This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Nyhet -

BAC Corrosion Control har köpt Rose Corrosion Services

Midroc-bolaget BAC Corrosion Control i Storbritannien, har köpt Rose Corrosion Services Ltd, ett företag specialiserat på att övervaka och förhindra korrosion. BAC och RCSL har haft ett långvarigt samarbete och via köpet kan BAC nu stärka sina positioner och erbjuda marknaden ett kvalificerat sortiment av komponenter som är kopplade till korrosionsövervakning.

– BAC är ett företag som blickar mot framtiden. Genom förvärvet av Rose breddar vi vår kundyta och utvecklar vår produktportfölj på ett naturligt sätt, säger Tony Gerrard, VD för BAC.

Målet är nu att utveckla och utöka verksamheten inom korrosionsövervakning genom existerande kontakter, men också att penetrera marknaden för korrosionshämning genom RCSL:s tidigare erfarenheter och kontakter. Tony Gerrard, VD för BAC, kommenterar;

– Det senaste året har varit utmanande vilket tvingat BAC att koncentrera aktiviteter och insatser. När vi nu har tagit oss igenom det ser vi att erfarenheten har gjort vår samlade verksamhet starkare överlag. Vi vill fortsätta att utvecklas, och vi har nu möjlighet att göra det mer än någonsin.

 

För mer information, kontakta BAC Corrosion Control på telefon: +44 1952 290321, e-post sales@bacgroup.com, alternativt kontakta Thomas Mårtensson, Styrelseordförande BAC, 010-470 70 00

 

BAC Corrosion Control Ltd är del av marknadsföringsbegreppet ”Midroc Europe”. Detta begrepp omfattar bolagen från fyra systerkoncerner – Midroc AB, Granitor Invest AB, Midroc Real Estate AB samt Midroc New Technology AB- vilka tillsammans under 2011 omsatte 3,6 miljarder kronor och sysselsatte 2 600 medarbetare. Bolagen i gruppen är verksamma inom huvudområdena industrientreprenad, teknisk konsultverksamhet, fastighetsutveckling, fastighetsförvaltning samt teknikutveckling. Förutom i Sverige bedrivs verksamhet även i Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Sydafrika, Polen, Saudiarabien och Indien.

Related links

Ämnen

Taggar


Midroc Europe utvecklar morgondagens samhälle och industri. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi hållbara lösningar för de branscher vi är verksamma i. Vi utgår från Sverige och är verksamma internationellt. Under 2019 omsatte vi cirka 11 miljarder kronor och sysselsatte drygt 4000 medarbetare.

Presskontakt