Skip to main content

Midroc ökar sin omsättning med 9 % och gör rekordvinst

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2016 09:00 CEST

Midroc Europe redovisar i sin Annual Review för 2015 ett resultat före skatt på 545 miljoner. Omsättningen under året var 5,8 miljarder, en ökning med drygt 9 % mot föregående år.


Ökningen av omsättningen drivs av en underliggande positiv utveckling för båda av koncernens affärsområden. Inom området Investeringar har Midrocs verksamheter inom fastighetssektorn gynnats av en stark värdeutveckling och efterfrågan på såväl kommersiella fastigheter som bostäder. Rekordresultatet beror i huvudsak på en hög andel fastighetsförsäljningar och i synnerhet på försäljningen av prestigefastigheten Jakob Mindre på Gustav Adolfs torg i Stockholm.

Bolagen inom affärsområdet Tjänster, som erbjuder konsult- och entreprenadtjänster till infrastruktur-, industri- och byggsektorn, har haft ett gynnsamt år med god efterfrågan men samtidigt allt tuffare konkurrens. Flera av bolagen gör sina bästa resultat någonsin, där Midroc Electro utmärker sig med en resultatförbättring på drygt 60 % från föregående år.

− 2015 var sammanvägt ett av de bästa åren någonsin för Midroc, med fortsatt god resultatutveckling och internationell expansion. Trots en marknad präglad av allt tuffare konkurrens är koncernen väl positionerad för fortsatt tillväxt. En tydlig trend är att allt fler av våra industrikunder föredrar strategiska samarbeten med färre antal leverantörer som kan erbjuda interdisciplinära tjänster. Detta går helt hand i hand med vår koncernstruktur, vårt erbjudande och våra bolags långa erfarenhet av samarbete, säger Christer Wikström, en av Midrocs koncernchefer. 

Läs mer:

Midrocs Annual Review finns tillgänglig på midroc.se.
Beställ en tryckt version via info@midroc.se

För ytterligare information vänligen kontakta:

Christer Wikström, koncernledningen, 010-470 70 31, christer.wikstrom@midroc.se
Thomas Mårtensson, koncernledningen, 010-470 70 26, thomas.martensson@midroc.se

Midroc Europe bedriver verksamhet inom industri, energi, infrastruktur, bygg och fastighet. Vi är en familjeägd, internationell koncern med Sverige som utgångspunkt och arbetar efter en högt satt målbild: vi ska bidra till en bättre framtid. Tillsammans med 3 300 engagerade medarbetare omsatte vi 2015 5,8 miljarder kronor. Midroc Europe ägs av affärsmannen Mohammed Al-Amoudi och familjen Wikström.