Motorhistoriska Dagen 6 juni – fem finalister utvalda i tävlingen Kultur på väg

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2018 13:43 CEST

Filmfordon i hall C en höjdpunkt under årets fordonsfest på Elmia

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2018 15:14 CET

Varje påskhelg äger årets största evenemang för entusiastfordon rum på mässhallen Elmia i Jönköping. Händelsen med det lite krångliga namnet Bilsport Performance & Custom Motor Show brukar locka närmare 80 000 besökare varje år. 2018 är temat för evenemanget filmfordon, vilket kommer att märkas i samtliga utställningshallar.

De historiska fordonen hittar du i hall C, Nostalgiahallen.


Mässan Bilsport Performance & Custom Motor Show har arrangerats sedan 1971, men det är först på senare år som den så kallade Nostalgiahallen för historiska fordon på allvar blivit en egen del av mässan. Hallen är ett samarbete mellan tidningen Nostalgia och Motorhistoriska Riksförbundet.

Det genomgående temat för året är filmfordon, fordon som medverkat i olika filmer eller liknande. Ett tiotal visas i Nostalgiahallen, bland annat en Volvo PV och två mopeder som var med i Änglagårds-filmerna. Den Volvo 240 som var med i filmen om Ted Gärdestad visas också, liksom en likadan Mini ”hundkoja” som Mr. Bean kör.


Svenssonfordon lyfts också fram
Som besökare på bilträffar är det lätt att tro att de vanligaste bilarna på 1950- och 60-talen var stora amerikanska bilar, gärna cabrioleter, i pastellfärger. Men svenska folket förflyttade sig med europeiska småbilar, motorcyklar och mopeder. De få nya amerikanska lyxbilar som såldes i Sverige runt 1960 var svarta fyradörrarsmodeller som kördes av chaufförer till landshövdingar och direktörer. Årets Nostalgiahall visar den historiska sanningen kring vilka fordon som under denna tid, samt under 1970-talet, kördes av gemene man.

På detta tema kommer fem olika Volvo-klubbar, med fordonsmodeller från 1927 till 1970-talet, att finnas på plats i hallen. Detta tillsammans med ytterligare MHRF-anslutna Opel-, Morris-, Fiat och VW-klubbarna. Dessutom ett femtiotal mopeder utställda tillsammans med tidningen Moped som är mopedfantasternas husorgan. Club MC Veteranerna och Classic MC Moped Club visar också motorcyklar.


MHRF på plats med historisk småbil i montern
Motorhistoriska Riksförbundet kommer att finns på plats i Nostalgiahallen med scenprogram, utdelning av Evenemangskalendrar och monter i direkt anslutning till tidningen Nostalgia. Som prydnad av montern har förbundet valt en typisk småbil från 1960-talet, en Ford Anglia 1964*, en så kallad ”bärplockare” med bakrutan vinklad inåt.

Besökare i MHRFs monter kommer få information bland annat om hur förbundet arbetar För gårdagens fordon på morgondagens vägar, inte minst som remissinstans för lagförslag och genom kontinuerlig kontakt med myndigheter, riksdagspolitiker och miljöorganisationer. Ej att förglömma våra egna försäkringslösningar! Andra aktuella samtalsämnen är bland andra de senaste turerna kring besiktningsreglerna och tolkning av de nya bestämmelserna för uppvisning på väg.

Helen Sjöberg kanslisekreterare MHRF


*Fordonet har lånats av Albinsson & Sjöbergs bilmuseum i Karlskrona. Det tackar vi för.


E-X-T-R-A: Prisutdelning för historiska fordon sker från MHRFs scen i Nostalgiahallen på annandag påsk klockan 14.00.

För gårdagens fordon på morgondagens vägar

Motorhistoriska Riksförbundet företräder den fordonshistoriska rörelsen i Sverige och arbetar med bevakning av politiska frågor, kontakter med myndigheter och organisationer samt rådgivning och information. MHRF engagerar 100 000 medlemmar i 200 klubbar för målet att vårt fordonshistoriska kulturarv kan brukas, bevaras och utvecklas.

Varje påskhelg äger årets största evenemang för entusiastfordon rum på mässhallen Elmia i Jönköping. Arrangemanget Bilsport Performance & Custom Motor Show brukar locka nära 100 000 besökare varje år. I år är temat för evenemanget ”film”, vilket kommer att märkas i samtliga utställningshallar. Allt kring historiska fordon, inklusive historiska filmbilar, hittar du i Hall C, Nostalgiahallen.

Läs vidare »

Årets Kultur på väg-pris till Lönneberga

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2017 10:32 CEST

Anita Trybom och Pål Marnetoft vann årets Kultur på väg för sin träff i Lönneberga på Motorhistoriska dagen.

Torsby, Katrineholm, Lönneberga, Linköping och Skellefteå har extra fokus på kulturen den 6 juni

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2017 07:49 CEST

Motorhistoriska Dagen firas på nationaldagen den 6 juni på ett hundratal platser över hela landet. På fem av dessa finns årets finalister i arrangörstävlingen Kultur på väg.

Det rörliga kulturarvet skyddat mot klåfingrigt myndighetsutövande?

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2017 13:58 CEST

Riksdagen ställer sig bakom att skyndsamt ta fram lagstiftning till skydd för det ”rörliga” kulturarvet.
– Detta är en milstolpe för det fordonshistoriska kulturarvet! säger Motorhistoriska Riksförbundets ordförande.


Riksdagen godkände i går regeringens Kulturarvsproposition, men med ett flertal tillägg. Det viktigaste löd: att regeringen skyndsamt bör ta fram lagstiftning till skydd för det transporthistoriska kulturarvet och tillkännager detta för regeringen.

– Detta en milstolpe för det rörliga kulturarvet, inte minst det fordonhistoriska, säger en mycket glad Peter Edqvist, Motorhistoriska Riksförbundets ordförande.

Bakom gårdagens beslut ligger ett mångårigt arbete från MHRF i samarbete med Transporthistoriskt Nätverk som bland annat gått ut på att få riksdagspolitikerna att förstå det rörliga kulturarvets utmaningar.

– Nu kanske det äntligen blir slut på problemen med exempelvis ursprungskontroll och registrering av importerade historiska fordon, hoppas Peter Edqvist som vill passa på att tacka alla politiker som varit lyhörda och stött detta arbete,
– Tack vare dem kommer förhoppningsvis även dessa historiska föremål skyddas mot såväl avsiktligt som oavsiktligt – och inte minst klåfingrigt! – myndighetsutövande som hittills hämmat såväl dess brukande som bevarande.

För gårdagens fordon på morgondagens vägar

Motorhistoriska Riksförbundet företräder den fordonshistoriska rörelsen i Sverige och arbetar med bevakning av politiska frågor, kontakter med myndigheter och organisationer samt rådgivning och information. MHRF engagerar 100 000 medlemmar i 200 klubbar för målet att vårt fordonshistoriska kulturarv kan brukas, bevaras och utvecklas.

Riksdagen ställer sig bakom att skyndsamt ta fram lagstiftning till skydd för det ”rörliga” kulturarvet. – Detta är en milstolpe för det fordonshistoriska kulturarvet! säger Motorhistoriska Riksförbundets ordförande.

Läs vidare »

MHRF välkomnar beskedet om besiktningsfrihet för historiska fordon

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2017 17:21 CEST

Transportstyrelsens gav i dagarna bland annat besked att bilar som är minst 50 år och motorcyklar som fyllt 40 ska befrias från periodisk kontrollbesiktning. Ett mycket välkommet och efterlängtat besked efter många års arbete av bland andra Motorhistoriska Riksförbundet som företräder den fordonshistoriska rörelsen i Sverige.

– Besiktningsfriheten är ett välkommet och efterlängtat besked efter många års arbete av MHRF, FIVA, den fordonshistoriska världsorganisationen som MHRF är en del av, och våra systerorganisationer inom EU för att säkerställa rimliga villkor på de historiska fordonen, säger MHRFs generalsekreterare Jan Tägt.

Arbetet med EUs nya besiktningsdirektiv påbörjades 2012. Det krävdes enligt MHRFs generalsekreterare mängder av myndighets- och politikerkontakter i Sverige och Bryssel liksom framställningar och remissvar. Arbetet resulterade i att de ursprungliga orimliga kraven på originallacker och typgodkända delar på historiska fordon, för att de överhuvudtaget skulle anses vara historiska vid bedömningen om undantag från periodisk kontrollbesiktning, avvärjdes.

En bidragande orsak har varit riksdagens, regeringskansliets och Transportstyrelsens inställning till, och inte minst förtroende för, den svenska fordonshistoriska rörelsen menar Jan Tägt;
– Utan dem och remissinstansernas arbete hade detta inte hänt. Sverige har nu fortsatt möjlighet att fastställa särskilda villkor för historiska fordon i nationell lagstiftning.
Bland remissinstanserna återfinns utöver MHRF SMC, SFRO med flera.

Den 20 maj 2017 publicerades Transportstyrelsens information om de nya reglerna för kontrollbesiktning. Reglerna träder i kraft den 20 maj 2018. Fram till dess gäller dagens besiktningsregler.

För gårdagens fordon på morgondagens vägar

Motorhistoriska Riksförbundet företräder den fordonshistoriska rörelsen i Sverige och arbetar med bevakning av politiska frågor, kontakter med myndigheter och organisationer samt rådgivning och information. MHRF engagerar 100 000 medlemmar i 200 klubbar för målet att vårt fordonshistoriska kulturarv kan brukas, bevaras och utvecklas.

Transportstyrelsens gav i dagarna besked att bilar som är minst 50 år och motorcyklar som fyllt 40 ska befrias från periodisk kontrollbesiktning. Ett mycket välkommet och efterlängtat besked efter många års arbete av bland andra Motorhistoriska Riksförbundet som företräder den fordonshistoriska rörelsen i Sverige.

Läs vidare »

Motorhistoriskt firande över hela landet den 6 juni – fem sticker ut

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2017 11:03 CEST

Motorhistoriska dagen firas traditionsenligt på nationaldagen den 6 juni på ett hundratal platser över hela landet. Fem evenemang kommer att få extra uppmärksamhet i arrangörstävlingen Kultur på väg.

Regeringen uppmanas att skydda det rörliga kulturarvet mot klåfingrigt myndighetsutövande

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2017 15:04 CEST

Kulturutskottet behandlade i dag regeringens kulturarvsproposition och de olika motioner som lagts inom området. Bland annat de som rör det rörliga kulturarvet.

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag som bland annat innebär en ny museilag. Utskottet riktar också flera uppmaningar till regeringen, bland andra att skyndsamt ta fram en lagstiftning som skyddar det transporthistoriska kulturarvet.

– Vi skulle kunna komma ett betydande steg närmare en kulturarvsbalk som skyddar även dessa historiska föremål mot såväl avsiktligt som oavsiktligt – och inte minst klåfingrigt! – myndighetsutövande som ofta hämmar bevarande och brukande, förklarar Motorhistoriska Riksförbundets ordförande Peter Edqvist. Nu kanske det äntligen blir slut på problemen med exempelvis ursprungskontroll och registrering av importerade historiska fordon.

Ett mångårigt arbete från MHRF i samarbete med Transporthistoriskt Nätverk resulterade i utskottets beslut där de slår vakt om det rörliga kulturarvet.
– Vi hoppas nu äntligen kunna få se fram emot en positiv effekt på högsta politiska nivå tack vare dagens uppmaning från kulturutskottet, säger Peter Edqvist.


Planerad dag för debatt om kulturarvspropositionen är tisdagen den 30 maj. Planerad dag för beslut är onsdagen den 31 maj. Debatten sänds via riksdagens webb-tv.

– Om utskottets förslag går igenom den 31 maj är detta en milstolpe inte bara för det fordonhistoriska kulturarvet, utan för hela det rörliga kulturarvet, förtydligar MHRFs ordförande. Å allas våra vägnar riktar jag ett stort tack till de politiker som stött oss i detta arbete!

För gårdagens fordon på morgondagens vägar

Motorhistoriska Riksförbundet företräder den fordonshistoriska rörelsen i Sverige och arbetar med bevakning av politiska frågor, kontakter med myndigheter och organisationer samt rådgivning och information. MHRF engagerar 100 000 medlemmar i 200 klubbar för målet att vårt fordonshistoriska kulturarv kan brukas, bevaras och utvecklas.

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag som bland annat innebär en ny museilag. Utskottet riktar också flera uppmaningar till regeringen, bland andra att skyndsamt ta fram en lagstiftning som skyddar det transporthistoriska kulturarvet.

Läs vidare »

UNESCO officiell partner till FIVA

Nyheter   •   Apr 20, 2017 09:00 CEST

Under 2016 stod FNs organ för kultur, vetenskap och utbildning, UNESCO, som beskyddare av World Motoring Heritage Year, ett firande som också markerade världsorganisationen FIVAs 50-årsjubileum. Som ett led i arbetet att uppmärksamma det fordonshistoriska kulturarvet har nu UNESCO valt att bli officiell partner till FIVA.

Att UNESCO väljer att bli officiell partner till FIVA förklaras av UNESCOs generaldirektör Irina Bokova. Hon menar att FIVAs engagemang i denna del av det industriella kulturarvet stämmer väl med UNESCOs ambitioner och att ett närmare samarbete kommer att ge nya möjligheter. FIVAs president Patrick Rollet tillägger att det är en stor ära att UNESCO väljer att bli organisationens partner, då detta kommer att bidra mycket positivt till framtiden för det fordonshistoriska kulturarvet.

Även Peter Edqvist, förbundsordförande i MHRF är positiv.

– Samarbetet mellan FIVA och UNESCO kan vara ett genombrott för att få det fordonshistoriska kulturarvet erkänt en gång för alla, säger han.

UNESCO forms official partnership with FIVA to protect our automotive heritage

In a move that acknowledges the importance of historic vehicles to our human heritage, the Director-General of UNESCO, Mrs Irina Bokova, has agreed to establish an official partnership (consultative status) between UNESCO and FIVA, the Fédération Internationale des Véhicules Anciens.

Announcing her decision, Mrs Bokova commented, “FIVA’s commitment to our industrial heritage is in line with UNESCO’s efforts in this field, and the partnership between our two organisations will undoubtedly offer new possibilities for increasing the impact of our respective actions.” Mrs Bokova went on to express her hopes that the partnership will continue to strengthen, opening up new avenues for future collaboration.

Says President of FIVA Patrick Rollet, “We are deeply honoured by UNESCO’s decision to establish this partnership with FIVA, which we believe will have very positive benefits for the future of the worldwide historic vehicle movement. At Mrs Bokova’s invitation, I hope to meet Francesco Bandarin, Assistant Director-General for Culture at UNESCO, as soon as possible in order to discover more about the opportunities and duties implied by this very welcome partnership.”

FIVA is the only global organisation of its kind aiming to encourage the safe use of historic, mechanically propelled road vehicles, while remaining equally focused on preserving and promoting the very culture of motoring. In 2016, FIVA celebrated its 50th anniversary with the FIVA World Motoring Heritage Year programme under the formal patronage of UNESCO.

Under 2016 stod FNs organ för kultur, vetenskap och utbildning, UNESCO, som beskyddare av World Motoring Heritage Year, ett firande som också markerade världsorganisationen FIVAs 50-årsjubileum. Som ett led i arbetet att uppmärksamma det fordonshistoriska kulturarvet har nu UNESCO valt att bli officiell partner till FIVA.

Läs vidare »

”Påskäggen” på årets Bilsport Performance & Custom Motor Show hittas i hall C!

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2017 13:00 CEST

Varje påskhelg går Skandinaviens största bil- och mc-mässa för entusiastfordon av stapeln: Bilsport Performance & Custom Motor Show i Jönköping. Eller kort sagt: Påskmässan på Elmia! De historiska fordonen och Motorhistoriska Riksförbundet hittar du i Nostalgia-hallen, hall C, omgivet bland annat av färgglada ”påskägg” på både tre och fyra hjul.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kanslisekreterare
  • kansxhli@mhrf.gtse
  • 08-30 28 01
  • 070-526 28 01

  • Presskontakt
  • Generalsekreterare
  • jan.tagt@mhrf.se
  • 08-30 28 01
  • 070-570 28 01

Om Motorhistoriska Riksförbundet