Skip to main content

Midroc utvecklar bostäder till Erik Bancks stiftelse i Helsingborg

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2016 09:15 CEST

Midroc har tecknat avtal med Erik Bancks stiftelse rörande utveckling av bostäder i centrala Helsingborg. De kommer att byggas bredvid den planerade hotell- och kongressanläggningen, på den s.k. Ångfärjetomten.

Midroc utvecklar totalt drygt 12 000 kvadratmeter bostäder på Ångfärjetomten, varav ca 2 700 kvadratmeter kommer att byggas för Erik Bancks stiftelses räkning. Hälften av bostäderna kommer att vara hyresrätter på den öppna hyresmarknaden. Den andra hälften kommer i enlighet med stiftelsens syfte erbjudas behövande äldre, främst från Maria församling.

- Att utveckla bostäder i Ångfärjeprojektet ger oss möjlighet att erbjuda behövande bra lägenheter i ett fantastiskt läge, samtidigt som vi säkrar stiftelsens långsiktiga arbete genom att också hyra ut på den ordinarie bostadsmarknaden, säger stiftelsens ordförande Sven Rosenkvist.

- Avtalet med Erik Bancks stiftelse passar väl in i helheten, säger Magnus Skiöld, vd på Midroc Property Development. Vi har sen i vintras arbetat med utformningen av lägenheterna tillsammans med stiftelsen och Wingårdh arkitektkontor. Det blir ett spännande område med bostäder som kommer att attrahera flera målgrupper, med lägenheter från ett till fem rum och kök.

De flesta bostäderna i projektet kommer Midroc att upplåta som bostadsrätter, ca 110 stycken.

Fakta

Midroc utvecklar en hotell- och kongressanläggning i centrala Helsingborg samt bostäder på den s.k. Ångfärjetomten efter vinst i en markanvisningstävling 2010.

Schaktning, marksanering och ledningsomläggning påbörjas från och med augusti 2016. Därefter byggs garage under både hotell/kongress- och bostadsdelen.

Inflyttning i bostäderna är planerat till 2019. 

Ytterligare information: 

Magnus Skiöld, vd på Midroc Property Development, tfn 010-470 74 15

Sven Rosenkvist, styrelseordförande i Erik Bancks stiftelse, tfn 070-535 54 85

Midroc Properties utvecklar, bygger och förvaltar kommersiella lokaler och bostäder. Projektportföljen omfattar idag 810 000 kvm byggrätter med en projektvolym på ca 21 miljarder kronor. Fokus är inriktat på södra Sverige och huvudkontoret finns i Malmö. 

Midroc Properties ingår i Midroc Europe som bedriver verksamhet inom områdena fastighet, bygg, industri och miljö. Verksamheten är internationell med Sverige som utgångspunkt. Antalet medarbetare är 3 300 och 2015 omsatte Midroc 5,8 miljarder kronor.