Media no image

UNESCO officiell partner till FIVA

Nyheter   •   Apr 20, 2017 09:00 CEST

Under 2016 stod FNs organ för kultur, vetenskap och utbildning, UNESCO, som beskyddare av World Motoring Heritage Year, ett firande som också markerade världsorganisationen FIVAs 50-årsjubileum. Som ett led i arbetet att uppmärksamma det fordonshistoriska kulturarvet har nu UNESCO valt att bli officiell partner till FIVA.

Att UNESCO väljer att bli officiell partner till FIVA förklaras av UNESCOs generaldirektör Irina Bokova. Hon menar att FIVAs engagemang i denna del av det industriella kulturarvet stämmer väl med UNESCOs ambitioner och att ett närmare samarbete kommer att ge nya möjligheter. FIVAs president Patrick Rollet tillägger att det är en stor ära att UNESCO väljer att bli organisationens partner, då detta kommer att bidra mycket positivt till framtiden för det fordonshistoriska kulturarvet.

Även Peter Edqvist, förbundsordförande i MHRF är positiv.

– Samarbetet mellan FIVA och UNESCO kan vara ett genombrott för att få det fordonshistoriska kulturarvet erkänt en gång för alla, säger han.

UNESCO forms official partnership with FIVA to protect our automotive heritage

In a move that acknowledges the importance of historic vehicles to our human heritage, the Director-General of UNESCO, Mrs Irina Bokova, has agreed to establish an official partnership (consultative status) between UNESCO and FIVA, the Fédération Internationale des Véhicules Anciens.

Announcing her decision, Mrs Bokova commented, “FIVA’s commitment to our industrial heritage is in line with UNESCO’s efforts in this field, and the partnership between our two organisations will undoubtedly offer new possibilities for increasing the impact of our respective actions.” Mrs Bokova went on to express her hopes that the partnership will continue to strengthen, opening up new avenues for future collaboration.

Says President of FIVA Patrick Rollet, “We are deeply honoured by UNESCO’s decision to establish this partnership with FIVA, which we believe will have very positive benefits for the future of the worldwide historic vehicle movement. At Mrs Bokova’s invitation, I hope to meet Francesco Bandarin, Assistant Director-General for Culture at UNESCO, as soon as possible in order to discover more about the opportunities and duties implied by this very welcome partnership.”

FIVA is the only global organisation of its kind aiming to encourage the safe use of historic, mechanically propelled road vehicles, while remaining equally focused on preserving and promoting the very culture of motoring. In 2016, FIVA celebrated its 50th anniversary with the FIVA World Motoring Heritage Year programme under the formal patronage of UNESCO.

Under 2016 stod FNs organ för kultur, vetenskap och utbildning, UNESCO, som beskyddare av World Motoring Heritage Year, ett firande som också markerade världsorganisationen FIVAs 50-årsjubileum. Som ett led i arbetet att uppmärksamma det fordonshistoriska kulturarvet har nu UNESCO valt att bli officiell partner till FIVA.

Läs vidare »
D9tk8eif2ehrtahtfmv3

”Påskäggen” på årets Bilsport Performance & Custom Motor Show hittas i hall C!

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2017 13:00 CEST

Varje påskhelg går Skandinaviens största bil- och mc-mässa för entusiastfordon av stapeln: Bilsport Performance & Custom Motor Show i Jönköping. Eller kort sagt: Påskmässan på Elmia! De historiska fordonen och Motorhistoriska Riksförbundet hittar du i Nostalgia-hallen, hall C, omgivet bland annat av färgglada ”påskägg” på både tre och fyra hjul.

Media no image

Transporthistoria – kulturarvet man missat!

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2017 09:53 CET

Enligt dagens kulturarvslagstiftning är ett gammalt fartyg endast värt att bevara om det är ett vrak på havsbotten!

Detta synsätt går tillbaka till den markbundenhet som präglat lagstiftningen om kulturarv sedan stormaktstiden. Konsekvensen är att det rörliga kulturarvet (äldre transportmedel som används på väg, järnväg, till sjöss och i luften) hela tiden hotas. Hoten utgörs av regler och avgifter som försvårar dess bevarande och brukande. Detta är inte rimligt!


Vi uppmanar därför regeringen att nu i samverkan med civilsamhället utreda frågan om en stärkt bevaranderätt för det rörliga kulturarvet.

Vi i Transporthistoriskt Nätverk (ThN) anser att det är hög tid att frågan lyfts, då kulturminister Alice Bah Kuhnke och kulturdepartementet i sin kulturarvspolitik inte beaktat det rörliga kulturarvets behov av skydd mot negativa konsekvenser av myndighetsutövning. Utan anpassning och därmed förvanskning genom införande av modern teknik får många transportmedel inte brukas på det sätt de använts under många årtionden. Föremålen riskerar i stället att skrotas, eller försvinna utomlands.


Det behövs regler i vår lagstiftning som förbättrar, inte försämrar, möjligheterna att förvalta dessa kulturarv.

För att fortsatt kunna använda och visa upp de äldre transportmedlen (bilar, båtar, flygplan, tåg m fl) ska de inte behöva möta större krav än de en gång konstruerats för.


Myndigheternas schablonmässiga avgiftsfinansiering är ekonomiskt betungande för de ideella krafterna och därmed riskeras bevarandet av det rörliga kulturarvet.

Således bör utredningen inte enbart omfatta regelverken utan även deras ekonomiska konsekvenser för den ideella förvaltningen av detta kulturarv.


Det rörliga kulturarvet bidrar väsentligt till stora intäkter för besöksnäringen.

Resultatet av de ideella insatserna– enligt EU-rapporten Industrial Heritage And Agri/rural Tourism in Europe (2013) ger åtminstone en dryg miljard kronor, för besöksnäringen i hela Sverige, och särskilt i glesbygd. Årligen beundrar miljoner människor denna kulturhistoria – där det rörliga kulturarvet ingår – som berättar om förändringen av samhället under de senaste århundradena.


Slutsats: Äldre transportmedel ska inte behöva möta större krav än de en gång konstruerats för eller belastas av oskäliga avgifter.

Därför uppmanar vi regering och riksdag att få till stånd en stärkt bevaranderätt för det rörliga kulturarvet och att utreda detta i samverkan med civilsamhället med sikte på en inkluderande kulturarvslagstiftning som också inbegriper det rörliga kulturarvet. En modern kulturarvsbalk, helt enkelt. Och gärna omgående!


För Transporthistoriskt Nätverk,

Niklas Cserhalmi, museidirektör Arbetets museum

Anders Lind, ordförande Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd

Rutger Palmstierna, ordförande Båthistoriska Riksförbundet

Anders Johansson, ordförande Järnvägshistoriska Riksförbundet

Peter Edqvist, ordförande Motorhistoriska Riksförbundet

Per Englund, ordförande Museibanornas Riksorganisation

Bengt Olov Näs, ordförande Svensk Flyghistorisk Förening

Lars Palm, ordförande Sveriges Segelfartygsförbund

Håkan Johansson, ordförande Sveriges Ångbåtsförening

Peter Ambjörnsson, ordförande Vagnhistoriska Sällskapet

Curt Sandberg, ordförande Veteranflygsektionen EAA

För gårdagens fordon på morgondagens vägar

Motorhistoriska Riksförbundet företräder den fordonshistoriska rörelsen i Sverige och arbetar med bevakning av politiska frågor, kontakter med myndigheter och organisationer samt rådgivning och information. MHRF engagerar 100 000 medlemmar i 200 klubbar för målet att vårt fordonshistoriska kulturarv kan brukas, bevaras och utvecklas.

Ett debattinlägg om det rörliga kulturarvet och avsaknaden om förslag kring bevarandet av detta i regeringens kulturarvsproposition 2017.

Läs vidare »
Media no image

Historiska fordon fortsatt undantagna från miljözoner

Nyheter   •   Nov 30, 2016 15:11 CET

Transportstyrelsen föreslår fortsatt att historiska fordon som inte är skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen undantas från reglerna om miljözoner.

Dagens bestämmelser om miljözoner ska utökas till att även gälla personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar, föreslår Transportstyrelsen. Två nya typer av miljözoner för att förbättra luftkvaliteten i tätorter finns med i förslaget, som du kan läsa mer om här. Men reglerna gäller inte alla. Bland annat föreslås att historiska fordon som ej är är skattepliktiga enligt vägfrafikskattelagen undantas. Motorhistoriska Riksförbundet ser positivt på det faktum att Transportstyrelsen anser att historiska fordon ska kunna framföras i sin rätta kulturarvsmiljö. 

Transportstyrelsen föreslår fortsatt att historiska fordon som inte är skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen undantas från reglerna om miljözoner.

Läs vidare »
W9nvs6jynm6qktwgy5df

MHRF större än någonsin efter stämma

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2016 13:34 CEST

Motorhistoriska Riksförbundet växte med två medlemsklubbar i samband med årets stämma. Utöver deras medlemsantal växer antalet medlemmar rent allmänt bland MHRFs anslutna klubbar vilket gör förbundet större än någonsin sedan det bildades 1969.

Htpoeun21tktxuayxoyw

Löderups byalag tog emot diplom och Årets dragkrok

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2016 10:48 CEST

Den 28 september bjöd Löderups byalag in till invigning av en utställning kring ortens brandkårshistoria på Löderupsgården. I samband med detta fick de också motta hederpriset Årets dragkrok i arrangörstävlingen Kultur på väg.

Zmyzseqpqzhwrqjcqicv

Kultur på väg-diplom till Sundsvalls motorveteraner

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2016 09:59 CEST

​Under Sundsvalls årliga historiska stadsfest Stenstansdagarna var det dags för Motorhistoriska Riksförbundet och Nostalgia att dela ut ett av årets diplom i arrangörstävlingen Kultur på väg, för arrangemang under Motorhistoriska Dagen 6 juni. Det gick till Sundsvalls motorveteraner.

Ycbh7iz18a8h8iqegvl5

Årets backspegel delades ut i Boden - Kultur på väg 2016

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2016 11:04 CEST

I samband med Boden Cruising 2016 slöt traktens fordonsentusiaster upp på Kvarnängen i centrala Boden. Motorhistoriska Riksförbundet var på plats för att dela ut hederspriset Årets backspegel, ett av priserna i arrangörstävlingen Kultur på väg.

Gkcplaorp4prvsfcbjuy

Motorglädje i folkparken då årets Kultur på väg prisades

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2016 11:50 CEST

​Lördagen den den 20 augusti var det extra mycket festligheter i folkparken i värmländska Åmotfors. Folkparken fyllde 90 år, den lokala motorklubben firade 30 och det var dags att dela ut första pris i arrangörstävlingen Kultur på väg.

Zx3wu0nshtzmoh622dmn

Kultur på väg med fokus på trivsel

Pressmeddelanden   •   Aug 18, 2016 13:06 CEST

I samband med den årliga motormässan i Lilla Harrie kyrka i helgen uppmärksammades Motorhistoriska klubben i Skånes bidrag till firandet av Motorhistoriska Dagen den 6 juni.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kanslisekreterare
  • kansli@mhrf.se
  • 08-30 28 01
  • 070-526 28 01

  • Presskontakt
  • Generalsekreterare
  • jan.tagt@mhrf.se
  • 08-30 28 01
  • 070-570 28 01

Om Motorhistoriska Riksförbundet