Ålandsbanken väljer MFEX − förenklar handel med tredjepartsfonder och utökar fondutbud

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2016 10:14 CEST

− Fördelarna med MFEX är att vi får tillgång till det breda fondutbud som våra kunder efterfrågar, liksom att vi får en enkel och bra inhämtning av volymprovisioner, säger Tony Karlström, Chef Kapitalförvaltning på Ålandsbanken.

MFEX, experter på global automatiserad fonddistribution, utökar sin nordiska expansion genom att teckna avtal med Ålandsbanken. Samarbetet gäller bankens svenska och finska enheter, som nu får en lösning som minskar Ålandsbanken administration och manuella hantering av avtal och order inom fondverksamheten liksom ger tillgång till över 50 000 fonder från 750 fondbolag. Ytterligare fördelar är att Ålandesbanken med MFEX’s ”Rebate Collection” tjänst förenklar, och får en mer heltäckande och transparent beräkning och inhämtning av volymprovisioner.

Ålandsbanken är en liten personlig bank som erbjuder banktjänster, Premium och Private Banking, till privatpersoner och företag. Ålandsbanken grundades på Åland 1919 och har totalt 700 anställda med huvudkontor i Mariehamn.

− Vi är stolta att Ålandsbanken väljer MFEX, som får en oberoende partner med en världsledande automatiserad lösning för fondhandel och världens största fondutbud, säger Oliver Lagerström, vd för MFEX.

Banker och andra distributörer av fonder använder MFEX för att enkelt och kostnadseffektivt handla fonder globalt. Med en enda oberoende motpart blir administrationen och den operativa risken mindre, transaktionskostnaderna lägre och inhämtning av volymprovisioner mer täckande. Via MFEX får man tillgång till världens största fondutbud och fondbolag får enkelt tillgång till fler än 90 distributörer från Europa och Asien.

Om Ålandsbanken

Ålandsbanken grundades på Åland, redan 1919 av dåtida åländska entreprenörer som ville ha en egen, åländsk bank. Namnet var då Ålands Aktiebank och 1942 registrerades den på Helsingforsbörsen och första kontoret i Finland öppnades 1980. Ålandsbanken expanderade 2007 och köpte då Kaupthing bank i Sverige.Ålandsbanken är en liten personlig bank som erbjuder banktjänster, Premium och Private Banking till privatpersoner och företag. Ålandsbanken har 700 anställda, 9 kontor på Åland, Finland och Sverige.

Om MFEX
MFEX, oberoende experter på global fonddistribution, erbjuder en komplett lösning för fondhandel, volymprovisioner och fondinformation. Banker och andra distributörer av fonder använder MFEX för att enkelt och kostnadseffektivt handla fonder globalt. Via MFEX får man tillgång till världens största fondutbud med handel och fondinformation från de mer än 750 fondbolag och 50 000 fonder som MFEX samarbetar med. MFEX sköter även hantering av volymprovisioner med full transparens för både distributör och fondbolag. KBC Bank, Société Générale, Keytrade Bank, Handelsbanken, Nordea, Carnegie, Pictet, Danske Bank, Citibank, Groupe Edmond de Rothschild och Bank of Singapore är några av MFEX kunder. MFEX huvudkontor ligger i Stockholm och har även kontor i Paris, Umeå och Singapore. 

MFEX fortsätter sin nordiska expansion genom att teckna avtal med Ålandsbanken. Det nya samarbetet gäller både den svenska och finska enheten och inkluderar, förutom handel i världens största fondutbud, MFEX tjänst för inhämtning av volymprovisioner.

Läs vidare »

MFEX en av vinnarna i FPG Awards om "bästa fondplattform"

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2016 09:21 CET

MFEX blev prisad även detta år på den andra upplagan av den internationella prisutdelningen FPG Awards som utser "bästa fondplattformen".

Bedömningen för priset, där de bästa europeiska fonddistributionsplattformarna utses, sker via ett frågeformulär där partners, fondbolag och fonddistributörer betygsätter olika kriterier. Bedömningsskalan tenderar naturligtvis att belöna kandidater som kan erbjuda den högsta nivån av tillfredsställelse för varje kategori av motparter och deras kunder. MFEX hamnade i år bland de topp tre bästa fondplattformarna i Europa, den enda av vinnarna med omdömet ”excellent” från både fondbolag och distributörer.

− Vi är stolta över de höga betygen för kundservice, fondutbud, enkel implementation och automatiserad handel och vi får även värdefull insikt genom undersökningen som hjälper oss att bli ännu bättre. Vi siktar såklart på att stå överst på prispallen nästa år, säger Oliver Lagerström, vd för MFEX.

MFEX hanterar över 200 000 fondordrar varje månad från 90 distributörer från Europa, Asien, Afrika, Sydamerika och Mellanöstern. MFEX fondutbud är det största i världen med mer än 50 000 fonder från fler än 675 fondbolag i 40 länder.

Om MFEX
MFEX, oberoende experter på global fonddistribution, erbjuder en komplett lösning för fondhandel, volymprovisioner och fondinformation. Banker och andra distributörer av fonder använder MFEX för att enkelt och kostnadseffektivt handla fonder globalt. Via MFEX får man tillgång till världens största fondutbud med handel och fondinformation från de mer än 675 fondbolag och 50 000 fonder som MFEX sammarbetar med. MFEX sköter även hantering av volymprovisioner med full transparens för både distributör och fondbolag. Keytrade/Crédit Agricole, Handelsbanken, Nordea, Carnegie, Pictet, Danske Bank, Citibank och Bank of Singapore är några av MFEX kunder. MFEX har 70 medarbetare med huvudkontor i Stockholm samt kontor i Paris, Umeå och Singapore.

MFEX blev prisad även detta år på den andra upplagan av den internationella prisutdelningen FPG Awards som utser "bästa fondplattformen".

Läs vidare »

Kapitalförvaltaren Optimize i Portugal väljer MFEX för handel med tredjepartsfonder

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2015 14:07 CET

Svenska MFEX fortsätter den internationella expansionen med sin första kund i Portugal. Den oberoende kapitalförvaltaren Optimize Investment Partners har valt MFEX för handel med tredjepartsfonder. I ett första steg med 70 fonder, med ambitionen att utöka samarbetet under 2016.

Skandiabanken ASA förenklar och utökar sin fondhandel genom svenskbaserade MFEX

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2015 08:20 CET

MFEX expansion utanför Sverige fortsätter. Det senaste avtalet är med norska Skandiabanken ASA där bankens handel i alla fonder kommer gå via MFEX tjänster. Den nya lösningen ersätter bankens befintliga och är fullt operativ från och med oktober.

MFEX, experter på global automatiserad fonddistribution, kommer från och med nu hantera Skandiabanken ASAs fondhandel och volymprovisioner för alla fonder.

− Med MFEX har vi en partner med lång erfarenhet av fondhandel och med den tekniska lösning vi behöver för att erbjuda våra kunder en effektiv tjänst med ett brett fondutbud, säger Ole Larsen, Produktägare Fond och Aktier för Skandiabanken ASA.

Skandiabanken ASA är den första renodlade internetbanken i Norge och har 14 år i rad utsetts till banken med de mest nöjda kunderna av Kundnöjdhetsbarometern. Skandiabanken ASA bedriver fond- och aktiehandel samt in- och utlåning.

MFEX erbjuder en komplett lösning för fondhandel, volymprovisioner och fondinformation, en lösning som nu ger Skandiabanken ASA en ökad automation och minskad administration som exempelvis mindre manuell hantering, färre avtal, färre motparter och enklare att utöka sitt utbud av fonder. Transaktionskostnaderna och den operativa risken för Skandiabanken ASA minskar, och man får tillgång till över 50 000 fonder från mer än 650 fondbolag liksom snabb och kvalitativ tillgång till nya fondbolag och fonder.

− Vi är glada över förtroendet från Skandiabanken ASA, som kommer att arbeta med en oberoende och transparent partner med en teknisk plattform i världsklass, säger Oliver Lagerström, vd för MFEX.

Banker och andra distributörer av fonder använder MFEX för att enkelt och kostnadseffektivt handla fonder globalt. Med en enda oberoende motpart blir administrationen och den operativa risken mindre, transaktionskostnaderna lägre och inhämtning av volymprovisioner mer täckande. Via MFEX får man tillgång till världens största fondutbud och fondbolag får enkelt tillgång till fler än 75 distributörer från Europa, Asien, Afrika, Sydamerika och Mellanöstern.

För mer information:
Oliver Lagerström, VD MFEX
+46 8 559 03 680
Oliver.lagerstrom@mfex.com

Om Skandiabanken ASA
Skandia grundades 1855 och är ett av Sveriges första försäkringsbolag och var först med att erbjuda livförsäkring. Skandiabanken AB ägs av Skandia och är en internetbaserad bank med ett kundkontor i Stockholm. År 2000 grundades Skandiabanken ASA och var den första internetbaserade banken i Norge. Skandiabanken ASA har ca 380 000 kunder och erbjuder in- och utlåning, handel i fonder, aktier samt finansiell rådgivning.

Om MFEX
MFEX, experter på global fonddistribution, erbjuder en komplett lösning för fondhandel, volymprovisioner och fondinformation. Banker och andra distributörer av fonder använder MFEX för att enkelt och kostnadseffektivt handla fonder globalt. Via MFEX får man tillgång till världens största fondutbud med handel och fondinformation från de mer än 650 fondbolag och 50 000 fonder som MFEX sammarbetar med. MFEX sköter även hantering av volymprovisioner med full transparens för både distributör och fondbolag. Keytrade/Crédit Agricole, Handelsbanken, Nordea, Carnegie, Pictet, Danske Bank, Citibank och Bank of Singapore är några av MFEX kunder. MFEX har 70 medarbetare med huvudkontor i Stockholm samt kontor i Paris, Umeå, Geneve och Singapore.

MFEX expansion utanför Sverige fortsätter. Det senaste avtalet är med norska Skandiabanken ASA där bankens handel i alla fonder kommer gå via MFEX tjänster. Den nya lösningen ersätter bankens befintliga och är fullt operativ från och med den femte oktober.

Läs vidare »

Öppen fondmarknad lyft för fondplattformsbyggaren och handelsplatsen MFEX

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2007 09:32 CET

Trenden att investera sina pengar inte bara i bankens fonder utan välja flera fondbolag står sig stark bland svenska fondsparare. Detta har gynnat många mindre finansiella aktörer (exempelvis nischbanker och fondmäklare) som får nya sparare i form av privatkunder som söker alternativa fonder. En annan vinnare på en öppnare fondmarknad är det svenska företaget MFEX Mutual Funds Exchange som erbjuder en marknadsplats för fonder och bygger plattformar för fondhandel.MFEX tecknade under 2006 flera nya avtal med finansiella aktörer som valt MFEX lösning för fondhandel. Både Carnegie, Aktieinvest och Danske Bank valde exempelvis MFEX’s tekniska lösning för hantering av fondhandel i det fondutbud som MFEX erbjuder i sin lösning.Danske Banks beslut att distribuera och rekommendera externa fonder och inte enbart det
egna fondutbudet är banbrytande på den svenska bankmarknaden. Tidigare har vi sett andra aktörer i Sverige såsom onlinebanker, försäkringsmäklare ta steget. Men nu har även Danske Bank valt ett samarbete med MFEX för hantering av Danske Banks fondförsäljning i Sverige. Danske bank blev därmed unik att som första bank låta kunden fritt välja samtliga fonder i Sverige (en öppen fondarkitektur) och inte enbart erbjuda bankens egna fonder.Det blir alltmer självklar för kunder att kunna ta full kontroll över sitt fondsparande dvs samla alla fonder på ett ställe, möjligheten att placera i vilka fonder man själv vill samt få oberoende rådgivning.- Vi har fått en mycket starkare position på den svenska marknaden som en leverantör av fondhandelsplatser. Vi har sett att intresset har ökat markant senaste året från olika finansiella aktörer att starta egen fondhandel via oss, vilket är en ren effekt av att spararna tar det för givet att fritt kunna välja fonder när de bestämmer sig för vem som ska förvalta deras sparade pengar, säger Oliver Lagerström VD för MFEX.

MFEX fungerar som en oberoende handelplats för fonder. Utöver handel erbjuder bolaget även all nödvändig mjukvara för distribution av fonder såsom, fondkonton, pensionskonton, betalningslösningar, modellportföljer och fondfakta. För banker och värdepappersbolag erbjuder MFEX en enkel lösning att kostnadseffektivt och enkelt kunna erbjuda sina kunder möjligheten att välja mellan marknadens alla fonder och oberoende rådgivning. För fondbolag är MFEX ett sätt att via en enda kanal nå ett stort antal distributörer.- Flera nordiska fondbolag har också använt MFEX plattform för att få ut sina fonder i Europa . Exempelv­is har East Capital, HQ, Odin och Skagen öppnat sina fonder för handel på den holländska markanden via MFEX, berättar Oliver Lagerström. ­Bland de svenska kunderna finns exempelvis Fondmarknaden.se (som ägs av MFEX), E*Trade, Max Matthiessen och Minafonder.se.


Totalt hanterar MFEX över 4 000 olika fonder och varje månad hanteras 140 000 ordrar, 50 000 aktiva konton och över 2 000 flyttuppdrag för MFEX’s kunder.

MFEX finns även i Nederländerna, Belgien, Frankrike, Schweiz, Finland och Luxembourg, med målet att växa i ytterligare ett par länder under det kommande året. Antalet fonder som MFEX erbjuder i sin plattform har idag passerat 4 000.- Fondspararna efterfrågar nischkunskap inom de marknader de vill investera i, vilket kommer att resultera i fler aktörer på fondmarknaden. Med vår plattform blir det enklare för duktiga fondmäklare att starta egen handel, avslutar Oliver Lagerström.

Mer information se nedan, för ytterligare information vänligen kontakta:

Oliver Lagerström, VD MFEX AB

Tel. 0709-515186Om MFEX Mutual Funds Exchange ABMFEX Mutual Funds Exchange är en oberoende marknadsplats för on-linehandel med fonder. Den egenutvecklade teknologin erbjuder fonddistributörer helt automatiserade lösningar för fondhandel och betalningslösningar. Idag erbjuder MFEX handel i 4000 fonder från 60 fondbolag. MFEX tillhandahåller även mjukvara för fondkonton, pensionskonton, modellportföljer samt fondinformation och betygssättning av fonder.MFEX har sitt huvudkontor i Stockholm, men har även verksamhet och kunder i Nederländerna, Belgien, Frankrike, Finland, Luxembourg och Schweiz.

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • CEO
  • olwtivkperwj.lgpagpeertdstskromem@cdmfweexhf.csnomfn
  • 08-559 03 680
Oliver joined MFEX in 1999 and is co-CEO of the company. He has 25 years of experience in the financial industry.

Om MFEX, Mutual Funds Exchange

MFEX - oberoende experter på global automatiserad fonddistribution

MFEX är ett svenskbaserat företag som är oberoende experter på global automatiserad fonddistribution. Vi erbjuder en komplett lösning för fondhandel, volymprovisioner och fondinformation.

Banker och andra distributörer av fonder använder MFEX för att enkelt och kostnadseffektivt handla fonder globalt. Med en enda oberoende motpart blir administrationen och den operativa risken mindre, transaktionskostnaderna lägre och inhämtning av volymprovisioner mer täckande. Via MFEX får man tillgång till världens största fondutbud med handel och fondinformation från de mer än 700 fondbolag och 50 000 fonder som MFEX samarbetar med. Fondbolag får enkelt tillgång till MFEX kundutbud med fler än 90 distributörer från Europa och Asien. MFEX sköter även hantering av volymprovisioner med full transparens för både distributör och fondbolag. KBC Bank, Société Générale, Keytrade Bank, Handelsbanken, Nordea, Carnegie, Pictet, Danske Bank, Citibank, Groupe Edmond de Rothschild och Bank of Singapore är några av MFEX kunder.

MFEX huvudkontor ligger i Stockholm och har även kontor i Paris, Umeå och Singapor.

Adress

  • MFEX, Mutual Funds Exchange
  • Grev Turegatan 19
  • 114 38 Stockholm
  • Sverige
  • Vår hemsida

Länkar