Skip to main content

Prisbelönt och hållbart

Nyhet   •   Jul 09, 2012 11:02 CEST

MPD:s huvudkontor i Malmö har de senaste åren fått besök från företag och organisationer från hela världen, från Kina och USA till Norge. Alla vill de veta hur Midroc egentligen bär sig åt. Hur kan en relativt liten byggherre klara att ligga så långt fram och göra det så bra?

– Självklart hållbart är vårt motto. Vi är inte rädda för att testa något nytt, utan använder alla finurliga lösningar av beprövad teknik som finns och kombinerar dessa i ett helhetstänk. Resultaten har blivit så bra att det som vi gjorde för fyra år sedan har blivit standard idag, säger Rickard Sjöqvist. En del av satsningen handlar om att använda material på ett nytt och heltäckande sätt. Som kontorshuset World Trade Center, WTC, i Malmö och trähusen Limnologen i Växjö.

– WTC i Malmö är Sveriges energieffektivaste kontor med glasfasader och visar att glashus inte bara kan vara lika bra som traditionella hus utan till och med ännu bättre. Limnologen är helt unikt i sitt slag och vi har inte bara visat att trä fungerar utan att det även är ekonomiskt hållbart att bygga på det här sättet.

Så varför väljer just Midroc att ligga så långt framför alla andra?

– För att vi vill arbeta med de här frågorna. Vi har en engagerad ledning, intresserade medarbetare samt tydliga ägardirektiv. Inom Midroc vill vi som företag ta ett socialt ansvar för det samhälle vi lever i. Våra kunder är också kunniga och ställer krav,  främst inom den ekologiska hållbarheten. Det handlar om tre viktiga områden som ska samverka: ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Det sistnämnda ses av många som ett motsatsförhållande mot de båda första punkterna, men Midroc har visat att ett långsiktigt hållbart projekt även kan vara ekonomiskt lönsamt.

– Den omedelbara vinsten kanske inte blir riktigt lika stor, men det är fortfarande ett lönsamt projekt. Och rent ekonomiskt vinner man dessutom i längden på ett energisnålt, miljövänligt hus.

En annan viktig framgångsfaktor är att fortsätta utvecklas och inte låta sig nöjas med den nivå man nu befinner sig på.

– Vi försöker ta alla lärdomar med oss in i nästa projekt och det som gör att vi lyckas är att vi hela tiden fortsätter att utvecklas. Vi tar hela tiden nästa steg.

Bifogade filer

PDF-dokument