Skip to main content

Termoplast skapar nya möjligheter för Sveriges vägräcken

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2016 17:44 CET

Midroc Alucrom introducerar en metod för att applicera termoplast på vägräcken. Vid genomförda korrosionstester har termoplast visat sig vara ett tåligt alternativ vid extrema väderförhållanden samt vid den blästringseffekt som uppstår när fordon passerar vägräcken. Metoden innebär helt nya marknadsområden för termoplast.

Midroc Alucrom har nyligen genomfört en oberoende korrosionsprovning av termoplast vid Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP). Här har termoplasten testats enligt korrosivitetsklass C5-M, den tuffaste klassningen som finns inom korrosionsprovning i dag för stålkonstruktioner placerade i atmosfärisk korrosion. Under testet placerades paneler av termoplast i ett kondensationsskåp där de exponerades för yttre påverkan, konstant fuktighet och stora temperaturskillnader i över tusen timmar totalt. Samtliga paneler uppfyllde kraven med avseende på sprickbildning, rostgrad, blåsbildning och flagning.

– I kombination med varmförzinkning är termoplast det absolut bästa alternativet för lång livslängd. Det är korrosionsprovningen ett kvitto på, säger Bengt Stewall, marknadschef, Midroc Alucrom.

Tidigare har termoplast använts på belysningsmaster i Sverige, men i och med Midroc Alucroms nya lösning öppnas dörren för innovativa framtidslösningar på nya problemområden. Förutom längre livslängd innebär metoden även möjlighet att skapa vackrare offentliga miljöer.

– Metoden innebär att man hädanefter kan tillsätta samma kulör på räcken som på huvudkonstruktionen på en bro, något som givetvis blir mer estetiskt tilltalande, säger Bengt Stewall.

Midroc Alucrom introducerar den nya metoden under Brobyggardagen i Göteborg den 25 januari 2016.

FAKTA: Termoplast mjuknar vid smältning utan att den kemiska strukturen bryts ned och kan smältas och omarbetas till nya produkter ett obegränsat antal gånger. Termoplast är därmed perfekt för plaståtervinning.

För mer information, vänligen kontakta:

Bengt Stewall, marknadschef Midroc Alucrom, 010-470 73 07, bengt.stewall@midroc.se

Midroc Europe är en heltäckande partner inom områdena fastighet, bygg, industri och miljö. Vårt mål är att stärka kundens konkurrenskraft och att genom hållbara lösningar och nytänkande bidra till en bättre framtid. Verksamheten är internationell med Sverige som utgångspunkt. Vi är 3 200 medarbetare och omsatte under 2014 över 5 miljarder kronor. Midroc Europe ägs av affärsmannen Mohammed Al-Amoudi och familjen Wikström.