Tnzvgd05b940mmo3r45w

Migrationsverket har nått målen för 2017

Pressmeddelanden   •   Jan 01, 2018 12:21 CET

Migrationsverket har nått målen för handläggningen av ärenden 2017. Det visar den preliminära årsstatistiken. – Årets resultat är mycket bra och ligger inom felmarginalen för prognosen. Vi har klarat detta tack vare mycket goda insatser av våra medarbetare. Jag beklagar väntetiderna för de sökande, men vi har nu brutit en negativ trend, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Media no image

Prognos: ”Nu har vi förutsättningar för att jobba annorlunda”

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2018 12:48 CET

Vid halvårsskiftet 2018 ska de som sökt asyl innan 2017 ha fått beslut i sina ärenden.
− Vi har nu skapat förutsättningar för att jobba annorlunda, med hela myndighetens förmåga. Vi har avgjort en kvarts miljon asylärenden de senaste tre åren, säger Mikael Ribbenvik, generaldirektör på Migrationsverket.

Antalet människor som söker asyl i Sverige idag är stabilt och utvecklingen bedöms fortgå under året. Totalt väntas 23 000 personer söka asyl, varav 1 500 är ensamkommande barn. Nästa år väntas antalet asylsökande öka till 29 000, utifrån att den tillfälliga lagen upphör i mitten av det året.

Många är i den senare delen av asylprocessen

Den jämna utvecklingen tillsammans med att äldre ärenden har avgjorts, gör att Migrationsverket kan flytta fokus från mottagning och asylprövning till den senare delen av asylprocessen. Det innebär att mer kraft kommer att läggas på förvar, återvändande och domstolsprövning.

Ändrade förutsättningar och ökad effektivitet

Under 2018 går asylprövningen successivt helt över till att sortera ärenden i olika spår utifrån utredningsbehov − exempelvis ärenden med hög beviljandefrekvens eller uppenbart ogrundade ärenden − för en mer effektiv handläggning. Migrationsverket kommer även att öka takten på digitaliseringen för att minska manuella administrativa och resurskrävande inslag i processerna. Enligt dagens prognos väntas antalet öppna ärenden som inte har fått beslut minska från 36 700 till 12 800 under 2018.

− Vi vill så fort som möjligt komma tillbaka till realtidshandläggning, det vill säga att behandla ärenden i den takt de kommer in för att undvika till exempel kompletteringar och handläggarbyten under väntetiden, säger Mikael Ribbenvik.

Kortare väntetider mot slutet av året

De senaste årens växande väntetider kommer att gå ner. Inom ärendeslaget studier är väntetiderna redan kortade, medan nya asyl- och arbetstillståndsärenden bedöms få väntetider på under fyra månader efter halvårsskiftet.

− Det myndigheten nu fokuserar på handlar om att skapa en framtida samlad förmåga som anpassas kontinuerligt efter vårt uppdrag. En viktig del i det är att ge riktigt bra förutsättningar för de medarbetare som är kvar, säger Mikael Ribbenvik.

Läs prognosen i sin helhet här (pdf)


FAKTARUTA
Migrationsverket ställer om

Främst under första halvåret 2018 fortsätter Migrationsverket sin omställning och det berör i första hand mottagning och asylprövning, samt påverkar även hela den operativa verksamheten.

Läs mer om omställningen här

SIFFROR (beräkningar)

Prognos för 2018

Asyl 2018
- 23 000 väntas söka asyl, varav 1500 ensamkommande barn
- 12 800 bedöms vara öppna ärenden vid årets slut, varav 2 500 förlängningsärenden
- Cirka 54 000 ärenden beräknas avgöras, varav runt 10 000 förlängningsärenden
- Syrien, Georgien, Irak och Afghanistan är de största asylsökande nationaliteterna (i januari 2018)

Arbetstillstånd 2018
- 61 000 ärenden väntas inkomma, varav 40 000 förstagångsärenden
- 68 000 ärenden beräknas avgöras, varav 41 000 förstagångsärenden

Studier 2018
- 24 000 ärenden väntas inkomma, varav 15 000 förstagångsärenden
- 23 000 ärenden beräknas avgöras, varav 14 000 förstagångsärenden

Anknytning, (asyl och övriga tillståndsärenden) 2018
- 56 000 väntas söka på anknytning, varav 44 000 förstagångsärenden
- Cirka 95 000 anknytningsärenden beräknas avgöras, varav 12 000 förlängningsansökningar

Kommunmottagning (bosättning) 2018
46 700 nyanlända totalt beräknas tas emot i kommunerna i år
- varav 23 000 är sökande från asylmottagningen, vilka har fått uppehållstillstånd
- varav cirka 19 000 är inresta anhöriga till före detta asylsökande, vilka har fått uppehållstillstånd
- varav 5000 är kvotflyktingar

Återvändandeärenden (asyl och övriga tillståndsärenden) 2018
28 400 återvändandeärenden beräknas avgöras
- varav 10 000 bedöms lämna landet självmant (efter avslag på asylansökan)
- varav 3 500 bedöms lämnas över till polisen för att verkställas med tvång (efter avslag på asylansökan)
- varav 12 100 bedöms vara överlämnade till polis och avvikna (efter avslag på asylansökan)
- 11 500 verkställighetshinder väntas inkomma
- 11 200 bedöms avgöras under året

Inskrivna i mottagningssystemet 2018
Personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem bedöms minskar från 76 000 till 48 000 vid årets slut, varav knappt hälften i Migrationsverkets boenden. Inskrivna ensamkommande barn beräknas minska under året från 4 700 till omkring 1 600 vid årets slut.

LÄNKAR

Så tar Migrationsverket fram en ny prognos

Här hittar du Migrationsverkets tidigare verksamhets- och utgiftsprognoser.

* Prognoserna lämnas i februari, april/maj, juli och oktober. I januari 2018 lämnas dessutom en förenklad prognos.

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.

Besök vår webbplats www.migrationsverket.se

Vid halvårsskiftet 2018 ska de som sökt asyl innan 2017 ha fått beslut i sina ärenden. − Vi har nu skapat förutsättningar för att jobba annorlunda, med hela myndighetens förmåga. Vi har avgjort en kvarts miljon asylärenden de senaste tre åren, säger Mikael Ribbenvik, generaldirektör på Migrationsverket.

Läs vidare »
Media no image

Rekryteringsdag på Migrationsverket i Malmö

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2018 11:09 CET

Torsdagen den 15 februari anordnas en rekryteringsdag på Migrationsverket i Malmö. Fler än 18 myndigheter, kommuner, och förvaltningar med rekryteringsbehov kommer att finnas på plats för att träffa varslade medarbetare på Migrationsverket.
– Vi vet att våra medarbetare har en högt värderad kompetens på arbetsmarknaden idag, säger Åsa Lindberg, regionchef i region Syd.

Rekryteringsdagen, som arrangeras i samverkan med Arbetsförmedlingen, är en av de insatser som genomförs för att bidra till att på bästa sätt tillvarata varslade medarbetares erfarenhet och kompetens.
– Många av dem som nu måste lämna myndigheten har gjort viktiga insatser. Som arbetsgivare ska vi göra vad vi kan för att hjälpa dem vidare i karriären. Rekryteringsdagen är en konkret aktivitet för att sammanföra medarbetarna med potentiella framtida arbetsgivare, säger Åsa Lindberg, regionchef i region Syd.

På rekryteringsdagen kommer fler än 18 myndigheter, kommuner och förvaltningar att finnas på plats för att presentera sin verksamhet och sina anställningsbehov. Medarbetarna kommer att få möjlighet att ställa frågor och presentera sig.
– Ambitionen är att denna insats gör det möjligt för arbetsgivare och våra medarbetare att knyta kontakter som kan leda till nya jobb där våra medarbetares kompetens och erfarenhet tas tillvara, säger Åsa Lindberg.

Inför rekryteringsdagen har Migrationsverket samarbetat med Arbetsförmedlingen för att få offentlig verksamhet till arrangemanget. Några av de arbetsgivare som kommer att vara på plats är Polisen, Skatteverket, Malmö stad, CSN, Tullverket, Försäkringskassan och länsstyrelsen i Skåne. Arbetsförmedlingen kommer också att finnas på plats under dagen.

För ytterligare information kontakta:
Maria Rydström, kommunikatör Migrationsverket. Telefon: 010-485 88 06
Ninni Benediktson, Eures Line Manager, Arbetsförmedlingen. Telefon: 010-486 12 19

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.

Besök vår webbplats www.migrationsverket.se

Torsdagen den 15 februari anordnas en rekryteringsdag på Migrationsverket i Malmö. Fler än 18 myndigheter, kommuner, och förvaltningar med rekryteringsbehov kommer att finnas på plats för att träffa varslade medarbetare på Migrationsverket. – Vi vet att våra medarbetare har en högt värderad kompetens på arbetsmarknaden idag, säger Åsa Lindberg, regionchef i region Syd.

Läs vidare »
Media no image

Förenklad prognos: Små skillnader från oktoberprognosen

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2018 12:49 CET

Migrationsverket gör mindre justeringar av prognosen jämfört med den bedömning som gjordes i oktober. Det visar den förenklade prognos som myndigheten lämnar till regeringen idag.

I den senaste prognosen som kom i oktober 2017 bedömde Migrationsverket att myndigheten skulle avgöra totalt cirka 80 000 asylärenden under 2017. Nu står det klart att Migrationsverket fattat beslut i 78 900 asylärenden, vilket innebär att skillnaden blev marginell (1 procent). Det är även marginella skillnader när det gäller hur många ärenden som väntar på beslut i början av 2018 samt för antalet beslut i tillstånds- och medborgarskapsärenden.

- Det är bra att så många har fått sitt beslut. Vi vet att många har väntat länge på besked. Att avgöra de återstående ärendena så snabbt som möjligt i början av 2018 är högsta prioritet inom asylprövningen, säger Per Ek, presschef på Migrationsverket.

När det gäller ensamkommande barn var målet att alla som sökte 2015 och 2016 skulle få beslut under 2017. De flesta, drygt 18 000, har fått beslut. Idag väntar cirka 2 500 minderåriga, fortfarande på beslut. Att Migrationsverket inte avgjort dem beror i många fall på att vi väntar på medicinska åldersbedömningar eller att de sökande presenterat nya asylskäl efter åldersbedömningen. Utöver gruppen minderåriga väntar ungefär 1300 personer, som kom innan 2017 och som fyllt 18 år eller bedömts vara vuxna, på beslut.

En stor och snabb omställning

Det har gått drygt två år sedan Sverige tog emot 163 000 asylsökande under ett år. Sedan dess har Migrationsverket fattat beslut i cirka 200 000 asylärenden. Under 2017 har mottagningssystemet minskat från cirka 123 000 inskrivna vid årets början till 76 600 vid årets slut.

- Det stora antalet asylsökande som kom under 2015 och i början av 2016 ställde krav på en snabb expansion av verksamheten. Nu när färre söker asyl är kravet att en lika snabb avveckling måste ske, vilket innebär att myndigheten måste genomföra omfattande personalneddragningar på kort tid under året, säger Per Ek.

Inriktningen är att asylprövningen minskar under 2018 från cirka 2400 till cirka 900 medarbetare och mottagningen från cirka 1900 till 900 medarbetare.

Första större prognosen kommer i februari

Migrationsverket ska redovisa anslagsprognoser för 2018-2022 vid fem tillfällen under året. Prognoserna lämnas till regeringskansliet i februari, maj, juli och november. Den januariprognos som idag lämnas till regeringen är förenklad jämfört med övriga prognoser under året, och den avgränsas till ekonomiska konsekvenser för anslagen inom vissa utgiftsområden. Nästa prognos som innehåller omvärldsdelen och våra bedömningar framåt lämnas den 16 februari.

Läs prognosen i sin helhet här.

Läs även:

Migrationsverket har nått målen för 2017 (publicerat 1 januari 2018)

Så tar Migrationsverket fram en ny prognos

Läs tidigare prognoser här.

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.

Besök vår webbplats www.migrationsverket.se

Migrationsverket gör mindre justeringar av prognosen jämfört med den bedömning som gjordes i oktober. Det visar den förenklade prognos som myndigheten lämnar till regeringen idag.

Läs vidare »
Media no image

Över 1,8 miljarder i förskott till kommunerna

Pressmeddelanden   •   Dec 28, 2017 10:42 CET

Migrationsverket har i år kraftigt ökat kapaciteten för att handlägga ansökningar om statlig ersättning till kommuner och landsting. I morgon, fredag, gör Migrationsverket en delutbetalning på drygt 1,8 miljarder kronor till kommunerna.

Under 2017 kommer Migrationsverket ha betalat ut 26,6 miljarder kronor i statlig ersättning för asylsökande till kommuner och landsting. Till och med november har Migrationsverket avgjort drygt 106 000 ansökningar.

I år har Migrationsverket vidtagit flera åtgärder för att komma ikapp med handläggningen av ansökningar. Idag arbetar nästan 200 medarbetare med statliga ersättningar för asylsökande, jämfört med början av förra året då det var ett 40-tal medarbetare. Det har gett resultat och Migrationsverket har i år betalat ut ett högre belopp i statlig ersättning än tidigare år.

– Vi har arbetat hårt under hela året, inte minst under december då vi totalt kommer att betala ut 4,5 miljarder kronor till kommuner och landsting. Av den summan är drygt 1,8 miljarder en förskottsutbetalning i form av en delutbetalning till kommunerna, säger Åke Svedmert, sektionschef för statliga ersättningar asylsökande.

Pengarna betalas ut på fredag

Delutbetalningen den 29 december omfattar de fyra ersättningstyper där det ansökta beloppet är av det större slaget (se faktaruta). För att omfattas ska ansökningarna ha lämnats in före den sista november 2017 och Migrationsverket ska ännu inte ha fattat beslut i ärendet.

I slutet av november väntade kommuner och landsting på ersättningar för asylsökande med ansökningar motsvarande cirka 8,1 miljarder kronor. Den summan varierar hela tiden då ersättningar betalas ut och nya ansökningar som ska prövas kommer in. Vad summan blir för hela 2017 blir klart i början av januari.

– Det är alltså inte tal om en skuld utan varje enskild ansökan måste prövas av oss. I många fall är ansökningarna inte kompletta vilket också påverkar handläggningstiden. Under 2018 kommer vi fortsätta att jobba för att få ner handläggningstiderna. Vår ambition är att alla kompletta ansökningar ska handläggas inom tre månader, säger Åke Svedmert.

Se delutbetalningarna uppdelat på läns- och kommunnivå (PDF)

FAKTA

 • De ansökningar som är aktuella för delutbetalningen i år har förhandsgranskats. Bristfälliga eller felaktiga ansökningar kommer inte att bli aktuella i delutbetalningen under 2017. Det kan innebära att en kommun inte får någon delutbetalning alls, eller endast för någon eller några av de fyra ersättningstyperna. Det kan även handla om att samtliga inkomna ansökningar är prövade och utbetalda.
 • Delutbetalningarna koncentreras till de fyra ersättningstyper där kommunerna har sökt mest ersättning:
 • Faktiska kostnader för vård och boende för ensamkommande barn.
 • Ersättning för boendedygn i hem för vård och boende (HVB) för ensamkommande barn efter anvisning till kommun.
 • Ersättning för utbildning i grundskola.
 • Ersättning för utbildning i gymnasieskola.
 • Delutbetalningarna motsvarar mellan 60 och 90 procent av de ansökta beloppen från kommunerna, utifrån de aktuella ersättningstyperna (se ovan).

  Migrationsverket betalade under 2016 ut 23,6 miljarder kronor till kommuner och landsting i statlig ersättning till asylsökande.

  Förra året gjordes en delutbetalning den sista december på 3 miljarder kronor till kommunerna.

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.

Besök vår webbplats www.migrationsverket.se

Migrationsverket har i år kraftigt ökat kapaciteten för att handlägga ansökningar om statlig ersättning till kommuner och landsting. I morgon, fredag, gör Migrationsverket en delutbetalning på drygt 1,8 miljarder kronor till kommunerna. Under 2017 kommer Migrationsverket ha betalat ut 26,6 miljarder kronor i statlig ersättning för asylsökande till kommuner och landsting.

Läs vidare »
Media no image

Beslutsstopp för ärenden där flickor inkommit med medicinsk åldersbedömning

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2017 13:00 CET

Ett par hundra flickor som har genomgått medicinsk åldersbedömning kommer att få vänta tills början av 2018 innan Migrationsverket kan fatta beslut i deras ärenden.

Orsaken är att Rättsmedicinalverket, RMV, undersöker nya studier kring flickors mognad av knäled och därför tillfälligt har pausat arbetet med medicinska åldersbedömningar, som gäller flickor.

– Vårt beslut sker som ett led i RMV:s beslut att pausa de medicinska åldersbedömningarna som gäller flickor. Vetenskapliga rön kan förändras och vi måste vara lyhörda för när RMV anser att det kan finnas skäl att närmare granska metoderna, säger Daniel Salehi, processledare vid Migrationsverket.

RMV räknar med att arbetet kan återupptas i slutet av januari 2018.

Runt 200 flickor berörs av Migrationsverkets beslutsstopp. Av dessa har hälften genomgått testerna hos RMV, men ännu inte fått ett utlåtande. Den andra hälften har fått ett utlåtande från RMV, som visar en mogen knäled, alltså den del av den medicinska åldersbedömningen, som RMV nu ser över.

Migrationsverket kommer tillsvidare alltså inte att fatta beslut i ålders- och asylärenden i sådana ärenden.

Migrationsverket kommer i avvaktan på RMV:s ställningstagande däremot fortsätta att utreda ärenden om ålder som avser flickor och även skicka beställningar till RMV enligt fastslagna rutiner.

När det gäller ärenden där det finns ett beslut om utvisning eller avvisning som vunnit laga kraft, bedömer Migrationsverket att RMV:s översyn för närvarande inte är grund för att fatta beslut om en generell inhibition, det vill säga att samtliga sådana ärenden vilandeförklaras.

För närvarande finns ett 20-tal avslagsbeslut som avser flickor som genomgått medicinsk åldersbedömning, där knäledsundersökningen visat mognad, den del som RMV nu granskar.

– Beroende på var i processen vart och ett av dessa ärenden befinner sig, kan någon av de åtgärder som vi nu fattat beslut om bli aktuella. Men som vanligt har personen alltid möjlighet att lämna in en ansökan om verkställighetshinder, säger Daniel Salehi.

På Migrationsverkets hemsida kan du ta del av mer information om åldersbedömningar.

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.

Besök vår webbplats www.migrationsverket.se

Ett par hundra flickor som har genomgått medicinsk åldersbedömning kommer att få vänta tills början av 2018 innan Migrationsverket kan fatta beslut i deras ärenden. Orsaken är att Rättsmedicinalverket, RMV, undersöker nya studier kring flickors mognad av knäled och därför tillfälligt har pausat arbetet med medicinska åldersbedömningar, som gäller flickor.

Läs vidare »
Media no image

De sista tillfälliga boendena avvecklas 2018

Nyheter   •   Nov 24, 2017 10:44 CET

Migrationsverket har de senaste två åren upphandlat runt 450 tillfälliga leverantörsboenden – varav det idag finns 58 kvar. De ska nu avvecklas mellan januari och juni nästa år.

 − De upphandlade boendena har varit en välkommen men också tillfällig lösning, säger Kenneth Karlsson, chef på Migrationsverkets boendesektion.


I takt med att färre asylsökande söker sig till Sverige har behovet av boenden minskat. Därför fortsätter Migrationsverket att avveckla de tillfälliga asylboenden som upphandlats de senaste åren. Idag finns 58 tillfälliga boenden kvar.

− Nu återgår vi till att ha främst våra egna boenden, det är både stabilare och mer ekonomiskt. De upphandlade boendena har varit en välkommen men också tillfällig lösning, säger Kenneth Karlsson.

Avveckling i fem etapper
Avvecklingen sker i fem etapper mellan januari och juni 2018. I första etappen fram till sista januari avvecklas tre boenden i Gotlands, Norrbottens och Västernorrlands län. De senast upphandlade och dyraste boendena avvecklas först, enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Övriga boenden kommer att avvecklas i någon av etapperna fram till juni 2018.

− Vilka boenden och hur många som avvecklas i varje etapp är inte bestämt just nu. Vi avvecklar stegvis för att ge utrymme åt ett ändrat behov av boendeplatser under våren, säger Kenneth Karlsson.

Migrationsverkets övriga boenden
Migrationsverket kommer även att avveckla lägenhetsboenden och vissa kollektiva boenden under 2018. Det sker i takt med den aktuella prognos där antal personer i boendesystemet antas gå från cirka 35 000 till cirka 20 000 under 2018.

Läs tidigare nyhet
Så fortsätter Migrationsverket avvecklingen av boendeplatser under 2018


Antal boenden och platser per region (november 2017):
Nord: 23 (2 740)
Mitt: -
Sthlm: 1 (123)
Öst: 22 (2 292)
Väst: 10 (1 097)
Syd: 2 (602)
Totalt: 58 (6 854)

Så påverkas de boende
Den som flyttar från ett boende som avvecklas kommer så långt det går att erbjudas en ledig boendeplats i samma kommun, annars i samma region eller en annan del av landet. Den som fått beslut om uppehållstillstånd får en plats i den anvisade kommunen.

Läs mer
Så här går det till vid en avveckling

Frågor och svar om avveckling av boenden

Frågor och svar om avveckling av boenden

Migrationsverket har de senaste två åren upphandlat runt 450 tillfälliga leverantörsboenden – varav det idag finns 58 kvar. De ska nu avvecklas mellan januari och juni nästa år. − De upphandlade boendena har varit en välkommen men också tillfällig lösning, säger Kenneth Karlsson, chef på Migrationsverkets boendesektion.

Läs vidare »
Media no image

Förslag om minskning av mottagningsverksamheten

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2017 16:00 CET

Migrationsverket minskar mottagningen med 1 000 medarbetare under 2018. Samtidigt fortsätter verksamheten inom förvar och förvaltningsprocess med en hög bemanningsnivå. Det är förslaget som nu ska förhandlas med arbetstagarorganisationerna.

Under 2018 ställer stora delar av Migrationsverket om. Orsaken är att färre söker asyl och att fler befinner sig i slutet av asylprocessen. Det betyder att både mottagningen och asylprövningen behöver minska, samtidigt som antalet asylboenden i hela landet blir färre.

− Det är tydligt att vi återgår till en mindre organisation med ökat fokus på andra delar av verksamheten, säger Janne Wallin, operativ chef på Migrationsverket.

Mottagningen och asylprövningen minskar

Mottagningen föreslås minska från 1 900 medarbetare vid årsskiftet till 900 medarbetare vid slutet av 2018, en minskning med 1 000 medarbetare. Även asylprövningen förslås minska under 2018. Läs mer i en tidigare webbnyhet.

Förvaren och förvaltningsprocessen

Parallellt med neddragningarna behövs fortsatt en hög kapacitet för de delar av verksamheten som har koppling till de sista stegen i asylprocessen, det vill säga bosättning, förvar, återvändande och domstolsprövning.

Förvaren samt förvaltningsprocessen − den avdelning som arbetar med att föra myndighetens talan i domstol och pröva verkställighetshinder – föreslås växa i mindre omfattning under 2018.

– Inom förvarsverksamheten ska antalet platser utökas under 2018, men exakt bemanningsnivå går inte att fastställa i dagsläget, säger Janne Wallin.

Planeringen fortsätter inom varje region

Omställningen berör Migrationsverkets samtliga sex regioner. Exakt var myndigheten kommer att ha kontor framöver planeras nu i varje region.

− Varje region och de två avdelningarna måste nu planera utifrån sina förutsättningar och det är en stor utmaning för hela organisationen, säger Janne Wallin.

FAKTA I SIFFROR
Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem:
Vid slutet av 2015: 181 890, varav 101 120, i asylboenden (ABO)
Vid slutet av 2016: 122 708, varav 63 063 i asylboenden (ABO)
2017-11-23: 80 736, varav 37 274 i asylboenden (ABO)

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.

Besök vår webbplats www.migrationsverket.se

Migrationsverket minskar mottagningen med 1 000 medarbetare under 2018. Samtidigt fortsätter verksamheten inom förvar och förvaltningsprocess med en hög bemanningsnivå. Det är förslaget som nu ska förhandlas med arbetstagarorganisationerna.

Läs vidare »
Media no image

Så hanterar andra EU-länder utvisningar med tvång till Afghanistan

Nyheter   •   Nov 20, 2017 16:09 CET

Flera av de länder i Europa som tagit emot många afghanska asylsökande genomför utvisningar med tvång till Afghanistan. Det visar en kortrapport från svenska kontaktpunkten för EMN, Europeiska migrationsnätverket.
– Rapportens syfte är att bidra med fakta och statistik till en aktuell debatt, säger Bernd Parusel, expert inom EMN Sverige.

Ett syfte med EMN är att kunna ta fram tillförlitlig och jämförbar information om migrationsfrågor i EU-medlemsländerna.* Mot bakgrund av den pågående debatten om utvisningar till Afghanistan har EMN:s kontaktpunkt i Sverige ställt frågor till samtliga 28 länder som deltar i EMN om hur de arbetar med återvändande med tvång till Afghanistan.

17 av 28 medlemsländer svarade på frågorna. Några medlemsländer som tagit emot större antal asylsökande afghaner, såsom Tyskland och Frankrike, har inte svarat.

– Framför allt när det gäller Tyskland är det för jämförbarhetens skull förstås synd att de inte svarat, eftersom de är det största mottagarlandet av alla. Det kan finnas olika orsaker till att medlemsländer inte svarar. Det kan handla om att EMN-kontaktpunkterna i de olika länderna är hårt belastade, att de inte har tillräckligt bra underlag för att kunna svara, men uteblivna svar kan också ha politiska orsaker, säger Bernd Parusel.

Större mottagarländer utvisar med tvång

Av länderna som svarat finns det trots detta flera större mottagarländer, såsom Österrike, Belgien, Sverige, Norge och Nederländerna.

– Alla dessa större mottagarländer som har svarat på våra frågor uppger att de i dagsläget genomför utvisningar med tvång till Afghanistan. Sju länder, bland dem Kroatien och Tjeckien, uppger att de inte gör det. Den främsta orsaken är då att de har mycket få asylsökande från Afghanistan, eller i varje fall mycket få eller inga som är aktuella för utvisning, säger Bernd Parusel.

Ett fåtal länder uppger att de inte utvisar med tvång med hänvisning till läget i hemlandet (Estland), politiska orsaker (Luxemburg) eller svårigheter att fastställa identiteter på sökande (Kroatien). Cypern uppger att man i teorin utvisar med tvång, men att samarbetssvårigheter med afghanska myndigheter utgör ett hinder.

EMN har också frågat om vissa grupper är undantagna från att utvisas med tvång till Afghanistan, såsom kvinnor, ensamkommande barn eller familjer. Sju av de svarande länderna uppger att man undantar, eller har särskilda regler, för vissa grupper.

Ett antal länder utvisar i praktiken inte alls barn, särskilt utsatta eller kvinnor med tvång till Afghanistan. Hit hör länder som Belgien, Slovakien och Storbritannien.

Ordnat mottagande för ensamkommande barn

I vissa länder är det i princip omöjligt att utvisa ensamkommande barn om det inte finns ett ordnat mottagande i hemlandet, till exempel familjemedlemmar eller andra jämförbara nätverk. Så har Norge, Sverige och Ungern svarat.

Ytterligare några länder, däribland Kroatien och Lettland, svarar att de i princip inte har några begränsningar för tvångsutvisningar till Afghanistan när det gäller asylsökande som har fått avslag.

– Man ska komma ihåg att även de länder som svarar att de kan utvisa till exempel ensamkommande barn med tvång till Afghanistan, i praktiken sällan gör detta, säger Bernd Parusel.

Att det förhåller sig så antyds också av svaren länderna skickat in när det gäller hur många personer, alltså både vuxna och barn, som totalt sett utvisats med tvång till Afghanistan under första halvåret 2017. Flera av de mindre mottagarländerna uppger att de inte utvisat någon person alls med tvång till Afghanistan. Nederländerna och Sverige svarar 35 respektive 34 personer. Norge har utvisat flest med tvång under 2017: 142 personer.

Andelen bifall varierar stort

Slutligen har EMN Sverige undersökt andelen bifall** i olika länder när det gäller asylsökande afghaner. För att få en rättvisande bild har EMN Sverige här använt sig av statistik från Eurostat för första och andra kvartalet 2017, istället för svaren från medlemsländerna som varierade vad gäller redovisade tidsperioder och metoden för att beräkna bifallsandelar. Här finns därför siffror från fler EU-länder, såsom Tyskland, men inte Norge.

Statistiken visar att andelen bifall varierar mycket stort. Bulgarien ger 0,5 procent av alla asylsökande från Afghanistan uppehållstillstånd. I andra änden av skalan finns Italien, som ger 91,7 procent av alla afghaner uppehållstillstånd. Sverige ligger med 48,2 procent mycket nära EU-snittet på 47,4 procent.

– Rapporten analyserar inte vad de stora skillnaderna beror på. Vi ser däremot att de tre länderna som har tagit flest beslut i afghanska asylärenden, Tyskland, Sverige och Österrike, alla ligger mycket nära varandra med en bifallsandel på runt 46-50 procent. En generell slutsats av siffrorna är också att inget av EU-länderna i rapporten bedömer att samtliga afghaner har ett skyddsbehov gentemot hemlandet, säger Bernd Parusel.

Fakta – ingen värdering

Han hoppas att rapporten kan bidra till en mer välinformerad samhällsdebatt när det gäller utvisningar med tvång till Afghanistan.

– Vår rapport ska man se som ett faktainlägg i denna debatt. Vi gör ingen värdering på något sätt av resultatet, säger Bernd Parusel.

Läs en sammanfattning av kortrapporten och en sammanställning av svaren här.

* EMN består av EU:s medlemsstater (utom Danmark) samt Norge.

** Andelen positiva beslut av alla beslut som fattats i första instans.

​Flera av de länder i Europa som tagit emot många afghanska asylsökande genomför utvisningar med tvång till Afghanistan. Det visar en kortrapport från svenska kontaktpunkten för EMN, Europeiska migrationsnätverket.

Läs vidare »
Media no image

Rättslig kommentar med anledning av händelserna i Zimbabwe

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 12:59 CET

På grund av den senaste tidens händelseutveckling har Migrationsverket bestämt att stoppa beslut i asylärenden och verkställighet av utvisningar till Zimbabwe. Beslutet gäller tills vidare.

Enligt en lägesuppdatering som gjorts av Lifos* är bedömningen att de senaste händelserna i landet har medfört en politisk instabilitet och osäkerhet om den fortsatta utvecklingen.

- Med anledning av säkerhetssituationen i Zimbabwe och svårigheterna att bedöma den fortsatta händelseutvecklingen är det i nuläget svårt att göra framåtsyftande riskbedömningar. Vi har därför beslutat att stoppa beslut och verkställighet till landet, säger Fredrik Beijer, rättschef på Migrationsverket.

Verkets beslut, som fattades den 17 november 2017, gäller tills vidare och gäller personer från Zimbabwe som fått beslut om avvisning eller utvisning som slutgiltigt fastställts. Asylärenden där beslut ännu inte fattats skjuts också upp tills vidare.

Hittills i år har en handfull personer från Zimbabwe sökt asyl i Sverige, förra året var det 20 personer.

Migrationsverket fortsätter att noggrant följa utvecklingen i landet.

Läs den rättsliga kommentaren i sin helhet här.


Frågor och svar om den rättsliga kommentaren

1. Varför har Migrationsverket beslutat att stoppa beslut i asylärenden och verkställighetsresorna för personer som kommer från Zimbabwe?
På grund av den senaste händelseutvecklingen i landet som har medfört en politisk instabilitet och osäkerhet om den fortsatta utvecklingen.

2. Hur länge gäller beslutet?
Beslutet gäller tills vidare. Vi fortsätter att noggrant följa utvecklingen i landet.

3. Finns några grupper som är särskilt utsatta med anledning av händelserna i landet?
Det är för tidigt att svara på.

4. Är det vanligt att man fattar den här typen av beslut?
Nej, men det händer. Till exempel fattades ett liknande beslut efter kuppförsöket i Turkiet sommaren 2016. Migrationsverket gör detta när situationen i ett land förändras kraftigt, exempelvis till följd av en kraftigt försämrad säkerhetssituation eller en statskupp, och vi behöver invänta mer information. Då kan myndigheten tillfälligt stoppa verkställigheten av avvisnings- och utvisningsbeslut som har fått lagakraft.


*Lifos - center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet Lifos är ett expertorgan inom Migrationsverket och agerar opartiskt och proaktivt för att bidra till rättssäkra och effektiva migrationsprocesser genom tillförlitlig, relevant och lättillgänglig landinformation och omvärldsanalys. Lifos samlar in, analyserar och upprätthåller kunskap om länder och regioner från vilka människor söker sig till Sverige, till stöd för prövningen.

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.

Besök vår webbplats www.migrationsverket.se

På grund av den senaste tidens händelseutveckling har Migrationsverket bestämt att stoppa beslut i asylärenden och verkställighet av utvisningar till Zimbabwe. Beslutet gäller tills vidare.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • presstjansten@migrationsverket.se
 • 010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.
 • Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.

Om Migrationsverket

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.