Skip to main content

Vanligt med obalans i bakteriefloran i underlivet

Nyhet   •   Feb 18, 2013 14:29 CET

Många kvinnor har besvär av bakteriell vaginos, som vanligen yttrar sig som en illaluktande något rikligare flytning än vanligt, från underlivet. Den största gruppen kvinnor som drabbas är i fertil och sexuellt aktiv ålder.

Olika uppgifter förekommer på hur vanligt förekommande detta problem är; det rör sig om rapporterade värden på mellan 5-35% bland kvinnor i Europa och Nordamerika.

Bakteriell vaginos är den medicinska termen för en störd balans av bakterier i vagina. Normalt sett råder en sur miljö här (ett lågt pH-värde), vilket innebär att icke önskvärda bakterier har svårt att överleva. Men pH-värdet kan lätt rubbas av så enkla anledningar som att man tvättar sig med tvål eller låter en tampong sitta inne för länge. Andra vanliga anledningar till ett rubbat pH-värde kan vara en antibiotikakur, vissa preventivmedel eller graviditet. Följden av det rubbade (högre) pH-värdet är att det skapas en miljö där de oönskade bakterierna kan växa till, på bekostnad av de kroppsegna laktobakterierna.  Även andra mikroorganismer som tex candida (svampinfektion) kan dra nytta av det förändrade pH-värdet och därmed orsaka en infektion.

En vanlig behandling består av en antibiotikakur i mellan tre till sju dagar. Symtomen kommer inte  sällan tillbaka efter avslutad kur och flera behandlingar kan behövas.  Ibland kan en antibiotikabehandling orsaka svampinfektion i underlivet.

Midsona lanserar nu en ny egenvårdsprodukt som skonsamt och effektivt behandlar och förebygger bakteriell vaginos och svampinfektion (candida).