Skip to main content

Midroc Properties vinner markanvisningstävling i Höganäs

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2019 10:36 CET

Nytt trygghetsboende i Viken

Höganäs kommun genomförde vintern 2018/2019 en markanvisningstävling för ett nytt trygghetsboende i Viken. I hård konkurrens står det nu klart att Midroc Properties vinner tävlingen.

I juryn för markanvisningstävlingen fanns bland andra stadsarkitekten och planchefen i Höganäs kommun. Efter genomgånget arbete rekommenderade juryn en vinnare till kommunstyrelsen. Nu står det klart att vinnaren är Midroc Properties, som lämnat in tävlingsförslaget tillsammans med arkitektkontoret Jakobsson Pusterla.

- Vi blev glada för beskedet och ser mycket fram emot att börja arbeta med projektet, säger Johan Svedström, affärschef på Midroc Properties kontor i Helsingborg. Vårt förslag har en varsam småskalighet för att smälta in väl i Vikens befintliga bebyggelse och det är något som har varit viktigt för oss under hela arbetet.

Utvärderingen av tävlingsförslaget gjordes med hjälp av tre kriterier; arkitektonisk utformning och genomförbarhet, funktion (bland annat bra boendemiljö för äldre och hållbarhet) samt offererat pris per total yta

- Vi inspirerades av de kvalitéer som finns i närliggande bebyggelse och gjorde en modern tolkning av dem, säger Jan Jakobsson, arkitekt på Jakobsson Pusterla. En viktig aspekt var också att ta tillvara hela tomten: byggnaderna varvas med privata uteplatser och gemensamma ytor för olika aktiviteter. På så sätt skapar vi ett boende för människor med olika livssituationer, behov och preferenser.

Motiveringen från juryn om det vinnande förslaget lyder:

”Midroc och arkitektkontoret Jakobsson Pusterla har redovisat ett genomarbetat och spännande förslag, väl anpassat till Vikens befintliga bebyggelse och kulturmiljö. Byggnadernas placering på fastigheten ger de boende en skyddad innergård och för tanken till äldre skånegårdar."

För mer information, kontakta: Johan Svedström, affärschef på Midroc Properties, 010-470 7381, johan.svedstrom@midroc.se eller Jan Jakobsson, arkitekt på Jakobsson Pusterla, 0705-31 61 92, jan@jakobssonpusterla.com

Fakta om Midroc Properties

Midroc Properties utvecklar och förvaltar kommersiella lokaler och bostäder. Projektportföljen omfattar idag 895 000 kvm byggrätter med en projektvolym på ca 30 miljarder kronor. Fokus är inriktat på södra Sverige och huvudkontoret finns i Malmö. Läs mer på midrocproperties.se

Midroc Properties ingår i Midroc Europe som utvecklar morgondagens samhälle och industri. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi hållbara lösningar för de branscher vi är verksamma i. Vi utgår från Sverige och är verksamma internationellt. Under 2017 omsatte vi 6,7 miljarder kronor och sysselsatte 3 600 medarbetare.

Bifogade filer

PDF-dokument