Skip to main content

Sista spontslaget inför byggandet av SeaU Helsingborg

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2016 14:09 CET

Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg slår ner sista sponten inför nybyggnationen av SeaU Helsingborg.

SeaU Helsingborg blir namnet på nybyggnadsområdet Ångfärjetomten i centrala Helsingborg. En ny hotell- och kongressanläggning kommer tillsammans med 150 bostäder och offentliga mötesplatser byggas under de närmsta åren mitt i city. Namnet SeaU Helsingborg offentliggjordes idag i samband med en ceremoni på byggarbetsplatsen.

Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg, slog idag ner den sista sponten som inhägnar byggarbetsplatsen på Ångfärjetomten i Helsingborg. Ceremonin fick symbolisera slutet på förberedelsearbetena – och starten på arbetet med att schakta bort jordmassor inom det 40 000 kvadratmeter stora området.

- Hela området kommer att kallas för SeaU Helsingborg, säger Carl von Strokirch, affärschef i Midroc Property Development. Vi fastnade för namnet SeaU eftersom det kopplar till det fantastiska läget vid Öresund samtidigt som det anspelar på ”see you”, vilket associerar till den framtida mötesplats som kommer skapas just här. En mötesplats som vi hoppas ska kännetecknas av gemenskap och dynamik.

Byggloven är klara för såväl hotell- och kongressanläggningen som bostäderna, och nu påbörjas ett stort och omfattande arbete med att schakta bort jordmassor på byggarbetsplatsen. Under början av nästa år kommer grundläggningen av garagen till kongress- och hotellanläggningen samt bostäderna påbörjas.

- Utvecklingen av Sveriges mest attraktiva tomt är ett strategiskt och viktigt projekt i Helsingborg för att skapa en ny attraktiv och pulserande mötesplats för helsingborgare, näringsliv och besökare. Nu har ytterligare ett steg tagits för att förverkliga den, säger Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

- Vi vill utveckla SeaU till Helsingborgs mest inspirerande mötesplats, en ny typ av arena för nya möjligheter, för både helsingborgare och besökare,säger Henrik Berghult, Vice President Clarion Hotel. 

Fakta

Hotell/kongress: 

kongress för 1 200 personer, 20 konferensrum, 2 restauranger, bar, 250 hotellrum, gym, day spa, pool och parkeringsgarage. Hotellet/kongressen kommer drivas av Nordic Choice Hotels under namnet Clarion Hotel Sea U Helsingborg. Det öppnar 2020.

Bostäder: 

150 bostäder i fyra huskroppar varav ca 100 bostadsrätter och 50 hyresrätter. Midroc säljer bostadsrätterna medan Erik Bancks stiftelse kommer att hyra ut lägenheterna. Inflyttning 2019.

Offentlig miljö: 

Kajpromenaden längs Norra Hamnen och trädplanteringarna längs Kungsgatan kommer få en naturlig förlängning genom området. Mellan hotellet/kongressen och Ångfärjestationen planeras en park, Vågparken, som står klar 2020.

Ångfärjestationen: 

Tidigare i år flyttade och renoverade Midroc byggnaden Ångfärjestationen med The Tivoli som hyresgäst.

Midrocs investering: 

Midrocs investering för utvecklingen av området SeaU Helsingborg uppgår till 1,3 miljarder kronor.

Förklaring spont: 

Spont är en stödkonstruktion som bär upp schaktväggarna vid byggnationer.

Midroc Properties utvecklar, bygger och förvaltar kommersiella lokaler och bostäder. Projektportföljen omfattar idag 810 000 kvm byggrätter med en projektvolym på ca 21 miljarder kronor. Fokus är inriktat på södra Sverige och huvudkontoret finns i Malmö. Läs mer på mpd.midroc.se

Midroc Properties ingår i Midroc Europe som bedriver verksamhet inom områdena fastighet, bygg, industri och miljö. Verksamheten är internationell med Sverige som utgångspunkt. Antalet medarbetare är 3 300 och 2015 omsatte Midroc 5,8 miljarder kronor.