Skip to main content

Satsning på ny teknik inom Midroc

Nyhet   •   Jul 16, 2012 09:00 CEST

Målsättningen med den nya avdelningen är att skapa, leda och genomföra innovations- och utvecklingsprojekt inom energi och industri. Enheten NyTeknik kommer i första skedet fokusera på att medverka i utvecklingsprojekt relaterade till förnyelsebara energikällor, energilager och HVDC-anläggningar (High Voltage Direct Current).

– Vårt mål är att bli marknadens förstahandsval av partner vid utvecklingsprojekt inom energi och industri, säger Pehr Brunnegård, enhetschef på NyTeknik.