Skip to main content

Pressmeddelanden 1 träff

Pergamum rapporterar positiva preliminära effektdata från en fas I/II-studie med LL-37 i patienter med svårläkta sår

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2013 08:00 CEST

Pergamum AB, ett av Midroc New Technologys portföljbolag, rapporterade idag att det primära studiemålet, vilket var säkerhet och tolerabilitet, uppnåddes i den randomiserade fas I/II-studien med LL-37 för behandling av venösa bensår. Data från studien visar också att patienter som behandlats med LL-37 hade en statistiskt signifikant förhöjd sårläkningshastighet jämfört med placebo.

Nyheter 2 träffar

Midroc engagerar sig i vattenreningsprojekt i Tanzania

Midroc engagerar sig i vattenreningsprojekt i Tanzania

Nyheter   •   Nov 22, 2013 09:20 CET

Miljontals människor saknar tillgång till rent vatten. Good Water Project är ett samarbete mellan Midroc och SolarWave för att göra en skillnad. Två grundskolor och en sjukstuga i Morogoro-regionen, är sedan oktober 2013 utrustade med SolarWaves vattenreningsanläggningar som drivs av solcellsteknologi. Tack vare projektet renas upp till fyra miljoner liter vatten per år.

Pergamum rapporterar positiva uppföljningsdata från en klinisk fas II-prövning av PXL-01 för förebyggande av ärrbildning efter kirurgi

Nyheter   •   Jun 28, 2013 14:34 CEST

Pergamum AB, Midroc New Technologys portföljbolag, meddelade idag att flera studiemål har uppnåtts i en randomiserad fas II-prövning med PXL-01 för förebyggande av skadlig ärrbildning efter kirurgi.