Yj7xcfuck58xjx3zgq46

Årets Kultur på väg-pris till Lönneberga

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2017 10:32 CEST

Anita Trybom och Pål Marnetoft vann årets Kultur på väg för sin träff i Lönneberga på Motorhistoriska dagen.

Ox246csnwrnuduf4oaud

Torsby, Katrineholm, Lönneberga, Linköping och Skellefteå har extra fokus på kulturen den 6 juni

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2017 07:49 CEST

Motorhistoriska Dagen firas på nationaldagen den 6 juni på ett hundratal platser över hela landet. På fem av dessa finns årets finalister i arrangörstävlingen Kultur på väg.

Media no image

Det rörliga kulturarvet skyddat mot klåfingrigt myndighetsutövande?

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2017 13:58 CEST

Riksdagen ställer sig bakom att skyndsamt ta fram lagstiftning till skydd för det ”rörliga” kulturarvet.
– Detta är en milstolpe för det fordonshistoriska kulturarvet! säger Motorhistoriska Riksförbundets ordförande.


Riksdagen godkände i går regeringens Kulturarvsproposition, men med ett flertal tillägg. Det viktigaste löd: att regeringen skyndsamt bör ta fram lagstiftning till skydd för det transporthistoriska kulturarvet och tillkännager detta för regeringen.

– Detta en milstolpe för det rörliga kulturarvet, inte minst det fordonhistoriska, säger en mycket glad Peter Edqvist, Motorhistoriska Riksförbundets ordförande.

Bakom gårdagens beslut ligger ett mångårigt arbete från MHRF i samarbete med Transporthistoriskt Nätverk som bland annat gått ut på att få riksdagspolitikerna att förstå det rörliga kulturarvets utmaningar.

– Nu kanske det äntligen blir slut på problemen med exempelvis ursprungskontroll och registrering av importerade historiska fordon, hoppas Peter Edqvist som vill passa på att tacka alla politiker som varit lyhörda och stött detta arbete,
– Tack vare dem kommer förhoppningsvis även dessa historiska föremål skyddas mot såväl avsiktligt som oavsiktligt – och inte minst klåfingrigt! – myndighetsutövande som hittills hämmat såväl dess brukande som bevarande.

För gårdagens fordon på morgondagens vägar

Motorhistoriska Riksförbundet företräder den fordonshistoriska rörelsen i Sverige och arbetar med bevakning av politiska frågor, kontakter med myndigheter och organisationer samt rådgivning och information. MHRF engagerar 100 000 medlemmar i 200 klubbar för målet att vårt fordonshistoriska kulturarv kan brukas, bevaras och utvecklas.

Riksdagen ställer sig bakom att skyndsamt ta fram lagstiftning till skydd för det ”rörliga” kulturarvet. – Detta är en milstolpe för det fordonshistoriska kulturarvet! säger Motorhistoriska Riksförbundets ordförande.

Läs vidare »
Media no image

MHRF välkomnar beskedet om besiktningsfrihet för historiska fordon

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2017 17:21 CEST

Transportstyrelsens gav i dagarna bland annat besked att bilar som är minst 50 år och motorcyklar som fyllt 40 ska befrias från periodisk kontrollbesiktning. Ett mycket välkommet och efterlängtat besked efter många års arbete av bland andra Motorhistoriska Riksförbundet som företräder den fordonshistoriska rörelsen i Sverige.

– Besiktningsfriheten är ett välkommet och efterlängtat besked efter många års arbete av MHRF, FIVA, den fordonshistoriska världsorganisationen som MHRF är en del av, och våra systerorganisationer inom EU för att säkerställa rimliga villkor på de historiska fordonen, säger MHRFs generalsekreterare Jan Tägt.

Arbetet med EUs nya besiktningsdirektiv påbörjades 2012. Det krävdes enligt MHRFs generalsekreterare mängder av myndighets- och politikerkontakter i Sverige och Bryssel liksom framställningar och remissvar. Arbetet resulterade i att de ursprungliga orimliga kraven på originallacker och typgodkända delar på historiska fordon, för att de överhuvudtaget skulle anses vara historiska vid bedömningen om undantag från periodisk kontrollbesiktning, avvärjdes.

En bidragande orsak har varit riksdagens, regeringskansliets och Transportstyrelsens inställning till, och inte minst förtroende för, den svenska fordonshistoriska rörelsen menar Jan Tägt;
– Utan dem och remissinstansernas arbete hade detta inte hänt. Sverige har nu fortsatt möjlighet att fastställa särskilda villkor för historiska fordon i nationell lagstiftning.
Bland remissinstanserna återfinns utöver MHRF SMC, SFRO med flera.

Den 20 maj 2017 publicerades Transportstyrelsens information om de nya reglerna för kontrollbesiktning. Reglerna träder i kraft den 20 maj 2018. Fram till dess gäller dagens besiktningsregler.

För gårdagens fordon på morgondagens vägar

Motorhistoriska Riksförbundet företräder den fordonshistoriska rörelsen i Sverige och arbetar med bevakning av politiska frågor, kontakter med myndigheter och organisationer samt rådgivning och information. MHRF engagerar 100 000 medlemmar i 200 klubbar för målet att vårt fordonshistoriska kulturarv kan brukas, bevaras och utvecklas.

Transportstyrelsens gav i dagarna besked att bilar som är minst 50 år och motorcyklar som fyllt 40 ska befrias från periodisk kontrollbesiktning. Ett mycket välkommet och efterlängtat besked efter många års arbete av bland andra Motorhistoriska Riksförbundet som företräder den fordonshistoriska rörelsen i Sverige.

Läs vidare »
Tqosh2rm5rmfgdhxeeds

Motorhistoriskt firande över hela landet den 6 juni – fem sticker ut

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2017 11:03 CEST

Motorhistoriska dagen firas traditionsenligt på nationaldagen den 6 juni på ett hundratal platser över hela landet. Fem evenemang kommer att få extra uppmärksamhet i arrangörstävlingen Kultur på väg.

Media no image

Regeringen uppmanas att skydda det rörliga kulturarvet mot klåfingrigt myndighetsutövande

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2017 15:04 CEST

Kulturutskottet behandlade i dag regeringens kulturarvsproposition och de olika motioner som lagts inom området. Bland annat de som rör det rörliga kulturarvet.

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag som bland annat innebär en ny museilag. Utskottet riktar också flera uppmaningar till regeringen, bland andra att skyndsamt ta fram en lagstiftning som skyddar det transporthistoriska kulturarvet.

– Vi skulle kunna komma ett betydande steg närmare en kulturarvsbalk som skyddar även dessa historiska föremål mot såväl avsiktligt som oavsiktligt – och inte minst klåfingrigt! – myndighetsutövande som ofta hämmar bevarande och brukande, förklarar Motorhistoriska Riksförbundets ordförande Peter Edqvist. Nu kanske det äntligen blir slut på problemen med exempelvis ursprungskontroll och registrering av importerade historiska fordon.

Ett mångårigt arbete från MHRF i samarbete med Transporthistoriskt Nätverk resulterade i utskottets beslut där de slår vakt om det rörliga kulturarvet.
– Vi hoppas nu äntligen kunna få se fram emot en positiv effekt på högsta politiska nivå tack vare dagens uppmaning från kulturutskottet, säger Peter Edqvist.


Planerad dag för debatt om kulturarvspropositionen är tisdagen den 30 maj. Planerad dag för beslut är onsdagen den 31 maj. Debatten sänds via riksdagens webb-tv.

– Om utskottets förslag går igenom den 31 maj är detta en milstolpe inte bara för det fordonhistoriska kulturarvet, utan för hela det rörliga kulturarvet, förtydligar MHRFs ordförande. Å allas våra vägnar riktar jag ett stort tack till de politiker som stött oss i detta arbete!

För gårdagens fordon på morgondagens vägar

Motorhistoriska Riksförbundet företräder den fordonshistoriska rörelsen i Sverige och arbetar med bevakning av politiska frågor, kontakter med myndigheter och organisationer samt rådgivning och information. MHRF engagerar 100 000 medlemmar i 200 klubbar för målet att vårt fordonshistoriska kulturarv kan brukas, bevaras och utvecklas.

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag som bland annat innebär en ny museilag. Utskottet riktar också flera uppmaningar till regeringen, bland andra att skyndsamt ta fram en lagstiftning som skyddar det transporthistoriska kulturarvet.

Läs vidare »
Media no image

UNESCO officiell partner till FIVA

Nyheter   •   Apr 20, 2017 09:00 CEST

Under 2016 stod FNs organ för kultur, vetenskap och utbildning, UNESCO, som beskyddare av World Motoring Heritage Year, ett firande som också markerade världsorganisationen FIVAs 50-årsjubileum. Som ett led i arbetet att uppmärksamma det fordonshistoriska kulturarvet har nu UNESCO valt att bli officiell partner till FIVA.

Att UNESCO väljer att bli officiell partner till FIVA förklaras av UNESCOs generaldirektör Irina Bokova. Hon menar att FIVAs engagemang i denna del av det industriella kulturarvet stämmer väl med UNESCOs ambitioner och att ett närmare samarbete kommer att ge nya möjligheter. FIVAs president Patrick Rollet tillägger att det är en stor ära att UNESCO väljer att bli organisationens partner, då detta kommer att bidra mycket positivt till framtiden för det fordonshistoriska kulturarvet.

Även Peter Edqvist, förbundsordförande i MHRF är positiv.

– Samarbetet mellan FIVA och UNESCO kan vara ett genombrott för att få det fordonshistoriska kulturarvet erkänt en gång för alla, säger han.

UNESCO forms official partnership with FIVA to protect our automotive heritage

In a move that acknowledges the importance of historic vehicles to our human heritage, the Director-General of UNESCO, Mrs Irina Bokova, has agreed to establish an official partnership (consultative status) between UNESCO and FIVA, the Fédération Internationale des Véhicules Anciens.

Announcing her decision, Mrs Bokova commented, “FIVA’s commitment to our industrial heritage is in line with UNESCO’s efforts in this field, and the partnership between our two organisations will undoubtedly offer new possibilities for increasing the impact of our respective actions.” Mrs Bokova went on to express her hopes that the partnership will continue to strengthen, opening up new avenues for future collaboration.

Says President of FIVA Patrick Rollet, “We are deeply honoured by UNESCO’s decision to establish this partnership with FIVA, which we believe will have very positive benefits for the future of the worldwide historic vehicle movement. At Mrs Bokova’s invitation, I hope to meet Francesco Bandarin, Assistant Director-General for Culture at UNESCO, as soon as possible in order to discover more about the opportunities and duties implied by this very welcome partnership.”

FIVA is the only global organisation of its kind aiming to encourage the safe use of historic, mechanically propelled road vehicles, while remaining equally focused on preserving and promoting the very culture of motoring. In 2016, FIVA celebrated its 50th anniversary with the FIVA World Motoring Heritage Year programme under the formal patronage of UNESCO.

Under 2016 stod FNs organ för kultur, vetenskap och utbildning, UNESCO, som beskyddare av World Motoring Heritage Year, ett firande som också markerade världsorganisationen FIVAs 50-årsjubileum. Som ett led i arbetet att uppmärksamma det fordonshistoriska kulturarvet har nu UNESCO valt att bli officiell partner till FIVA.

Läs vidare »
D9tk8eif2ehrtahtfmv3

”Påskäggen” på årets Bilsport Performance & Custom Motor Show hittas i hall C!

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2017 13:00 CEST

Varje påskhelg går Skandinaviens största bil- och mc-mässa för entusiastfordon av stapeln: Bilsport Performance & Custom Motor Show i Jönköping. Eller kort sagt: Påskmässan på Elmia! De historiska fordonen och Motorhistoriska Riksförbundet hittar du i Nostalgia-hallen, hall C, omgivet bland annat av färgglada ”påskägg” på både tre och fyra hjul.

Media no image

Transporthistoria – kulturarvet man missat!

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2017 09:53 CET

Enligt dagens kulturarvslagstiftning är ett gammalt fartyg endast värt att bevara om det är ett vrak på havsbotten!

Detta synsätt går tillbaka till den markbundenhet som präglat lagstiftningen om kulturarv sedan stormaktstiden. Konsekvensen är att det rörliga kulturarvet (äldre transportmedel som används på väg, järnväg, till sjöss och i luften) hela tiden hotas. Hoten utgörs av regler och avgifter som försvårar dess bevarande och brukande. Detta är inte rimligt!


Vi uppmanar därför regeringen att nu i samverkan med civilsamhället utreda frågan om en stärkt bevaranderätt för det rörliga kulturarvet.

Vi i Transporthistoriskt Nätverk (ThN) anser att det är hög tid att frågan lyfts, då kulturminister Alice Bah Kuhnke och kulturdepartementet i sin kulturarvspolitik inte beaktat det rörliga kulturarvets behov av skydd mot negativa konsekvenser av myndighetsutövning. Utan anpassning och därmed förvanskning genom införande av modern teknik får många transportmedel inte brukas på det sätt de använts under många årtionden. Föremålen riskerar i stället att skrotas, eller försvinna utomlands.


Det behövs regler i vår lagstiftning som förbättrar, inte försämrar, möjligheterna att förvalta dessa kulturarv.

För att fortsatt kunna använda och visa upp de äldre transportmedlen (bilar, båtar, flygplan, tåg m fl) ska de inte behöva möta större krav än de en gång konstruerats för.


Myndigheternas schablonmässiga avgiftsfinansiering är ekonomiskt betungande för de ideella krafterna och därmed riskeras bevarandet av det rörliga kulturarvet.

Således bör utredningen inte enbart omfatta regelverken utan även deras ekonomiska konsekvenser för den ideella förvaltningen av detta kulturarv.


Det rörliga kulturarvet bidrar väsentligt till stora intäkter för besöksnäringen.

Resultatet av de ideella insatserna– enligt EU-rapporten Industrial Heritage And Agri/rural Tourism in Europe (2013) ger åtminstone en dryg miljard kronor, för besöksnäringen i hela Sverige, och särskilt i glesbygd. Årligen beundrar miljoner människor denna kulturhistoria – där det rörliga kulturarvet ingår – som berättar om förändringen av samhället under de senaste århundradena.


Slutsats: Äldre transportmedel ska inte behöva möta större krav än de en gång konstruerats för eller belastas av oskäliga avgifter.

Därför uppmanar vi regering och riksdag att få till stånd en stärkt bevaranderätt för det rörliga kulturarvet och att utreda detta i samverkan med civilsamhället med sikte på en inkluderande kulturarvslagstiftning som också inbegriper det rörliga kulturarvet. En modern kulturarvsbalk, helt enkelt. Och gärna omgående!


För Transporthistoriskt Nätverk,

Niklas Cserhalmi, museidirektör Arbetets museum

Anders Lind, ordförande Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd

Rutger Palmstierna, ordförande Båthistoriska Riksförbundet

Anders Johansson, ordförande Järnvägshistoriska Riksförbundet

Peter Edqvist, ordförande Motorhistoriska Riksförbundet

Per Englund, ordförande Museibanornas Riksorganisation

Bengt Olov Näs, ordförande Svensk Flyghistorisk Förening

Lars Palm, ordförande Sveriges Segelfartygsförbund

Håkan Johansson, ordförande Sveriges Ångbåtsförening

Peter Ambjörnsson, ordförande Vagnhistoriska Sällskapet

Curt Sandberg, ordförande Veteranflygsektionen EAA

För gårdagens fordon på morgondagens vägar

Motorhistoriska Riksförbundet företräder den fordonshistoriska rörelsen i Sverige och arbetar med bevakning av politiska frågor, kontakter med myndigheter och organisationer samt rådgivning och information. MHRF engagerar 100 000 medlemmar i 200 klubbar för målet att vårt fordonshistoriska kulturarv kan brukas, bevaras och utvecklas.

Ett debattinlägg om det rörliga kulturarvet och avsaknaden om förslag kring bevarandet av detta i regeringens kulturarvsproposition 2017.

Läs vidare »
Media no image

Historiska fordon fortsatt undantagna från miljözoner

Nyheter   •   Nov 30, 2016 15:11 CET

Transportstyrelsen föreslår fortsatt att historiska fordon som inte är skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen undantas från reglerna om miljözoner.

Dagens bestämmelser om miljözoner ska utökas till att även gälla personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar, föreslår Transportstyrelsen. Två nya typer av miljözoner för att förbättra luftkvaliteten i tätorter finns med i förslaget, som du kan läsa mer om här. Men reglerna gäller inte alla. Bland annat föreslås att historiska fordon som ej är är skattepliktiga enligt vägfrafikskattelagen undantas. Motorhistoriska Riksförbundet ser positivt på det faktum att Transportstyrelsen anser att historiska fordon ska kunna framföras i sin rätta kulturarvsmiljö. 

Transportstyrelsen föreslår fortsatt att historiska fordon som inte är skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen undantas från reglerna om miljözoner.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kanslisekreterare
  • kapansliti@mfohrrexyf.ynjclbpwse
  • 08-30 28 01
  • 070-526 28 01

  • Presskontakt
  • Generalsekreterare
  • ffoyvkjrhgxojaiexpn.ngtalugtsf@mhrf.se
  • 08-30 28 01
  • 070-570 28 01

Om Motorhistoriska Riksförbundet