Skip to main content

Midroc Electro expanderar i Sverige genom förvärv av Browik Installation AB

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2012 14:03 CEST

Elinstallations- och elteknikföretaget Browik har 180 anställda, omsätter 175 MSEK i tre rörelsedrivande bolag och har huvudkontor i Örebro. Midroc Electro ser verksamheten, och inte minst det kunnande som finns hos personalen, som en viktig komponent i sin ambition att vara bäst i klassen och kundernas förstahandsval. 

– Genom förvärvet av Browiks svenska verksamhet faller flera strategiska bitar på plats för oss. Örebro är en taktiskt viktig ort eftersom vi idag finns i Värmland, Västmanland och Dalarna. Att också få verksamhet i bl.a. Uppsala, Tranås och stärka vår närvaro i Stockholm, samtidigt som vi får ett stort kunnande inom fastighetsautomation och energi - det stärker oss både geografiskt och tekniskt, säger Karl-Ivar Jönsson, VD Midroc Electro.   

– Som ett av Sveriges största privatägda installationsföretag, blir Midroc Electro en aktiv och stabil ägare, som kan vidareutveckla all den kompetens som idag finns inom Browik. Bolagens verksamheter kompletterar varandra på ett bra sätt och Midroc Electro har en företagskultur som är mycket lik den vi har på Browik. Jag är därför övertygad om en spännande utveckling och god tillväxt för bolagen i framtiden, säger Claes Wijk, ägare och VD Browik. 

Avtalet undertecknas 4 juli och Midroc Electro kommer att ta över verksamheten från och med den 31 augusti 2012.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Karl-Ivar Jönsson, VD Midroc Electro, telefon 010-470 77 77

Midroc Electro är ett av Sveriges ledande el- och automationsföretag med konsult-, entreprenad- och serviceverksamhet inom teknikområdena elinstallation, hissar, industriell automation & IT, kraft, kommunikation, säkerhet, styr- och energisparsystem. Vi är 1 200 engagerade personer, redo med specialkompetens och finns på 40 orter i Sverige. www.midrocelectro.se

Midroc Electro ingår i Midroc Europe. Gruppen utvecklar företag och verksamheter inom entreprenad och consulting, fastighetsutveckling samt ny teknik. Midroc Europe är verksamt både i Skandinavien och internationellt. Bolagen inom Midroc Europe har sammantaget närmare
2 600 medarbetare och 2011 omsatte gruppen cirka 3,6 miljarder kronor.
www.midroc.se