Skip to main content

Viktigt att behålla ett oberoende civilsamhälle

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2017 12:00 CEST

Pengar från lotterier gör vägarna säkrare

Ett oberoende civilsamhälle bygger Sverige starkt

Idag släpps spelutredningen som pekar ut vägen framåt för spelmarknaden. Spel är av stor betydelse för ett starkt civilsamhälle genom de 1,6 miljarder som genereras varje år. Beroende på utredningens vägval kan förutsättningarna för civilsamhället förändras drastiskt.

Sedan mitten av 1800-talet har spel och lotterier arrangerats av ideella organisationer, med grundtanken att överskottet från dessa verksamheter ska komma hela samhället tillgodo – så kallade allmännyttiga ändamål. Varje år går över 1,6 miljarder kronor till allmännyttig verksamhet från spel och lotterier.

Varje krona är medel som möjliggör att vi i MHF kan fortsätta arbetet för en säker trafik i Sverige, fri från alkohol och andra droger.

I de framlagda lagförslagen idag är det två delar som har störst påverkan på förutsättningarna för ett framtida starkt civilsamhälle.

  1. Att ideella organisationer får fortsatt ensamrätt att anordna spel både fysiskt och digitalt.
  2. Att den svenska modellen med skattefrihet bevaras på alla spelprodukter som ideella organisationer arrangerar.


-Vi förväntar oss att regeringen följer direktiven om att säkerställa fortsatt goda möjligheter för civilsamhällets till egen finansiering. Ideella organisationer måste även i fortsättningen ha ensamrätt att anordna spel både fysiskt och digitalt. Sverige behöver verkligen behålla ett levande och starkt civilsamhälle, säger Göran Sydhage, VD för MHF.

MHF Motorförarnas Helnykterhetsförbund arbetar för att ingen ska dö av rattfylleri. Förbundet har ca 15 000 medlemmar uppdelade i sju regioner och 200 lokalavdelningar. MHF tillhör de mest aktiva trafiksäkerhetsorganisationerna i landet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera