Skip to main content

Midroc utvecklar drygt 200 bostäder i Tygelsjö, Malmö

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2016 14:00 CEST

Midroc har ett tecknat exploateringsavtal med Malmö stad avseende utbyggnad av bostäder i Tygelsjö, ett avtal som godkändes under tekniska nämndens möte idag.

Midroc har i samarbete med Malmö stad och Lantmännen tagit fram förslag till ny detaljplan för området som innebär nyproduktion av både småhus och flerbostadshus samt en mindre centrumbildning.

- Utvecklingen av området innebär att gammal industrimark nu kan tas i anspråk för nybyggnation av bostäder, såväl småhus som flerbostadshus, säger Magnus Norén, affärschef på Midroc. Tygelsjö får samtidigt en mindre centrumbildning med ett litet torg och ett urval av mindre butiker i anslutning till en ny livsmedelsaffär.

- Eftersom Malmö är i stort behov av nya bostäder så är utvecklingen av Tygelsjö angelägen, fortsätter Magnus Norén, affärschef. Nu när exploateringsavtalet är klart kan detaljplanen antas, som möjliggör att drygt 160 småhus och 50 lägenheter i flerbostadshus kan byggas på Midrocs mark.

När detaljplanen vunnit laga kraft kan rivning av en befintlig industribyggnad påbörjas. Därefter kan exploateringsarbetena, som inkluderar ledningsarbeten, markarbeten och byggandet av gator inom området, sättas igång. Bostadsbyggandet beräknas kunna starta under 2017, och därefter blir det en successiv utbyggnad av området.

Fakta

  • Midroc förvärvade fastigheten Fodret 5 i Tygelsjö 2005 och förvärvar ytterligare delar av angränsande mark. Ett gemensamt förslag till detaljplan har tagits fram i samarbete med Malmö stad och Lantmännen för att möjliggöra bostadsbyggnation.
  • Tekniska nämnden godkände förslaget till exploateringsavtal och köpeavtal vid sitt möte 2016-04-20.
  • Det nya området kommer omges av en park som binds ihop med Tygelsjös befintliga parkstråk.
  • Tygelsjö har goda kommunikationsmöjligheter med närhet till Citytunnelstationen i Hyllie samt E6 och yttre ringvägen. Det s.k. Tygelsjöstråket för cyklister och gångtrafikanter leder in till Malmös centrala delar. 

Midroc Properties utvecklar, bygger och förvaltar kommersiella lokaler och bostäder. Projektportföljen omfattar idag 810 000 kvm byggrätter med en projektvolym på ca 21 miljarder kronor. Fokus är inriktat på södra Sverige och huvudkontoret finns i Malmö. Läs mer på mpd.midroc.se

Midroc Properties ingår i Midroc Europe som bedriver verksamhet inom områdena fastighet, bygg, industri och miljö. Verksamheten är internationell med Sverige som utgångspunkt. Antalet medarbetare är 3 300 och 2015 omsatte Midroc 5,8 miljarder kronor.