Skip to main content

Gigantiskt saneringsprojekt avslutat i Skellefteå

Pressmeddelande   •   Feb 29, 2016 09:11 CET

Det mångåriga saneringsarbetet av Scharins industriområde utanför Skellefteå är avslutat. Totalt har över 30 000 ton förorenade jordmassor behandlats, renats och fraktats till säkra deponier. Effekterna märks redan i Skellefteälven, där nyligen genomförda mätningar visar att dioxinerna är helt borta.

– Vi är glada att kunna meddela att saneringsmålen för projektet är åtgärdade. Vi är givetvis också stolta över att arbetet har gått bättre och snabbare än väntat trots utmaningar med svårframkomlig träskmark kombinerat med en komplicerad föroreningsbild, säger Peter Nordlinder, projektledare på Ekotec som har utfört saneringsarbetet.

Trots sitt attraktiva läge har det stora området invid Skellefteälven stått oanvänt i många år. Generationer av industriell verksamhet har sedan 1824 bidragit till en mångfacetterad föroreningsbild med höga halter av bland annat olja, arsenik och dioxiner. På uppdrag av Skellefteå kommun påbörjade Midrocföretaget Ekotec arbetet med att sanera området från miljögifter vid årsskiftet 2009-2010. Arbetet har sedan dess skett i flera etapper där den förorenade jorden har schaktats, avvattnats, torkats och sorterats för slutligt omhändertagande vid godkända mottagningsanläggningar. Den fjärde saneringsetappen, som ekonomiskt varit den största, avslutades nyligen.

– De utmaningar som projektet har inneburit har gett oss nya kunskaper inför framtiden. Vi är stolta över att ha bidragit till att Skellefteåborna snart får tillgång till ett så pass vackert område sanerat från miljögifter, säger Peter Nordlinder.

Avslutningsvis ska den sanerade marken täckas med kontrollerad fyllnadsjord och åtgärder vidtas för gräsetablering. Efter sommaren beräknas området stå helt klart. Därefter avgör Skellefteå kommun om marken enbart ska fungera som fritids- och rekreationsområde för allmänheten eller om här eventuellt också blir nya boendeytor.

– Vi har haft ett mycket gott samarbete med Ekotec, och vi ser givetvis positivt på att vi redan nu kan mäta effekterna av det utförda arbetet, som att dioxinerna i Skellefteälven är helt borta, säger Christer Svensson, projektledare Skellefteå kommun.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Nordlinder, projektledare Ekote
Tel: 010-470 70 72
peter.nordlinder@midroc.se

Midroc Europe är en heltäckande partner inom områdena fastighet, bygg, industri och miljö. Vårt mål är att stärka kundens konkurrenskraft och att genom hållbara lösningar och nytänkande bidra till en bättre framtid. Verksamheten är internationell med Sverige som utgångspunkt. Vi är 3 200 medarbetare och omsatte under 2014 över 5 miljarder kronor. Midroc Europe ägs av affärsmannen Mohammed Al-Amoudi och familjen Wikström.