Media no image

Framtidssäkra ditt företag! - vitamininjektioner inom företagsstrategiska områden.

Nyheter   •   Mar 13, 2014 18:35 CET

KPMG och Setterwalls Advokatbyrå fokuserar på att hjälpa sina kunder att skapa starka och livskraftiga företag. I denna anda inbjuder de dig till ett seminarium om hur du kan framtidssäkra ditt företag. KPMG och Setterwalls Advokatbyrå har bjudit in ett antal specialister inom företagsstrategiska områden. De kommer att ge dig inblick i den nya marknadens villkor och hur du ska agera för att vinna kundernas förtroende.

Program

Inledning Bengt Petersson, revisor, KPMG

Undersökningar visar att de unga, generation Y, hellre kommer att välja/följa en chef, det vill säga en person,än ett specifikt företag! Vad kommer det att innebära för just ditt företag?
Marianne Nordmark, team- och ledarutvecklare, Nordmark Utveckling AB

Hur hittar kunderna ditt företag på nätet? Hur ökar du företagets nätnärvaro? Hur skapar du bra innehåll fördin webbplats? Hur skall företaget prioritera samt få resurserna att räcka till i det digitala medielandskapet?
Malin Friis-Liby, digital strateg, MFL Consulting

Juridiska utmaningar i framtidens digitala företagsklimat – hur skyddar ni idéer, varumärken och kunder utanför stora risker?
Agnes Andersson Hammarstrand, advokat, Setterwalls Advokatbyrå

WOM (word of mouth), engagemang, upplevelse, värderingar och dialog är några av nyckelorden i framtidensmarknadsföring. Hur kan ditt företag skapa dessa i er marknadskommunikation?
Maritta Arvidsson, marknadsföringsstrateg, Popup Marketing AB

Hur ska framtidens säljare bete sig när kunderna vet mer? Från produktförsäljning till insiktsförsäljning.
Petter Ljungholm, sälj- och verksamhetsutvecklare, JELPA AB

Välkommen den 10 april 2014 kl 17-20 till KPMG, Norra Hamngatan 22
Vi bjuder på lättare förtäring.
O S A till elizabeth.peetso@kpmg.se senast den 31 mars. Begränsat antal platser.

Marknadens villkor ändras i snabb takt. Dagens kund har mer kunskap och större krav samt reagerar på andra marknadsföringssignaler än tidigare. Tekniken har förändrat konkurrenssituationen på många plan samt skapat nya regelverk. För att säkerställa sin position på marknaden måste företag kraftsamla.

Läs vidare »
Ewd63gf8r2jpkgqqonq8

Nyckeln för framgång för marknadsföring

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2013 14:13 CEST

Har du ställt dig frågan hur du skall gå tillväga för att skapa mer trafik på din webbsida och hur du definierar din målgrupp? Du behöver en strategi för att nå dina mål och du behöver definiera din målgrupp. Vart är dina kunder? En målgrupp är ett segment av marknaden som bearbetas. Så segmentering innebär alltså att välja målgrupp eller målgrupper för att hitta de rätta kunderna!

Onghi2wfqzlaaf1nwkym

GÖTEBORGS FÖRSTA POP-UP SHOP I MARKNADSFÖRING

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2012 09:29 CEST

Tina Engelbrektsson frågade sig varför finns vi inte där våra kunder är? Lindholmen Science Park är ett innovativt och spännande företags- och utbildningsområde. Så beslutet var enkelt att öppna en PoP-Up Shop på Lindholmsallén 34.

Media no image

En bra grund för sökmotoroptimering

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2011 20:16 CET

Om man ser sökmotoroptimering ifrån marknadssidan och inte ifrån den tekniska sidan (IT-sidan) så ställer du dig först frågan vem du vänder dig till och vad du vill uppnå. Du har även en långsiktig framarbetad plan för hur du skall göra det!

Framtidens kommunikationsutmaning kommer att handla om hur företag erhåller hög sökmotoroptimering. Den innebär att ditt företag skall komma bland de fem första på sökmotorernas lista. Dessutom betyder den hur företagen lyckas med att ge en helhetsbild på internet. För att nå längre än att vara en anonym webbsida som försvinner i mängden av information på internet, så krävs det att ditt företag syns från fler vinklar än på en ordinär startsida. 

Mycket kan du göra själv för att skapa trafik och även en mängd justeringar för att öka optimeringen. Med enkla handgrepp, en väl definierad målgrupp och med en bra digital-strategi i ryggen kommer du långt.

 

Du måste dock känna till grunderna för sökmotoroptimering (SEO).

 1. Du måste ha en bra teknisk webbsida. Ett standardiserat program för kodning skall användas. Du måste ha bra URL-adresser och hantera taggar rätt. Vidare så kan även tekniska inställningar med Googles gratis-produkter såsom Google maps och places öka din ranking för SEO (search engine optimisation). Använd även Google Analytics och mät allt.

 2. Du måste ha ett bra budskap med bra innehåll på sidan och dessutom en bra layout. Google mäter inte framgång i antalet besökare utan i hur länge dessa stannar. Ju kortare desto bättre. Ett besök som varar mindre än tre sekunder ses som ett misslyckande. Det innebär också att du har tre sekunder på dig att få besökaren att stanna och fångas av innehållet på din sida. Och för att få nöjda besökare så måste
  informationen och navigeringen vara enkel och snabb.
   
 3. Du måste uppdatera din hemsida ofta! Det kan du göra exempelvis genom sociala medier eller genom PR (nyhetsbrev och artiklar mm publicerade på hemsidan eller genom Mynewsdesk).
   
 4. Du måste skapa mycket trafik på din sida. Använd nätverk och ambassadörer, genomför events och ta till andra marknadsföringsåtgärder för att skapa trafik.

Du måste även beakta en del trender i samhället.


Kundernas mediavanor har ändrats

De senaste åren har det skett en stor förändring i medielandskapet. Vi ser en allt tydligare tendens till att digitala och sociala medier blir allt viktigare kanaler i företags PR- och marknadsmix, säger Dan Belleus, Business Development Manager på Mynewsdesk. ”En undersökning som vi genomförde tidigare i år visar att 45 % av den svenska journalistkåren använder Twitter och andra sociala medier för att leta nyhetstips. Samtidigt har sökmotoroptimering blivit allt viktigare. Alternativa marknadsföringssätt som sponsrade länkar via sökmotorer är oerhört användbart för att skapa en bra bild av företaget och nå nya kunder och intressenter”.

Om några år så kommer mobilsurfandet att överstiga PC-surfandet

Det nya är att allt fler använder en smartphone eller läsplatta för nätsurfing. Göteborgs Posten och IKEA är aktuella exempel på företag som har anpassat sina hemsidor för iPad.

Transparensen på nätet

Det är också så att vi ser en större transparens på nätet i och med de sociala medierna. Kunderna tar idag reda på information om dig i större utsträckning än förr. Dessutom sker det ofta i dialogform utan din medverkan och kanske utanför din kontroll. Det är därför viktigare än någonsin att vara med i dialogen, hellre än att stå utanför den! Dela med dig av din kunskap på olika forum och lämna kommentarer på bloggar, bemöt kritik och räds den inte! Den eventuella kritik som ditt företag utsätts för kan bidra till att bilden av ditt företag inte blir mer nyanserad och trovärdig. Så glöm monolog – dialogen finns på nätet!

Uppdatering på sekunden

Det är dessutom så att uppdateringar och nyheter sprids fort och snabbt. Ibland snabbare än vi hänger med! Detta måste beaktas och du bör tänka till och ha en bra strategi för din kommunikation så att du ger en helhetsbild på nätet. Har du i din profil på nätet lyckats att tänka på helheten kopplad till övrig strategi för ditt företag? Det gäller att kunna backa tillbaka och se möjligheterna, men samtidigt enbart lägga resurser på de spår som faktiskt ger effekt - anledningen till att just ni presenterar er själva på internet.

Marknadskommunikationen kommer i framtiden att ändras radikalt.

Det finns två aspekter att beakta när du möter framtidens utmaningar:

-  Dela med dig av din kunskap. Sprid din kompetens. Använd din hemsida, sociala medier, bloggar och forum. Var med i dialogen på nätet om din bransch och ditt företag. Bemöt kommentarer och kritik.

-  Hitta dina ambassadörer!

-  Hur väl du kommer att kunna använda dina nätverk eller hur bra du är på relationsmarknadsföring. Detta kommer gälla både stora som små företag.


Det enkla är det svåra!

Men börja idag, häng med i din tid och ta små steg ofta!

Malin Friis-Liby

Malin Friis-Liby är konsult inom strategisk kompetensutveckling och verksamhetsutveckling i det egna bolaget MFL Consulting HB, Göteborg. Malin är även verksam som professionell styrelseledamot.

2010 startade Malin Friis-Liby egen konsultverksamhet främst riktad mot mindre och medelstora bolag. Affärsidén innefattar rådgivning och genomförande i frågor som rör kompetensutveckling, strategisk marknadsföring och affärsutveckling.

Malin Friis-Liby är konsult inom strategisk kompetensutveckling och verksamhetsutveckling i det egna bolaget MFL Consulting HB, Göteborg. Malin är även verksam som professionell styrelseledamot.

2010 startade Malin Friis-Liby egen konsultverksamhet främst riktad mot mindre och medelstora bolag. Affärsidén innefattar rådgivning och genomförande i frågor som rör kompetensutveckling, strategisk verksamhetsutveckling och affärsutveckling.

www.mflconsulting.se

Om man ser sökmotoroptimering ifrån marknadssidan och inte ifrån den tekniska sidan (IT-sidan) så ställer du dig först frågan vem du vänder dig till och vad du vill uppnå. Du har även en långsiktig framarbetad plan för hur du skall göra det! Med enkla handgrepp, en väl definierad målgrupp och med en bra digital-strategi i ryggen kommer du långt.

Läs vidare »
Media no image
Nsmltw3kpfm3dzexpty05a

Hittar dina kunder dig på nätet?

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2011 07:50 CEST

Har du kontrollerat vad som händer när kunderna söker efter dina produkter/tjänster på nätet utan att veta vad du heter? Hur hittar de dig? Har du ställt dig frågan hur du skall gå tillväga för att skapa mer trafik på din webbsida och hur du definierar din målgrupp? Du behöver en strategi för att nå dina mål.

Det kanske är dags att testa din internetnärvaro

Om du googlar ditt företag, kommer du långt upp på Googles första sida? Antag att man inte vet att just ditt företag finns. Vad kan man då söka på för att hitta just dig via en sökmotor?

För att kunna påverka så krävs det att du är närvarande

När de väl hittar dig så behöver all din information vara intressant, inte bara den på din hemsida. Kunderna tar idag reda på information om dig i större utsträckning än förr. Dessutom sker det ofta i dialogform på sociala medier utan din medverkan och kanske utanför din kontroll.

Tekniska lösningar och standarder för hemsidor har förbättrats i rasande takt, och en ny generation hemsidor växer fram. Nya sökmotorer har drivit fram att färre idag bygger hemsidor, istället använder de standardiserade program som finns. Följer du riktlinjerna för sökoptimering som ges ut på sökmotorernas sidor? Om inte så är du inte ens med på banan. Det första kravet för att synas är att du har en bra standardiserad teknisk lösning på din hemsida.

Vad skrivs idag om ditt företag på nätet? Får du referenser ifrån andra sidor? Diskuteras ditt företag på forum? Är det någon som bloggar om ditt företag? Alla dessa aktiviteter bidrar till att öka ditt företags poäng när sökmotorer räknar ut hur relevant ditt företags namn är till ett sökt ämne. 

Kundernas mediavanor har ändrats

De senaste åren har det skett en stor förändring i medielandskapet och vi ser en allt tydligare tendens på att digitala- och sociala medier blir allt viktigare kanaler i företags PR- och marknadsmix, säger Dan Belleus, Business Development Manager på Mynewsdesk. ”En undersökning vi genomförde tidigare i år visar att 45 % av den svenska journalistkåren använder Twitter och andra sociala medier för att leta nyhetstips. Samtidigt har sökmotoroptimering blivit allt viktigare och alternativa marknadsföringssätt som sponsrade länkar via sökmotorer är oerhört användbart för att skapa en bra bild av företaget och nå nya kunder och intressenter”.

Det finns en rad olika anledningar till att företag figurerar på internet idag! Finns det någon medveten strategi bakom ditt företags agerande på nätet? Vill du visa kontaktinformation så att dina kunder hittar dig, vill du öka din försäljning eller vill du kanske meddela ett budskap?

Det som låter så enkelt, är det svåra. Har du i din profil på nätet lyckats att tänka på helheten så att det är förenligt med övrig strategi för ditt företag? Det gäller att kunna backa tillbaka och se möjligheterna, men samtidigt enbart lägga resurser på de spår som faktiskt ger effekt - anledningen för att just ni presenterar er själva på internet.

Om några år så kommer mobilsurfandet att överstiga PC-surfandet

Det nya är att allt fler använder en smartphone eller läsplatta för nätsurfing. Göteborgs Posten och IKEA är aktuella exempel på företag som har anpassat sina hemsidor för iPad. Det vanligaste felet är att företag inte själva tittat på sin sida i mobilen. Sök ditt företag via en smartphone eller en iPad, hur ser det ut?

Vi har nu passerat "vänta och se"-gränsen

Det finns ett stor förväntan från användaren att webbplatsen skall fungera i mobilen säger Per Henriksson, partner och VD på Fourstream. ”Och då pratar vi inte om en förkrympt PC hemsida som någon webbplattform autogenererar. Det handlar om kanalanpassat innehåll med navigation, design som tar tillvara mobilens styrka såsom positionsbestämda tjänster, mobila betalningar och video i mobilen.

Mobilen är personlig det innebär också att du kan komma mycket närmare kunden än med någon annan kanal. Ändå är det bara 21% av Google´s största annonsörer som har valt att bli mobil anpassade ännu. Vår erfarenhet är att siffran för små och medelstora företag i Sverige är ännu lägre. Det gör att ett mindre företag kan snabbt bygga företroende hos kunder men även i mobila google sökningar som nu är mer än 15% av alla sökningar. Kostnaden för att göra ett första, lärande steg är sällan den stora tröskeln. Det handlar om att prioritera och integrera mobilen i hela sitt kommunikationstänk. Klarar man det så har man framtidssäkrat sitt företag och sitt eget jobb.” 

Med enkla justeringar, en väl definierad målgrupp och med en bra digital-strategi i ryggen kommer du långt.

Framtidens utmaning kommer handla om hur företag erhåller hög sökoptimering, dvs om du kommer bland de fem första på sökmotorernas lista. Samt hur de lyckas framhålla en helhetsbild på internet. För att nå längre än att vara en anonym webbsida som försvinner i mängden av information på internet, så krävs det att ditt företag syns i fler vinklar än en ordinär startsida. Mycket kan du göra själv för att skapa trafik och även en mängd justeringar för att öka optimeringen men du bör inte göra något innan du vet vem du vänder dig till och har en långsiktig framarbetade plan om hur du skall göra det! 

Malin Friis-Liby


Malin Friis-Liby är konsult inom strategisk kompetensutveckling och verksamhetsutveckling i det egna bolaget MFL Consulting HB, Göteborg. Malin är även verksam som professionell styrelseledamot.

2010 startade Malin Friis-Liby egen konsultverksamhet främst riktad mot mindre och medelstora bolag. Affärsidén innefattar rådgivning och genomförande i frågor som rör kompetensutveckling, strategisk verksamhetsutveckling och affärsutveckling.

www.mflconsulting.se

Har du kontrollerat vad som händer när kunderna söker efter dina produkter/tjänster på nätet utan att veta vad du heter? Hur hittar de dig? Har du ställt dig frågan hur du skall gå tillväga för att skapa mer trafik på din webbsida och hur du definierar din målgrupp? Du behöver en strategi för att nå dina mål.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • malin.frtxiigos-hxlinrzgpeiewmctwtidavby@midflconskvulafektingczmr.sdde
 • 0704-212156

Om MFL Consulting

Strategisk marknadsföring, kompetens- och verksamhetsutveckling

Malin Friis-Liby är konsult inom strategisk marknadsföring-, kompetens- och verksamhetsutveckling i det egna bolaget MFL Consulting HB, Göteborg.
Malin är även verksam som professionell styrelseledamot.
2010 startade Malin Friis-Liby egen konsultverksamhet främst riktad mot mindre och medelstora bolag. Affärsidén innefattar rådgivning och genomförande i frågor som rör strategisk marknadsföring, kompetensutveckling, strategisk verksamhetsutveckling samt affärsutveckling.

Adress

 • MFL Consulting
 • Hammarvägen 320
 • 421 65 Västra Frölunda
 • Vår hemsida