This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Midrocs bostäder klassvinnare till Årets Stadsbyggnadspris i Malmö

Pressmeddelande -

Midrocs bostäder klassvinnare till Årets Stadsbyggnadspris i Malmö

De 108 nybyggda bostadsrätterna Riberstrand (Brf Havsljuset) i Västra Hamnen belönades under Stadsbyggandets dag i Malmö som klassvinnare i kategorin bostäder. Priset delas årligen ut av Malmö stad.

Kommittén för Årets Stadsbyggnadspris hade också nominerat Bostadshuset Klippern 2 i klassen Årets Gröna Lans och Cementa i Årets Skyltpris. Malmö Centralstation vann Årets stadsbyggnadspris och representerade kategorin verksamheter. Dessutom delades ett hedersomnämnande ut för Sjöbergska palatset.

Ur Juryns utlåtande om Midrocs bostadsprojekt:

Med tillkomsten av Strand- och Parkhusen har området utmed Västra Varvsgatan fått en sammanhållen ljus och attraktiv bostadslinje och därmed också givit området en stadsmässighet som tidigare saknades och är ett värdigt tillskott till stadsmiljön i Malmö.

Anders Koch, affärschef i Midroc Property Development:

- Med funktionalistiska värden och livskvalitet som utgångspunkt ville vi skapa hem för en ny generation malmöbor där hav, park och stad förenar det bästa av världar. Det gläder oss mycket att Malmö stad har valt att uppmärksamma projektet, både för de starka boendekvaliteterna men också för att projektet bidrar till en hållbar stadsutveckling.

Om Riberstrand (Brf Havsljuset 1-5)

Kvarteret Riberstrand bidrar till en ny stadsmiljö när stråket från Limhamnsvägen mot Västra Hamnens riktmärke Turning Torso färdigställs. Det utgörs av fem huskroppar, Brf Havsljuset 1-5, med totalt 108 bostadsrätter och 8 lokaler. Tre ”Strandhus” ligger längs med Västra Varvsgatan och två ”Parkhus” längs med Jungmansgatan och Kockums Park. Den upphöjda gården är skyddad och ger goda möjligheter till uteliv och umgänge.

·  Fastighetsutvecklare: Midroc Property Development AB

·  Arkitekter: Johan Celsing arkitektkontor och Metro Arkitekter

·  108 lägenheter, 8 lokaler samt garage/källare med tillhörande teknikutrymmen samt innergård.

·  Total yta: 11 100 kvm, varav boyta 7 400 kvm

·  Garage med 110 platser

Ämnen

Taggar


Midroc Property Development AB utvecklar och förvaltar kommersiella lokaler och bostäder. Projektportföljen omfattar idag 679 000 kvm byggrätter till ett värde av 15 miljarder kronor. Fokus är inriktat på södra Sverige och huvudkontoret finns i Malmö. Vi vill utveckla hållbara stadsmiljöer, och ger därför full kraft åt goda och annorlunda idéer. Läs mer på mpd.midroc.se


Midroc Europe utvecklar företag och verksamheter inom entreprenad och consulting, fastighetsutveckling samt ny teknik och är verksamma både i Sverige och internationellt. Bolagen inom Midroc Europe har sammantaget närmare 2800 medarbetare och 2012 omsatte gruppen cirka 4 miljarder kronor.

Presskontakt

Relaterat material