Skip to main content

Midroc byggstartar ny centrumbyggnad vid Bulltofta friluftsstad i Malmö

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2017 07:29 CEST

Midroc utvecklar en ny centrumbyggnad med flera funktioner i Husie, Malmö.

Midroc utvecklar Bulltofta friluftsstad, en ny stadsdel i Husie, Malmö. Området kommer att inrymma ca 500 nya bostäder samt lokaler för verksamheter. Nu byggstartar Midroc en ny centrumbyggnad som blir granne med de servicefunktioner som tidigare finns i området.

Den nya centrumbyggnaden kommer att inrymma två kommunala LSS-boenden, en banklokal på drygt 400 kvadratmeter samt ytterligare en lokal på 50 kvadratmeter.

Där LSS-verksamheten ska bedrivas kommer det att finnas en gruppbostad med sex lägenheter, ett serviceboende med elva lägenheter och två evakueringslägenheter.

Centrumbyggnaden byggs i ett integrerat bostadsområde med blandad bebyggelse samt med goda allmänna kommunikationer och serviceutbud. I omgivningen finns Bulltofta naturområde, affärer och annan närservice.

- Byggnaden kompletterar de centrumfunktioner som finns i Bulltofta friluftsstad, och adderar samtidigt fina arkitektoniska kvaliteter med sina tegelfasader och sitt moderna formspråk, säger Anders Koch, affärschef i Midroc.

Den nya centrumbyggnaden byggs i tre till fem plan, nära Sallerupsvägen. Den totala byggnadsytan uppgår till knappt 3 000 kvadratmeter. Framför fastigheten anläggs en parkeringsyta för 21 fordon. Grundläggningsarbetena har påbörjats och hyresgästerna kommer att kunna flytta in i byggnaden i september nästa år.

- Detta är Midroc Constructions andra byggstart inom Bulltofta friluftsstad och som totalentreprenör är det givetvis hedrande att vi får fortsatt förtroende att utveckla området, säger Björn Niklasson, distriktschef i Midroc.

Bulltofta Friluftsstad

Bulltofta Friluftsstad är ett utvecklingsområde i stadsdelen Husie. Området är granne med Bulltofta rekreationsområde och kommer fullt utbyggt bestå av 500 nya bostäder, verksamhetslokaler och kommunal service. Närservice i form av livsmedelsbutik, bank och snabbmatsrestaurang finns redan i området, liksom ca 250 befintliga bostäder. Hela området beräknas stå klart vid årsskiftet 2020/2021.

Fakta om Centrumbyggnaden

Byggherre: Midroc Property Development AB

Arkitekt: Fojab arkitekter

Entreprenör: Midroc Construction AB

Total yta: 3 000 kvadratmeter i 3-5 plan

Stomme och fasadtyp: betongstomme och tegelfasader

Byggtid: 2017-2018

LSS står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Midroc Properties utvecklar, bygger och förvaltar kommersiella lokaler och bostäder. Projektportföljen omfattar idag 800 000 kvm byggrätter med en projektvolym på ca 24 miljarder kronor. Fastighetsbeståndets värde uppgår till drygt 4 miljarder kronor. Huvudkontoret finns i Malmö. Läs mer på mpd.midroc.se

Midroc Properties ingår i Midroc Europe som är en heltäckande partner inom områdena fastighet, bygg, industri och miljö. Vårt mål är att stärka kundens konkurrenskraft och att genom hållbara lösningar och nytänkande bidra till en bättre framtid. Verksamheten är internationell med Sverige som utgångspunkt. Vi är 3 600 medarbetare och omsatte under 2016 5,6 miljarder kronor. Midroc Europe ägs av affärsmannen Mohammed Al-Amoudi och familjen Wikström.