Skip to main content

Midroc klättrar ytterligare och kniper tredjeplatsen på listan för Sveriges Bästa Arbetsgivare!

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2017 16:00 CET

Sveriges bästa arbetsgivare 2017

När Universum genomför sin årliga arbetsgivarundersökning klättrar Midroc från förra årets femteplacering till att bli utsedd till Sveriges tredje bästa arbetsgivare. En av framgångsfaktorerna tros vara koncernens långsiktiga kulturarbete.

Midroc har sedan 2008 arbetat systematiskt och strukturerat för att skapa en god företagskultur och välfungerande grupper. Den interna kulturen har länge varit en prioriterad fråga och engagemanget finns i hela organisationen. Den egna affärsskolan är ett viktigt verktyg och anordnar förutom interna utbildningar även medarbetarskapsdagar för alla nyanställda. På medarbetarskapsdagarna introduceras Midrocs gemensamma tankemodeller och dialogverktyg, bland annat diskuteras feedback och motivation. På så vis läggs en gemensam grund för alla medarbetare att stå på och alla erbjuds samma förståelse för det gemensamma ansvaret att bidra till en god kultur.

Det långsiktiga arbetet tros vara en av framgångsfaktorerna bakom det lyckade kulturarbetet. LiseLotte Jernberg Bate är en del av MidrocEuropes koncernledning och ansvarig för det interna kulturarbetet.

- Vi jobbar mycket med beteenden för att skapa den kultur vi vill ha. Vi fokuserar på att förstärka positiva beteenden och tränar mycket på att ge och ta emot feedback, berättar LiseLotte.

Även Moa Wennström, som är HR Manager för Midroc-koncernen, menar att kulturen är något som hela organisationen jobbar med tillsammans, från medarbetare till koncernledning.

- Hos oss är alla medskapare av kulturen. Vi tror att det bästa sättet att få engagerade medarbetare är att låta dem vara med och utforma sin utveckling. Kulturbyggandet på Midroc är något som har fått växa fram över tid. Det är viktigt att det är genuint, säger Moa.

2016 rankades Midroc på en femteplats på Universums lista och klättrar i år alltså ytterligare några placeringar.

- Det är såklart jättekul att vi får en topplacering på listan i år igen och det är ett bevis på att vi är på rätt väg, men vi kommer fortsätta arbeta aktivt med att utveckla vårt kulturarbete även kommande år, fortsätter Moa Wennström.

Även Midroc Europes VD Roger Wikström tror att företagets framgångar börjar med den egna kulturen.

- Vi tror att vi når det bästa resultatet när vi arbetar tillsammans, det gäller även vårt interna kulturarbete. Det finns ett stort engagemang för att samarbeta och göra ett bra jobb runtom i vår organisation, det skapar en kultur som vi kan vara stolt över.

Här kan du se hela listan.

För mer information kring detta kan du kontakta Moa Wennström, HR Manager Midroc Europe, via moa.wennstrom@midroc.se


FAKTA: Undersökningen Sveriges Bästa Arbetsgivare genomförs av employerbranding-företaget Universum i samarbete med Metrojobb. I undersökningen bedömer medarbetarna sin arbetsgivare utifrån faktorerna intern identitet, nöjdhet och lojalitet.På Midroc har undersökningen genomförts på olika ingenjörsbolag i koncernen. 

Midroc Europe är en heltäckande partner inom områdena fastighet, bygg, industri och miljö. Vårt mål är att stärka kundens konkurrenskraft och att genom hållbara lösningar och nytänkande bidra till en bättre framtid. Verksamheten är internationell med Sverige som utgångspunkt. Vi är 3 600 medarbetare och omsatte under 2016 5,6 miljarder kronor. Midroc Europe ägs av affärsmannen Mohammed Al-Amoudi och familjen Wikström.