat för leverans av koncept och design till Meridiums webbprojekt. Koncept och design får idag en allt större roll i bolagets kundprojekt och det är ett område det ställs allt större krav och högre förväntningar inom. De båda företagen sitter idag i samma lokaler i Stockholm, arbetar mycket bra tillsammans och har stor respekt för varandras kompetenser. Samarbetet har alltid fungerat väldigt bra och att Burro förvärvas är ett naturligt nästa steg i samarbetet.

För Meridiums kunder innebär sammanslagningen inte mer än att företaget nu stärker sin kompetens inom digital design med 5 nya erfarna medarbetare samt vidareutvecklar sitt erbjudande inom koncept och design. Många kunder ser redan idag de båda bolagen som en och samma leverantör efter många gemensamma projekt. Samarbetet har skett väldigt tätt mot våra kunder även om Burro tidigare formellt varit underleverantör till Meridium. I egenskap av förvärvet av Burro är det Meridiums övertygelse att befintliga och nya uppdragsgivare och medarbetare kommer betrakta företaget som en mycket kompetent helhetsleverantör av digitala lösningar där designen är lika välbyggd och genomtänkt som tekniken är. Att Burros medarbetare nu blir en del av Meridium innebär också att gränsytan och överlämningarna mellan koncept/design och utveckling reduceras, något som kommer inverka positivt på företagets leveranssäkerhet och hastighet.

"Det är fantastiskt roligt att vi lyckats hitta en ”win-win” lösning för båda parter. Kulturmässigt passar vi väldigt bra ihop och vi har samma värderingar där personalens trivsel är viktigast. Med Burros kompetens mer integrerat i vår leveransprocess kommer våra kunder få ännu mer värde levererat via våra korsfunktionella agila team", säger Mats Lindblom, VD på Meridium.

"Efter att ha haft ett välfungerande samarbete med Meridium sedan många år ser vi nu fram emot att få tillföra vårt kunnande inom koncept och design i ett och samma företag. Att vi förr eller senare skulle gå samman kommer nog inte som någon större överraskning för våra kunder då vi i praktiken redan har fungerat som ett företag i våra projekt", kommenterar Patrik Engberg, VD på Burro.

För mer information, kontakta:

Mats Lindblom, VD, Meridium
E-post: mats@meridium.se
Telefon: 0480-42 60 76

Patrik Engberg, VD, Burro
E-post: patrik@burro.se
Telefon: 0767-80 45 99

Fredrik Därth, Marknadsansvarig, Meridium
E-post: fredrik@meridium.se
Telefon: 0480-42 60 88

Meridium levererar tillgängliga och användbara webblösningar och vår expertis omfattar hela processen; från webbstrategi och design till utveckling och löpande förvaltning av färdig lösning. Vi bygger vår framgång på långsiktigt tänkande där vi skapar mätbara värden och maximal nytta för våra kunder som till stor del återfinns inom offentlig sektor, biståndsorganisationer och fackförbund. Hos oss finns ett 50- tal medarbetare fördelade på våra kontor i Stockholm och Kalmar. Meridium har blivit uppmärksammad för framgångsrik verksamhet, bland annat genom att tilldelas Gasellföretag, Superföretag samt AAA.

Den digitala partnern Meridium AB förvärvar designbyrån AB Burro. Förvärvet innebär att Meridium från och med 1 januari 2016 övertar Burros kompetens inom digital design samt bolagets fem anställda. Meridium och Burro har länge haft ett tätt samarbete där Burro levererat koncept och design till Meridiums kundprojekt.

Läs vidare »
Media no image

Meridium fördjupar sitt samarbete med Friskis&Svettis i Kalmar – Lanserar ny spinning-upplevelse

Pressmeddelanden   •   Jan 04, 2016 07:00 CET

Den Kalmarbaserade webbyrån Meridium har tecknat sponsoravtal med Friskis&Svettis i Kalmar. Som en del av företagets sponsring invigs den 7/1 2016 ”MeridiumHallen”, en ombyggd spinning-hall på Friskis&Svettis i Kalmar som ger besökaren en ny spinningupplevelse. Invigningen är öppen för press och allmänhet och vi välkomnar er medverkan.

Friskvård är en stor del av Meridiums företagskultur och har länge betraktas som en grund för välmående medarbetare som trivs på jobbet. Sedan en tid tillbaka har företaget ett friskvårdssamarbete med Friskis&Svettis i Kalmar där alla medarbetare ges möjlighet att tillsammans medverka på olika Friskispass. Som ett led i att sätta mer fokus på friskvård och förmedla bilden av Meridium som ett företag som satsar på välmående personal tecknade Meridium och Friskis & Svettis i Kalmar under november 2015 ett sponsoravtal. Avtalet innebär bland annat att Meridium sponsrar och är en del av det totala ansiktslyft av Friskis & Svettis spinninghall. Spinninghallen namnges officiellt MeridiumHallen och kommer under renoveringen bland annat att få nya cyklar, ny mörkläggning, ny belysning, ny färgsättning och nytt golv. Entrédörren till hallen kommer att prydas av Meridiums logotype och namnet ”MeridiumHallen”. Som bakgrund till Meridium och Friskis&Svettis beslut att ingå samarbete ligger också att de båda organisationernas värderingar är snarlika, något som för båda parter är en mycket viktig del i beslutet. 

"Friskis&Svettis bygger sin verksamhet på en träningsfilosofi som linjerar väldigt väl med Meridiums syn på träning och friskvård. Vi delar deras syn på att träning ska vara något som ses som roligt och som sker utefter varje persons individuella förutsättningar. Det ska vara inkluderande för alla och ingen ska känna sig tvingad. Vi jobbar istället med att hitta incitament för att alla ska vilja delta", kommenterar Mats Lindblom, VD på Meridium.

"Att få vara en del av ett företags friskvård är fantastiskt kul. Vi jobbar idag med många aktörer som väljer att satsa mycket på friskvård och hälsa för sina anställda som är mycket uppskattat och ger goda resultat. Att jobba med friskvård tar tid, det är en färskvara och det måste finnas en kontinuitet. Meridium har valt att se detta som ett långsiktigt projekt, en del av vardagen och precis som Fredrik Därth nämner så delar vi vår syn på att träning ska vara roligt och inkluderande. Därför är vi mycket glada över vårt nu fördjupade samarbete med Meridium och vi ser fram emot att ta oss till nästa steg i vårt samarbete", säger Verksamhetschef Mita Andersson.

Invigningen av den nya spinninghallen sker på Friskis&Svettis i Kalmar den 7/1 klockan 16.00.


För mer information, kontakta:

Fredrik Därth, Marknadsansvarig, Meridium
E-post: fredrik@meridium.se
Telefon: 0480-42 60 88

Mita Andersson, Verksamhetschef, Friskis&Svettis Kalmar
E-post: mita.andersson@fskalmar.se
Telefon: 072-150 15 55

Om Friskis & Svettis

Friskis&Svettis är en ideell idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt mål, ett leende. Idag tränar 512 641 medlemmar i 108 föreningar i Sverige, 22 228 medlemmar i 40 föreningar i Norge, samt 4 533 medlemmar i föreningar i Helsingfors, Vanda, Köpenhamn, Bryssel, Luxemburg, Paris, London och Aberdeen. Tack vare 16 736 engagerade funktionärer erbjuder Friskis&Svettis lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. www.friskissvettis.se

Meridium är en webbyrå med fokus på lösningar för offentlig sektor. Vi erbjuder spetskunskaper inom bland annat publika webbplatser, intranät och E-tjänster och hjälper våra kunder med allt ifrån webbstrategi och behovsanalys till formgivning, utveckling och förvaltning. Hos oss finns ett 50- tal medarbetare fördelade på våra kontor i Stockholm och Kalmar. Meridium har blivit uppmärksammad för framgångsrik verksamhet, bland annat genom att tilldelas Gasellföretag, Superföretag samt AAA.

Den Kalmarbaserade webbyrån Meridium har tecknat sponsoravtal med Friskis&Svettis i Kalmar. Som en del av företagets sponsring invigs den 7/1 2016 ”MeridiumHallen”, en ombyggd spinning-hall på Friskis&Svettis i Kalmar som ger besökaren en ny spinningupplevelse. Invigningen är öppen för press och allmänhet och vi välkomnar er medverkan.

Läs vidare »
D50iczgivtabboprsua0

Meridium lanserar ny webbplats till Tekniska verken

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2015 07:00 CET

Att skapa en behovsanpassad mötesplats för socialt engagemang, resurseffektiva affärer och lösningar var målet när arbetet med Tekniska verkens nya webbplats satte igång. Ett tydligt mål och engagerat team resulterade i ett, för energibranschen, nytt grepp kring digital kundkommunikation.

Media no image

Nya golf.se lanserad!

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2015 06:30 CEST

Svenska Golfförbundet har tillsammans med webbyrån Meridium AB och samarbetspartnern AB Burro lanserat en ny version av förbundets sajt. En modern webbplats anpassad för mobilt surfande är utvecklad för att ge besökaren en ny upplevelse av den svenska golfvärlden.

På nya golf.se hittar besökaren information om utbildningar, statistik, undersökningar, servicefunktioner och svar på hur man börjar spela golf samt de vanligaste frågorna kring regler och handicap.

– Vi vill på nya golf.se lyfta fram det material som gör vardagen lättare för golfledare, de som arbetar på golfklubbar och anläggningar, samt andra personer som helt enkelt behöver eller vill veta vad som sker inom den stora verksamhet som finns i Golfsverige, säger Ove Ellemark, chef för IT och digitala plattformar på Svenska Golfförbundet.

Stort fokus har lagts på att förbättra arbetet för redaktörerna. Hela webbplatsen är modulärt upplagd vilket gör det enkelt för redaktörerna att skapa ”levande” sidor. Sajten har också anpassats till förbundets nya grafiska profil.

– Vi är mycket stolta över vår nya webbplats. Med nya golf.se får vi en mycket tydligare kommunikation med vår primära målgrupp, golfklubbarna, fortsätter Ove Ellemark.

Meridium och SGF har samarbetat i två år där Meridium vidareutvecklar och förvaltar alla digitala kanaler på Svenska Golfförbundet.

– Det är mycket givande att samarbeta med Svenska Golfförbundet. Kunden är mycket kunnig och offensiv när det gäller den digitala närvaron. I utvecklingen av nya golf.se har vi haft möjlighet att utnyttja såväl ny teknik som modernt arbetssätt vilket varit mycket inspirerande för både Golfförbundet och vårt team, säger Jan Lindén, kundansvarig på Meridium.

Meridiums team:
Maria Olsson, projektledare
Ylva Berghem, webbstrateg
Patrik Engberg, konceptutvecklare 
Torbjörn Walther, webbutvecklare, tekniskt ansvarig
Kim Gunnarsson, webbutvecklare
Daniel Bäckelin, webbutvecklare
Johan Gustafsson, testledare och testare
Fredrik Anvin, AD
Cecilia Lagerquist, interaktionsdesigner
Jamil Khzam, designer
Patrik Lundborg, designer

Om Svenska Golfförbundet
Svenska Golfförbundet är ett specialidrottsförbund för golfsporten i Sverige. Förbundet grundades 1904 och består av 470 klubbar och anläggningar som medlemmar. Huvuduppgiften är att utveckla och administrera sporten för medlemmarna genom till exempel utbildning av ledare och instruktörer. Förbundet arrangerar också rikstäckande golftävlingar och är ansvariga för golfreglerna samt slope- och handicapsystemet. 

Meridium fokuserar på webblösningar för offentlig sektor och erbjuder spetskunskaper inom bland annat publika webbplatser, intranät och E-tjänster. Vi hjälper våra kunder med allt ifrån webbstrategi och behovsanalys till formgivning, utveckling och förvaltning. Hos oss finns ett 50- tal medarbetare fördelade på våra kontor i Stockholm och Kalmar. Meridium har blivit uppmärksammad för framgångsrik verksamhet, bland annat genom att tilldelas Gasellföretag, Superföretag samt AAA.

Svenska Golfförbundet har tillsammans med webbyrån Meridium AB och samarbetspartnern AB Burro lanserat en ny version av förbundets sajt. En modern webbplats anpassad för mobilt surfande är utvecklad för att ge besökaren en ny upplevelse av den svenska golfvärlden.

Läs vidare »
Media no image

Visita gör omtag på webben med Meridium

Pressmeddelanden   •   Sep 10, 2015 06:45 CEST

Meridium vann uppdraget att utveckla en ny version av bransch- och arbetsgivarorganisationen Visitas nya webbplats. Målet är att skapa en attraktiv webbplats med fokus på funktionalitet och användarvänlighet för att attrahera såväl befintliga som nya medlemmar.

Visita vill med sin nya webbplats på ett flexibelt sätt kunna presentera sin organisation och aktuell information till sina medlemsföretag på ett modernt, överskådligt och enkelt sätt, via dator, surfplatta och mobiltelefon. Syftet är att öka kommunikationskanalernas värde och attraktivitet för Visitas besökare, och därigenom öka medlemsnöjdhet, locka flera medlemmar och stärka kunskapen om besöksnäringen i allmänhet och organisationen i synnerhet.

I en inledande förstudie har en effektkartläggning genomförts där ett antal effektmål, användargrupper och åtgärder tagits fram. Meridiums uppdrag är nu att förverkliga de önskade effektmålen i en ny webbplats.

– Vi ser fram emot ett långsiktigt och proaktivt samarbete när vi nu väljer att göra ett omtag med vår webb. Där tror vi Meridium är rätt leverantör för oss med sitt väl inarbetade arbetssätt i såväl projekt som förvaltning, säger Liselott Florén, Kommunikationschef på Visita.

Meridium genomför projektet med sin samarbetsbyrå AB Burro som underleverantör när det gäller koncept och design.

– Det som känns extra kul med detta projekt är engagemanget från kunden. Det finns också ett gediget underlag i form av en effektkartläggning som Visita tog fram under sin förstudie så förutsättningarna för ett lyckat samarbete är mycket bra, säger Maria Olsson, projektledare på Meridium.

Webbplatsen kommer att lanseras i slutet på året och utvecklas på den senaste versionen av EPiServer CMS.

Om Visita

Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen som samlar mer än 4 600 medlemsföretag med över 6 500 verksamheter, främst hotell, restauranger, konferensanläggningar, skidanläggningar och turistbyråer. Visita hjälper företagen att växa och utvecklas och är besöksnäringens företrädare i politiska frågor. Vid arbetsgivarfrågor ger Visita företagen råd och stöd och förhandlar fram kollektivavtal med respektive fackförbund. 

För mer information, kontakta:

Liselott Florén, Kommunikationschef, Visita
E-post: l.floren@visita.se
Telefon: 08-762 74 54

Jan Lindén, Kundansvarig, Meridium
E-post: jan@meridium.se
Telefon: 08-557 797 01

Fredrik Därth, Marknadsansvarig, Meridium
E-post: fredrik@meridium.se
Telefon: 0480-42 60 88

Meridium fokuserar på webblösningar för offentlig sektor och erbjuder spetskunskaper inom bland annat publika webbplatser, intranät och E-tjänster. Vi hjälper våra kunder med allt ifrån webbstrategi och behovsanalys till formgivning, utveckling och förvaltning. Hos oss finns ett 50- tal medarbetare fördelade på våra kontor i Stockholm och Kalmar. Meridium har blivit uppmärksammad för framgångsrik verksamhet, bland annat genom att tilldelas Gasellföretag, Superföretag samt AAA.

​Meridium vann uppdraget att utveckla en ny version av bransch- och arbetsgivarorganisationen Visitas nya webbplats. Målet är att skapa en attraktiv webbplats med fokus på funktionalitet och användarvänlighet för att attrahera såväl befintliga som nya medlemmar.

Läs vidare »
Media no image

Meridium blir en av Konsumentverkets nya webbpartners

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2015 06:00 CEST

Nu står det klart att webbyrån Meridium AB tecknar ramavtal med Konsumentverket och därmed blir en av organisationens tre webbpartners. Uppdraget innebär att Meridium kommer bistå Konsumentverket med tekniskt konsultstöd och integrerad tjänsteutveckling gällande webb. 

En av Konsumentverkets centrala uppgifter är att föra ut aktuell och relevant information till konsumenterna via webbplatserna. Vikten av väl användbara och funktionella webbsidor är därför stor för att kunna möta målgruppernas behov. Konsumentverket driver ett flertal webbplatser, däribland myndighetswebbplatsen konsumentverket.se och upplysningstjänsten hallakonsument.se.

Avtalet träder i kraft den 1 februari 2016 och omfattar tekniskt konsultstöd och integrerad tjänsteutveckling gällande webb avseende formgivning, programmering, test och projektledning av webbplats eller webbaserade verktyg. Inom ramen för samarbetet levererar Meridium kompetenser inom områdena användbarhet, webbutveckling och ledning.

– Att få inleda ett samarbete med Konsumentverket kommer att bli både roligt och utvecklande för båda parter och jag är glad att vi fått den möjligheten, säger Clara Högström, Kundansvarig, Meridium.

Konsumentverket har efter genomförd upphandling tecknat avtal med tre utvalda leverantörer och Meridium är den första i ordningen.

– Att vi nu får förtroende hos ytterligare en stor myndighet är ett kvitto på vår kompetens inom användbar och tillgänglig webb och ett bevis på vår starka position inom segmentet offentlig sektor, kommenterar Fredrik Därth, Marknadsansvarig på Meridium.

Om Konsumentverket

Konsumentverket är en statlig myndighet med uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen. Det gör de genom tillsyn, kontroller, information, kunskapsbyggande, omvärldsbevakning och internationella frågor för att konsumenterna ska kunna göra medvetna val och inte råka illa ut vid köp av varor och tjänster. Konsumentverket driver också den rikstäckande upplysningstjänsten ”Hallå konsument” dit konsumenter kan vända sig för att få stöd i alla typer av konsumentfrågor. Konsumentverket finns i Karlstad och har cirka 150 anställda.

För mer information, kontakta:

Clara Högström, Kundansvarig, Meridium
E-post: clara@meridium.se
Telefon: 0480-42 60 83

Fredrik Därth, Marknadsansvarig, Meridium
E-post: fredrik@meridium.se
Telefon: 0480-42 60 88

Meridium fokuserar på webblösningar för offentlig sektor. Meridium erbjuder spetskunskaper inom bland annat publika webbplatser, intranät, E-tjänster och digitala portallösningar. Meridium har ett 50- tal anställda och finns i Stockholm och Kalmar. Meridium har blivit uppmärksammad för framgångsrik verksamhet, bland annat genom att tilldelas Gasellföretag, Superföretag samt AAA.

Nu står det klart att webbyrån Meridium AB tecknar ramavtal med Konsumentverket och därmed blir en av organisationens tre webbpartners. Uppdraget innebär att Meridium kommer bistå Konsumentverket med tekniskt konsultstöd och integrerad tjänsteutveckling gällande webb.

Läs vidare »
Xtjzo2zdpu7az9sixyku

Vårdförbundet väljer Meridium som ny webbpartner

Pressmeddelanden   •   Jun 09, 2015 06:45 CEST

Webbyrån Meridium AB inleder samarbete med Vårdförbundet och har fått förtroende att utveckla organisationens nya webbplats vardforbundet.se. Projektet påbörjades nyligen och den nya webbplatsen beräknas lanseras vid årsskiftet.

Bilder & Videor 5 bilder

Om Meridium

Digital byrå och EPiServer expert

Meridium levererar tillgängliga och användbara webblösningar och vår expertis omfattar hela processen; från webbstrategi och design till utveckling och löpande förvaltning av färdig lösning. Vi bygger vår framgång på långsiktigt tänkande där vi skapar mätbara värden och maximal nytta för våra kunder som till stor del återfinns inom offentlig sektor, biståndsorganisationer och fackförbund. Hos oss finns ett 50- tal medarbetare fördelade på våra kontor i Stockholm och Kalmar. Meridium har blivit uppmärksammad för framgångsrik verksamhet, bland annat genom att tilldelas Gasellföretag, Superföretag samt AAA.

Adress

  • Meridium
  • Svensknabbevägen 17
  • 393 51 Kalmar
  • Sverige
  • Vår hemsida

Länkar