Skip to main content

Taggar

Ratsplatslista 2017

Ratsplatslista 2017

Dokument   •   2017-06-27 08:28 CEST

Enkätresultat 2017

Enkätresultat 2017

Dokument   •   2017-06-22 09:35 CEST

Forum Ansvars resolution

Forum Ansvars resolution

Dokument   •   2015-11-03 16:00 CET

Program Mötesplats 2015

Program Mötesplats 2015

Dokument   •   2015-11-03 16:00 CET

Utvärderingsrapport försök med alkobommar i Frihamnen, Stockholm
Ta Paus 2014 - lista över alla rastplatser

Ta Paus 2014 - lista över alla rastplatser

Dokument   •   2014-07-04 07:30 CEST

Rastplatsaktiviteten "Ta Paus" är en välkänd MHF-företeelse. Under några hektiska dagar under semestertiden kommer MHF i kontakt med tusentals bilister och ges möjlighet till flera intressanta samtal. Varje år arbetar cirka 500 funktionärer ideellt med den här aktiviteten på omkring 60-70 rastplatser över hela Sverige.

Sammanfattning av utvärdering försök med alkobommar i Göteborg hösten 2013

Under hösten 2013 har försök med automatisk nykterhetskontroll genomförts och utvärderats i Tysklandsterminalen i Göteborgs hamn. Försöken visar att en tydlig information till resenärerna på färjorna om de förestående utandningsproven i hamnen samt effektivt genomförda automatiska kontroller av samtliga fordonsförare leder till en kraftigt minskad andel onyktra förare.

Ta Paus - lista över samtliga rastplatser 2013

Här hittar du plats, tid och kontaktperson för samtliga rastplatser MHF bemannar i sommar.

Rättspraxis vid rattfylleri

Rättspraxis vid rattfylleri

Dokument   •   2011-03-17 14:57 CET

En lägesbeskrivning med krav på förändringar. 1. Inför en lag om eftersupning! 2. Normalpåföljden vid grovt rattfylleri ska vara fängelse! 3. Skärp straffen för vållande till annans död och vållande till kroppsskada eller sjukdom! 4. Gör det obligatoriskt med personutredning vid grovt rattfylleri! 5. Fånga tidigt upp personer med alkoholproblem och erbjud vård och behandling!

Kostnader för deltagande i alkolåsprogram

Kostnader för deltagande i alkolåsprogram

Dokument   •   2011-01-24 16:13 CET

En uppställning och jämförelse av vad det kostat att delta i alkolåsprogrammet fram till och med 2011 och uppskattade kostnader i det nya programmet från och med 2012.