Skip to main content

Midroc vann Stora Samhällbyggarpriset!

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 09:20 CEST

Midroc Property Development har vunnit Stora Samhällsbyggarpriset med trähusprojektet Limnologen. Priset är branschens främsta utmärkelse och delades idag ut på Samhällsbyggardagen i Stockholm. Midrocs bostadsprojekt var ett av tre nominerade byggprojekt.

- Vi har visat att det är tekniskt möjligt att bygga höga bostadshus med massiv trästomme, att det finns flera miljöfördelar och att det blir fantastiskt vackert, säger Magnus Skiöld, vd i Midroc Property Development AB. Det har varit ett pionjärarbete, och det allra roligaste är att våra kunder trivs så bra i sina nya bostäder!

Limnologen i Växjö utgör Sveriges högsta nybyggda bostäder med massiv trästomme. Husen har byggts i åtta plan och rymmer totalt 134 lägenheter. Tillsammans med Växjö kommun planerades projektet inom ramen för ”Den moderna trästaden”. Bostäderna utvecklades med det gemensamma målet att skapa en effektiv industriell process. Det ställde stora krav på samverkan mellan byggherre, arkitekt, konsulter och entreprenörer. Projektet har varit öppet för forskning och forskare från Linnéuniversitetet har utfört studier omfattande hela byggprocessen, till exempel avseende teknik, planering, ekonomi, kvalitet, miljö samt drift och underhåll.


Juryns motivering:


Arkitekturen visar och utrrycker temat träbyggande genom att exponera trä i fasaderna och de generösa balkongerna vilka bidrar till ett intryck av lätthet. Teknikstudierna visar att man klarar högt ställda krav på ljudisolering och frihet från vibrationer. Produktionen har genomförts under torra förhållanden tack vare en innovativ metod för väderskydd som följer bygget allteftersom det reses. Projektet är ett utmärkt exempel på modernt träbyggande och tillvaratar väl tidigare erfarenheter och bidrar med vidare utveckling.


Fakta:

  • 134 bostadsrättslägenheter i fyra huskroppar, byggda med massiv trästomme, Brf Limnologen 1 och 2 i Växjö
  • Byggherre: Midroc Property Development, arkitekt: Ola Malm, Arkitektbolaget Kronoberg AB, konstruktör och leverantör av trästommen: Martinsons Byggsystem
  • Stora Samhälls­byggar­priset är branschens främsta utmärkelse, och ska gå till en byggnad eller anläggning av hög kvalitet, tillkommen genom en föredömlig samverkan mellan de olika aktörerna i samhälls­byggnads­processen. Bakom Stora Samhällsbyggarpriset står bl a Sveriges byggindustrier, Sveriges Arkitekter och Fastighetsägarna.

Magnus Skiöld, vd 010-470 74 05
Karin Skiöld, kommunikationschef, 010-470 74 02, karin.skiold@midroc.se

Midroc Property Development AB utvecklar fastigheter, såväl kommersiella lokaler som bostäder. P
rojektportföljen omfattar idag 550 000 kvm byggrätter för bostäder och kommersiella ytor till ett sammanlagt projektvärde på 12 miljarder kronor. Huvudkontoret finns i Malmö. www.mpd.midroc.se


Midroc Property Development ingår i Midroc Europe som omsätter 4 miljarder kronor och har 2 700 anställda. www.midroc.se