Skip to main content

Miele och Steelco går ihop

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2017 13:11 CEST

Familjeägda Miele och Steelco har kommit överens om att gå ihop och kombinera sina kompetenser inom medicinteknik. Miele kommer få en majoritetsandel i Steelco-gruppen medan grundarna av Steelco fortsätter hålla i rodret i gruppen. Den medicintekniska divisionen inom Miele-gruppen växer därmed till omkring 250 miljoner euro per år. Överenskommelsen prövas fortfarande av konkurrensmyndigheterna.

Miele räknas bland världens mest välrenommerade tillverkare av produkter inom rengöring, desinfektion och sterilisering för sjukhus- och laboratoriebruk. Därtill hör också projekt som går ut på att planera och utrusta centrala sterilavdelningar på sjukhus och mottagningar. ”Tillsammans med Steelco kan Miele kombinera sina anspråk på kvalitativt och innovativt ledarskap med en betydligt större produktportfölj och på så vis utvidga vår marknadsposition”, säger Andreas Barduna, divisionsdirektör på Miele Professional. Förra verksamhetssåret 2015/16 uppnådde Miele-gruppen en omsättning på 3,71 miljarder euro, hushållsprodukter inkluderat, och sysselsätter 19,400 människor globalt. Företaget grundades 1899 och har sitt huvudsäte i Gütersloh, Tyskland.

Steelco tillverkar produkter för rengöring, desinfektion och sterilisering, främst för användning inom sjukhus- och farmacisektorn, och har ett mycket gott rykte på marknaden. Företaget grundades 1998 och har sitt huvudsäte i staden Riese Pio X i den norditalienska provinsen Treviso. Steelco har ungefär 400 anställda, uppnådde en omsättning på 71 miljoner euro 2016 och har haft tvåsiffrig tillväxt sen flera år tillbaka. I likhet med Miele är Steelco ett familjeägt företag inriktat på värderingar och kvalitet, vars grundare och delägare är aktivt sysselsatta med att driva företaget, vilket de även kommer göra i framtiden.

Grundarna av Steelco stannar kvar i ledningen

Grundaren och vd:n Ottorino Casonato behåller den operativa ledningen av Steelco på plats, med förstärkning från medgrundarna Fabio Zardini och Ivone Capovilla, såväl som från sin dotter Nicoletta Casonato. Miele å andra sidan har en majoritetsandel i Steelco-gruppens styrelse. ”För oss är Miele en stark och pålitlig partner för en lyckad gemensam framtid, och passar utmärkt med oss”, säger Ottorino Casonato.

Betydlig utvidgning av portföljen

Kastar man en blick på bägge företagens strategiska position ser man vilken potential denna nya sammanslutning har. Miele behåller sin egen försäljning och servicestruktur och täcker effektivt sina kärnmarknader medan Steelco förfogar över ett starkt handelsnätverk i mer än 100 länder. En ytterligare central tillgång hos Miele inom medicinteknik är de åtskilliga patenterade USP:ar hos de aktuella modellerna och de modellgenerationer som är under utveckling. Steelco-gruppen däremot bidrar med en ännu bredare och väldigt kundorienterad produktportfölj inom områdena desinfektion och sterilisering. Dessutom är Steelco mycket framgångsrik i specialsegmentet rengöring av komponenter som används i farmaceutisk produktion – ett område som är nytt för Miele.

Anpassade produktlösningar och marknadsföring

Med anpassade produktlösningar och marknadsföring i åtanke så är det planerat att lägga projekten för centrala sterilavdelningar hos Steelco och även marknadsföra dem med varumärket Steelco. Miele-gruppens autoklaver och containertvättar kommer i framtiden produceras hos företaget Steelco som ny medlem av Miele-gruppen. För Miele-fabriken i Bürmoos nära Salzburg innebär det att produktionen av dessa produktgrupper kommer upphöra gradvis under det kommande året.

Miele Bürmoos kommer fortsätta som en komponentfabrik och producera stora volymer paneler, korgar, insatser och diskutrymmen med samma höga kvalitet och innovation.

Även försäljningsavdelningarna kommer att omstruktureras för att bättre reflektera specifika kanaler. Kundsegmenten läkarmottagningar, tandläkare och laboratorier kommer, som tidigare, skötas direkt av Mieles dotterbolag.
Å andra sidan kommer anbud för projekt för centrala sterilavdelningar delegeras till Steelco.

För detta ändamål är det planerat att föra samman de medarbetare på Mieles dotterbolag i Tyskland, Österrike och Schweiz som är involverade i marknadsföring av de berörda projekten i ett Steelco-dotterbolag med säte nära Gütersloh. Diskussioner om arbetsfördelning i försäljningsteamen i ytterligare viktiga marknader kommer snart äga rum för att så bra som möjligt kunna hjälpa kunder utifrån lokala marknadsförutsättningar. Målet är att erbjuda kunderna hos Miele och Steelco en produkt- och marknadsportfölj utan motstycke på marknaden. 

Mediakontakt Miele-gruppen

Carsten Prudent
Telefon: +49 5241/89-1951
E-post: carsten.prudent@miele.de

Mediakontakt Steelco-gruppen

Armando de Sanna
Telefon: +39 338 3319347
E-post: ads@desanna.com 

Om Miele
Miele med huvudkontor i Tyskland är Europas största familjeföretag i vitvarubranschen, grundat 1899. Miele är en internationell koncern, verksam i cirka 100 länder via egna dotterbolag och importörer, med drygt 18 000 anställda och med produktion i Tyskland. 2015/2016 omsatte Miele-koncernen 3,71 miljarder euro.

Företaget har sedan starten byggt sin marknadsposition på att ligga främst inom kvalitet och teknik. ”Immer Besser”, fritt översatt ”Alltid bättre”, speglar de kärnvärden som Miele har haft ända sedan företaget grundades: Att ständigt sträva efter att åstadkomma något bättre.

Mer information om Miele finns på www.miele.se   

Bifogade filer

PDF-dokument