Media no image

Migrationsverket bjuder in dig till pressträff om medicinska åldersbedömningar

Pressmeddelanden   •   Mar 28, 2017 12:36 CEST

Träffen inleds med en kort introduktion. Därefter finns möjlighet att ställa frågor och att genomföra enskilda intervjuer.

Tid: Fredagen den 31 mars kl. 09.00

Plats: Rättsmedicinalverket, Klarabergsviadukten 90, hus D.

Obligatorisk föranmälan till press@migrationsverket.se senast den 30 mars kl.12.00. Var beredd att kunna visa upp presslegitimation eller motsvarande.

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.

Besök vår webbplats www.migrationsverket.se

Möt experter från Migrationsverket och Rättsmedicinalverket som berättar om den nya ordningen i asylprövningen och hur en medicinsk åldersbedömning går till.

Läs vidare »
Media no image

Så hanteras turkiska asylansökningar

Nyheter   •   Dec 01, 2016 09:44 CET

Mot bakgrund av felaktiga uppgifter i media klargör Migrationsverket vad beslutet om att frysa vissa turkiska asylansökningar innebär.

Migrationsverket beslutade den 18 juli 2016 att tillfälligt inte fatta beslut i asylärenden rörande turkiska medborgare med trovärdig koppling till kuppförsöket den 15 juli 2016, anhängare till Fethullah Gülen och personer med trovärdig oppositionell politisk verksamhet. Mot bakgrund av att det under dagen förekommit felaktiga uppgifter i media i denna fråga vill Migrationsverket förtydliga följande.

Beslutet från i juli om att inte fatta beslut i vissa asylärenden gäller inte alla asylansökningar från personer med turkiskt medborgarskap. Beslutet innebär inte heller att turkiska medborgare med trovärdig koppling till kuppförsöket den 15 juli 2016, anhängare till Fethullah Gülen och personer med trovärdig oppositionell politisk verksamhet har beviljats asyl i Sverige eller är garanterade att få asyl i Sverige.

Beslutet har sin bakgrund i den osäkra situation i Turkiet som uppstod efter kuppförsöket och gäller fram till att Migrationsverket har tagit fram ny vägledning kring hur asylsökningar från turkiska medborgare ska bedömas.

Migrationsverket följer situationen i Turkiet noga och inhämtar information som ska kunna ligga till grund för framtida bedömningar.

Läs Migrationsverkets ställningstagande gällande situationen i Turkiet i sin helhet.

Mot bakgrund av felaktiga uppgifter i media klargör Migrationsverket vad beslutet om att frysa vissa turkiska asylansökningar innebär.

Läs vidare »
Media no image

Facken på Migrationsverket anlitar en arbetstagarkonsult i omställningsarbetet

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2017 15:42 CET

Partsrådet* inom den statliga sektorn har beslutat att Migrationsverkets fackliga organisationer ska få anlita en arbetstagarkonsult för att granska och analysera verkets underlag för det pågående omställningsarbetet. Enligt planerna ska granskningen pågå till den 12 maj.

På Migrationsverket pågår ett stort arbete med att anpassa organisationen till att det kommer betydligt färre asylsökande än tidigare. I början av året lämnade de fackliga organisationerna på Migrations­verket in en begäran om att få anlita en arbetstagarkonsult och i mitten av förra veckan fick de klartecken av Partsrådet *. Syftet med konsultens arbete är ge de fackliga organisationerna stöd inför förhandlingarna med arbetsgivaren om verkets omställningsbeslut.

Arbetstagarkonsulten kommer att granska strategiska och ekonomiska dokument samt intervjua ledning, arbetsgivarrepresentanter och medarbetare. Tanken är att arbetsgivarkonsulten ska ta reda på vad de intervjuade tycker om de frågor och förändringar som är på gång inom myndigheten.

Den 12 maj ska konsulten vara klar med sitt arbete. Fram till dess fortsätter Migrationsverket att planera omställningsarbetet. En dialog kommer att föras om vilka typer av förhandlingar som kan genomföras.

* Rådet är till för ett partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet. Det är en ideell förening vars medlemmar är Arbetsgivarverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, OFR/S,P,Olänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt Saco-Slänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Sekolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Partsrådet stödjer lokala parter i gemensamma frågor som de centrala parterna fastställt i kollektivavtal. Läs mer om Partsrådet på www.partsradet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.

Besök vår webbplats www.migrationsverket.se

Partsrådet* inom den statliga sektorn har beslutat att Migrationsverkets fackliga organisationer ska få anlita en arbetstagarkonsult för att granska och analysera verkets underlag för det pågående omställningsarbetet. Enligt planerna ska granskningen pågå till den 12 maj.

Läs vidare »
Media no image

Migrationsverket anpassar verksamheten i region Väst

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2017 12:47 CET

Migrationsverket fortsätter att planera för en minskad organisation från 2017 och framåt. Bakgrunden är färre asylsökande, färre boenden och ett minskat mottagningssystem. I hela landet ska 180 boenden avvecklas under våren och i region Väst avvecklas 22 boenden.

Mottagningen i regionen minskar
I region Väst, liksom i övriga regioner, minskar behovet av antal årsarbetare* inom mottagningen. Under hösten 2017 behöver antalet minska med cirka 75 årsarbetare från dagens cirka 400 årsarbetare. Den övergripande målsättningen är att ta tillvara och utveckla den kompetens som finns hos befintliga medarbetare så långt som det är möjligt.

− Vi ser över vilka arbetsuppgifter som ligger på mottagningen och hur de kan fördelas på bästa sätt mellan orterna, säger regionchef Marcus Toremar.

Finns kvar på alla orter trots minskningen
Regionen kommer att ha kvar sin verksamhet på alla orter där man finns idag, men några orter berörs mer av förändringen. Mariestad minskar med 25 årsarbetare, Vänersborg med 26 årsarbetare och Halmstad med 21 årsarbetare.

− För oss är det viktigt att ha kvar verksamhet på alla orter, dels på grund av antalet sökande, dels på grund av de geografiska avstånden i regionen, säger Marcus Toremar.

Mottagningsenheter har blivit tillståndsenheter
För att minska antalet årsarbetare inom mottagningen och samtidigt öka kapaciteten inom tillståndsprövningen, har mottagningsenheten i Falkenberg och en av mottagningsenheterna i Borås omvandlats till tillståndsenheter. Regionen har också börjat hantera arbets- och studerandetillstånd. Under året ska regionen avgöra totalt 22 200 tillståndsärenden.

− Vi tar ett krafttag inom tillståndsprövningen, och även inom asylprövningen har vi mycket att göra detta år, säger Marcus Toremar.

Antalet årsarbetare inom asylprövningen behöver öka något under årets första månader för att därefter ligga konstant under året. Regionen ska avgöra 12 000 asylärenden och utreda 7 900 asylärenden till och med sista augusti i år.

Nästa steg i regionens omställning
I dagsläget finns inte någon konstaterad övertalighet och det är för tidigt att säga hur många som kommer att varslas om uppsägning. De fackliga representanterna och medarbetare i regionen är informerade.

Region Väst
Migrationsverket har i dag 900 årsarbetare i region Väst. Hela myndigheten har cirka 8 400 medarbetare. Samtliga regioner har påbörjat omställningsarbetet.

Region Väst omfattar Migrationsverkets verksamhet i Hallands län och Västra Götalands län.

Du hittar Migrationsverkets regionindelning här (pdf).
Läs även en tidigare nyhet från 19 januari: Migrationsverket inleder återgång till mindre organisation


*Antal årsarbetare och antal medarbetare är inte samma sak.

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.

Besök vår webbplats www.migrationsverket.se

Region Väst räknar med att bli runt 75 färre årsarbetare inom mottagningen under 2017. Verksamheten måste anpassas till behov och budget. – Vi minskar inom mottagning och försöker fördela tjänsterna på bästa sätt mellan orterna. Samtidigt behöver vi fler som jobbar med tillstånds-ärenden, säger regionchef Marcus Toremar.

Läs vidare »
Media no image

Migrationsverket minskar mottagningen i region Nord

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2017 12:43 CET

Region Nord räknar med att bli mellan 100 och 120 färre årsarbetare under 2017. Verksamheten anpassas till behov och budget. − Hur många personer som kommer att påverkas är för tidigt att säga. Vi arbetar nu intensivt med att hitta så bra lösningar som möjligt för våra medarbetare, säger regionchef Håkan Hansi.

Migrationsverket fortsätter att planera för en minskad organisation från 2017 och framåt. Bakgrunden är färre asylsökande, färre boenden och ett minskat mottagningssystem. I hela landet ska 180 boenden avvecklas under våren och i region Nord avvecklas 34 boenden.

Mottagningen i regionen minskar
Region Nord är, efter region Mitt, tidigast med att ställa om verksamheten. Det är mottagningen som minskar, även om hela verksamheten berörs av förändringarna.

─ Jag vill vara tydlig med att 100 årsarbetare inte behöver innebära att lika många medarbetare riskerar att bli uppsagda. Det är en teoretisk budgetsiffra utifrån antal årslöner. Vi planerar nu var, när och hur vår region ska dra ner i olika faser. I den här fasen styr avvecklingen av boenden var vi behöver dra ner, säger Håkan Hansi.

Fortsatt fokus på att pröva tillstånd
Migrationsverket har fortsatt fokus på asylprövning under 2017. Det övergripande målet är att cirka 105 000 asylsökande ska få beslut i sina ärenden i år. Migrationsverket ska också pröva ansökan och korta väntetiderna för de som ansökt om tillstånd för anknytning, arbete och studier. I region Nord innebär det att mer personal behövs till prövningsenheterna.

- Region Nord både gasar och bromsar. Vi minskar inom mottagningen och har fortsatt högt tryck inom prövningen. Samtidigt försöker vi på bästa sätt ta hand om och använda de kompetenser som medarbetarna har, säger Håkan Hansi.

De fackliga representanterna och medarbetare i regionen har informerats.

Region Nord
Migrationsverket har i dag 830 medarbetare i region Nord. Hela myndigheten har cirka 8 400 medarbetare. I region Mitt har omställningen redan börjat och övriga regioner är ännu i planeringsfasen.

Region Nord omfattar Migrationsverkets verksamhet i Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län och Västernorrlands län.

Du hittar Migrationsverkets regionindelning här (pdf).

Läs även tidigare nyhet från 19 januari: Migrationsverket inleder återgång till mindre organisation

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.

Besök vår webbplats www.migrationsverket.se

Region Nord räknar med att bli mellan 100 och 120 färre årsarbetare under 2017. Verksamheten anpassas till behov och budget. − Hur många personer som kommer att påverkas är för tidigt att säga. Vi arbetar nu intensivt med att hitta så bra lösningar som möjligt för våra medarbetare, säger regionchef Håkan Hansi.

Läs vidare »
Media no image

Migrationsverket väntar med beslut i ärenden där medicinsk åldersbedömning kan behövas

Pressmeddelanden   •   Feb 18, 2017 18:10 CET

I ärenden där Migrationsverket bedömer att den sökande inte har gjort sin uppgivna minderårighet sannolik, kommer de sökande att få frågan om de vill genomgå en medicinsk åldersbedömning enligt den nya processen.

Migrationsverket ser två scenarier där 3000 upp till 14000 personer kan bli aktuella för medicinsk åldersbedömning.

Att det är ett så brett spann beror på flera faktorer: En del sökande har tillräckligt med bevisning för att göra sin identitet sannolik redan, till exempel på grund av vad de berättat eller att de har pass eller andra id-handlingar. Då blir det inte aktuellt med en medicinsk åldersbedömning, säger Mikael Ribbenvik.

Strax över 19 000 ensamkommande barn väntar fortfarande på ett beslut. De består av personer som sökt asyl från och med 2015 och senare.

– Jag vill understryka att det inte är detsamma som att så många kommer att bli aktuella för medicinsk åldersbedömning. 2015 var ett rekordår då 35 000 ensamkommande sökte skydd här, säger Mikael Ribbenvik.

Samtycke till att genomgå medicinsk åldersbedömning kommer att hämtas in från den sökande i samband med asylutredningssamtalet för ärenden som ännu inte har avgjorts.

För ärenden som just har börjat handläggas, ska samtycket hämtas in i initialprocessen i samband med det fördjupade ansökningssamtalet.

Samtycket är skriftligt och ska även undertecknas av den sökandes ställföreträdare. Precis som tidigare är det alltså frivilligt att genomgå en medicinsk åldersbedömning.

Rättsmedicinalverket fick våren 2016 uppdraget att genomföra medicinska åldersbedömningar från regeringen och kommer att starta verksamheten det första kvartalet 2017.

Migrationsverket kommer att återkomma med fler detaljer kring den nya ordningen inom kort.

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.

Besök vår webbplats www.migrationsverket.se

Migrationsverkets vikarierande generaldirektör Mikael Ribbenvik har fattat beslut om att myndigheten från och med idag, lördagen den 18 februari, väntar med att fatta beslut i ärenden där det finns behov av en medicinsk åldersbedömning fram till dess att Rättsmedicinalverkets nya ordning finns på plats.

Läs vidare »
Media no image

Prognos: Stora utmaningar för Migrationsverket väntar under 2017

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2017 12:11 CET

Färre människor söker asyl i Sverige, men utmaningarna är fortsatt stora. Det visar Migrationsverkets senaste prognos.
I år behöver myndigheten fatta fler beslut än någonsin i alla typer av ärenden, både asyl- och tillståndsärenden.
– I takt med att vår mottagningsverksamhet minskar kan vi fokusera mer på att pröva ärenden så att fler får sina beslut, säger Veronika Lindstrand Kant, tf. biträdande operativ chef på Migrationsverket.

Trots att fler människor än någonsin befinner sig på flykt i världen är antalet personer som söker asyl i Sverige lägre än på fem år. Anledningen är att framkomligheten på väg till och genom Europa fortsätter att begränsas, bland annat genom EU:s överenskommelse med Turkiet, gränskontroller i Europa och en mer restriktiv migrationspolitik i enskilda länder.

Enligt Migrationsverkets prognos kommer mellan 25 000 och 45 000 personer att söka asyl i Sverige under året. Planeringsantagandet* är 34 700 personer, vilket är 2 000 färre jämfört med förra prognosen i oktober 2016. Prognosen för 2018 är 25 000–65 000 asylsökande med ett planeringsantagande på 35 000 personer, vilket är 5 000 färre jämfört med förra prognosen.

Enligt prognosen är planeringsantagande för ensamkommande asylsökande barn 2 400 under 2017 och 2 900 under 2018, vilket inte innebär någon skillnad jämfört med förra prognosen.

Mer fokus på prövning
Med färre asylsökande till Sverige kommer behovet av en omfattande mottagningsverksamhet att minska. Fokus kommer istället att riktas mot att fatta så många beslut som möjligt i alla kategorier: till exempel asyl, anknytning och arbetsmarknad.

– Förra årets kraftsamling ledde till att Migrationsverket kunde avgöra 112 000 asylärenden, nästan en fördubbling jämfört med 2015. Nu gäller det att dra nytta av de erfarenheterna i framförallt arbetsmarknad- och anknytningsärendena, säger Veronika Lindstrand Kant.

I takt med att antalet inskrivna asylsökande minskar i mottagningsverksamheten kommer Migrationsverket fortsätta avveckla asylboenden runt om i landet. Bedömningen är att 29 000 platser avvecklas under 2017.

Bosättning i kommunerna kulminerar under 2017
I år kommer behovet av bosättning i kommunerna vara som allra störst som en följd av att så många sökte asyl hösten 2015 och att många av dessa nu fått eller kommer att få beslut.

Enligt prognosen kommer omkring 26 500 personer vara i behov av anvisning till en kommun enligt bosättningslagen. Hur många som kan anvisas beror på de länstal som regeringen väljer att slå fast.

Verksamhets- och utgiftsprognos 2017-02-07 (pdf)

*Prognosen utgår från ett övre och ett nedre scenario samt ett planeringsantagande däremellan, vilket är det scenario som Migrationsverket planerar utifrån.

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.

Besök vår webbplats www.migrationsverket.se

Färre människor söker asyl i Sverige, men utmaningarna är fortsatt stora. Det visar Migrationsverkets senaste prognos. I år behöver myndigheten fatta fler beslut än någonsin i alla typer av ärenden. – I takt med att vår mottagningsverksamhet minskar kan vi fokusera mer på att pröva ärenden så att fler får sina beslut, säger Veronika Lindstrand Kant, tf. bitr. operativ chef på Migrationsverket.

Läs vidare »
Media no image

Migrationsverket inleder återgång till mindre organisation

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2017 14:21 CET

De närmaste åren kommer Migrationsverket att minska antalet anställda tillföljd av färre asylsökande och minskad budget. Närmast i planeringen ligger att avveckla 23 500 direktupphandlade boendeplatser under våren, vilket leder till ett mindre behov av boendepersonal. I ett första skede berörs medarbetare i region Mitt.

Efter några år av kraftig expansion kommer Migrationsverket nu att återgå till en normal, mindre dimensionering. Det kommer att ske i flera steg. Först påverkas Migrationsverkets mottagnings­verksamhet i och med att avvecklingen av boendeplatser fortsätter. Därefter följer en långsiktig, stegvis anpassning av verksamheten till verkets budget 2018 och 2019.

– Samtidigt som vår mottagningsverksamhet nu anpassas till färre asylsökande har Migrationsverket under 2017 ett fortsatt stort uppdrag när det gäller att pröva ärenden. Det handlar dels om att kunna ge alla de som väntat länge på sitt asylbeslut ett besked till sommaren, dels om att prioritera hand­läggningen av andra ärenden, som tillstånd för studier eller arbete. Vi måste alltså under 2017 både förstärka vår prövningsverksamhet och minska i mottagningsverksamheten, säger Kristina Hwargård, tillförordnad HR-direktör på Migrationsverket.

Den fortsatta anpassningen av verksamheten inför 2018 och 2019 kommer att styras av verkets prognoser av behoven och budgetbeskeden från regeringen.

– Utifrån vad vi vet i dag är vår utgångspunkt att budgetbeskeden innebär att vi kommer att få minskade resurser under 2018 och 2019, säger Kristina Hwargård.


”Vill behålla kompetens”

När det gäller anpassningen av mottagningsverksamheten efter antalet asylsökande berörs i ett första skede cirka 300 medarbetare i region Mitt. Planering pågår vad gäller verkets andra fem regioner. Att region Mitt påverkas först beror på att det i regionen finns förhållandevis många boenden för asyl­sökande.

– Centralt för oss är att behålla den kompetens som myndigheten behöver i framtiden. Vi kommer dock inte att klara neddragningen utan uppsägningar, men vi ska jobba så mycket vi kan med att ge berörda medarbetare nya arbets­uppgifter eller erbjuda omplacering. Vi kan också lösa en del genom naturlig avgång, säger Kristina Hwargård.

Därför, menar hon, är det i nuläget svårt att säga hur många av de cirka 300 berörda medarbetarna i region Mitt som kommer att sägas upp när omställningsprocessen är genomförd.

– Vi kommer att informera Arbetsförmedlingen om att den beräknade övertaligheten i region Mitt omfattar ungefär 300 medarbetare. Hur vi lyckas med arbetet med omplacering, nya arbetsuppgifter eller naturlig avgång avgör sedan utfallet när det gäller uppsägningar, säger Kristina Hwargård.

Även de fackliga representanterna och medarbetare i region Mitt har informerats.

Migrationsverket har i dag 1 100 medarbetare i region Mitt. Hela myndigheten har cirka 8 400 medarbetare.

Region Mitt omfattar Migrationsverkets verksamhet i Värmlands län, Dalarnas län, Örebro län, Gävleborgs län, Uppsala län och Västmanlands län.

Du hittar Migrationsverkets regionindelning här (pdf).

Läs även Fem frågor och svar om omställningsarbetet med svar från Kristina Hwargård (pdf)


Fakta: Vad innebär Migrationsverkets omställning?

Omställning är ett begrepp som används för flera olika händelser inom Migrationsverket. Det står för det behov av anpassning som myndigheten har utifrån sitt framtida uppdrag. Uppdraget innebär färre asylsökande och färre boenden. Som medarbetare kan man märka av omställning på olika sätt; genom att man får nya arbetsuppgifter, ny organisa­torisk tillhörighet, omplacering, eller genom att man sägs upp.

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.

Besök vår webbplats www.migrationsverket.se

De närmaste åren kommer Migrationsverket att minska antalet anställda tillföljd av färre asylsökande och minskad budget. Närmast i planeringen ligger att avveckla 23 500 direktupphandlade boendeplatser under våren, vilket leder till ett mindre behov av boendepersonal. I ett första skede berörs medarbetare i region Mitt.

Läs vidare »
Media no image

Planering klar för att stänga 183 boenden

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2017 12:36 CET

Under februari till maj ska återstående direktupphandlade asylboenden avvecklas. 183 boenden ska stänga och vi kommer att erbjuda andra boenden till drygt 16 000 människor. Målsättningen är återgå till ett stabilt och långsiktigt boendesystem.

– Vi fortsätter att avveckla boendeplatser under våren. Det är ett ekonomiskt ansvar vi har eftersom vi annars skulle få betala för tomma platser, säger Kenneth Karlsson som är chef för boendeplanering vid Migrationsverket.

En nationell avvecklingsplan för arbetet med att avveckla 23 500 boendeplatser beslutades i december 2016. Då fick regionerna i uppdrag att göra regionala planeringar för att stänga boenden och genomföra flyttar för de människor som berörs.

– Nu är planeringen gjord, och på flera håll i landet börjar man redan nu med att informera de personer som berörs först, säger Kenneth Karlsson.

Under måndagen den 16 januari gick också ett informationsbrev ut till de leverantörer som berörs. Även Sveriges kommuner har fått information om att Migrationsverket fortsätter att minska antalet boendeplatser runt om i landet.


Sex etapper styrande när avveckling sker

Arbetet med att genomföra flyttar är omfattande, och avtalen med leverantörerna ska avslutas i en viss rangordning. Därför kommer människor att flytta och boenden att stängas i olika etapper under våren.
– Varje etapp motsvarar en tvåveckorsperiod, och ungefär 1000 personer bedöms behöva få hjälp att flytta per vecka, säger Kenneth Karlsson.

Den första etappen inleds senast den 6 februari och den sista etappen avslutas den senast den 5 maj. Eftersom vissa regioner har fler boenden som påverkas av avvecklingen än andra, har första etappen redan inletts. Region Mitt har bland annat redan hållit ett första informationsmöte under måndagen.

Inför en flytt gör Migrationsverkets mottagningsenheter ett viktigt förarbete med att identifiera individuella behov och kontrollera ärendestatus i personernas asylansökan. Personerna som ska byta boende ska få information om sin flytt i god tid för att kunna förbereda sig.

När det går erbjuds personerna ett boende i närområdet. I andra hand blir det i stället aktuellt med flytt till andra orter i landet.

– Vi strävar efter att erbjuda boenden med självhushåll så långt det går, säger Kenneth Karlsson.


Region Mitt – en särskild avvecklingslista
För att kunna planera, informera och hjälpa ett stort antal personer att flytta i region Mitt har en särskild avvecklingslista tagits fram för regionen. Avveckling i upphandling 9 genomförs mellan vecka 5 till och med vecka 11. Avveckling i direktupphandling 7 genomförs mellan vecka 12 till och med vecka 19.

För att kunna planera, informera och hjälpa ett stort antal personer att flytta i region Mitt har en särskild avvecklingslista tagits fram för regionen. Avveckling i upphandling 9 genomförs mellan vecka 5 till och med vecka 11. Avveckling i direktupphandling 7 genomförs mellan vecka 12 till och med vecka 19.


Fakta: Avvecklingsplaner
Just nu har Migrationsverket cirka 37 500 upphandlade boendeplatser. Av dessa är cirka 80 % belagda. Fram till och med 21 maj 2017 ska Migrationsverket minska antalet tillfälligt upphandlade boendeplatser till cirka 10 000 platser. För att nå målet ska 23 500 boendeplatser avvecklas (183 anläggningar). Det kommer att beröra 16 000 människor som kommer att behöva boende från Migrationsverket.

Lagen om offentlig upphandling reglerar i vilken ordning de upphandlade boendeavtalen kan avslutas. Först måste direktupphandlade boenden avslutas och därefter ramavtalade boenden.

När de direktupphandlade boendeplatserna har upphört kommer Migrationsverket att ha kvar cirka 10 000 upphandlade boendeplatser med ramavtal. Ramavtal 1 och 2 upphör den 20 september 2017, och kommer att avvecklas till dess. Migrationsverket kommer att teckna ett fåtal avrop inom ramavtal 3 för att täcka tillfälliga behov av boendeplatser för asylsökande.


Personer med uppehållstillstånd

Av de cirka 22 500 personer med ett giltigt uppehållstillstånd som bor på något av Migrationsverkets boenden, bor cirka 6000 i ett av boendena i direktupphandling 9 eller 7 som berörs av denna avveckling.


Läs mer på vår webbplats.

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.

Besök vår webbplats www.migrationsverket.se

Under februari till maj ska återstående direktupphandlade asylboenden avvecklas. 183 boenden ska stänga och vi kommer att erbjuda andra boenden till drygt 16 000 människor. Målsättningen är återgå till ett stabilt och långsiktigt boendesystem.

Läs vidare »
Media no image

Högsta antalet asylbeslut hittills

Pressmeddelanden   •   Jan 01, 2017 12:01 CET

2016 fick 111 979 personer beslut i sitt asylärende. Det är det högsta antal asylbeslut Migrationsverket hittills fattat under ett år. Orsaken till kraftsamlingen är det stora antal asylsökande, 163 000, som kom under 2015. Under 2016 sökte totalt 28 939 personer asyl i Sverige.

Det stora antalet asylsökande 2015 gjorde att myndigheten fick ökade resurser samt att resurser flyttades inom myndigheten. Syftet var att så många människor som möjligt skulle få ett beslut i sitt asylärende, utan att ge avkall på rättssäkerheten.

Detta ledde till att Migrationsverket under året kunde fatta totalt 111 979 beslut i asylärenden. Det är fler än myndigheten hittills fattat under ett år. Det är också dubbelt så många asylbeslut som i fjol.

– Vi har höjt vår förmåga, och det är mycket glädjande att vi kunnat ge så många människor ett beslut i deras asylärenden. Men fortfarande väntar fler än 70 000 asylsökande på beslut. Vår målsättning är att de som nu väntat länge ska ha fått sina beslut senast under sommaren 2017, säger vikarierande generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Ingen ökning av asylsökande under hösten
Tidigare år har antalet asylsökande varierat under året, med en tydlig ökning under hösten. 2016 har denna variation samt ökning under hösten uteblivit. Istället har mellan 400 och 600 sökt asyl per vecka och totalt blev det 28 939 personer som sökte asyl i Sverige under året som gått, vilket är den lägsta siffran sedan 2009.

Minskningen förklaras delvis av förändrad svensk lagstiftning, som bland annat försvårat möjligheterna för familjeåterförening och att få permanent uppehållstillstånd. Flyktingöverenskommelsen mellan Turkiet och EU samt försvårade möjligheter för asylsökande att ta sig över gränserna i Europa är andra orsaker till minskningen, och förklarar även den i år uteblivna variationen av asylsökande under året.

Färre i mottagningssystemet
Den 31 december var totalt 122 708 personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, vilket är 59 182 färre jämfört med för ett år sedan. Av de 122 708 var 63 063 inskrivna i anläggningsboenden för asylsökande. 35 449 var registrerade i eget boende. I den resterande gruppen återfinns många ensamkommande asylsökande barn, där kommunerna ansvarar för boendet.

Att fortsätta anpassa boendesystemet efter behovet och skapa ett stabilt boendesystem för de asylsökande är en av Migrationsverkets utmaningar 2017. Avvecklingen inleddes redan framåt sommaren 2016 och inför 2017 är planen att under våren avveckla ytterligare 23 500 direktupphandlade boendeplatser. Målsättningen är återgå till ett stabilt och långsiktigt boendesystem.

Vill korta handläggningstiderna även för andra tillstånd
Den kraftsamling som myndigheten gjorde 2016 när det gäller beslut i asylärenden har till viss del påverkat handläggningstiderna negativt när det gäller andra tillståndsärenden.

– Ett viktigt mål för oss 2017 är att korta handläggningstiderna när det gäller ansökningar om anknytning, arbete eller studier, säger Mikael Ribbenvik.

Fakta

  • Den totala bifallsandelen under 2016 när det gäller asylsökande var 77 procent*. Av de som fick bifall bedömdes drygt 17 000 personer vara flyktingar (enligt FN:s konventioner) och drygt 47 000 alternativt skyddsbehövande.
  • 5 800 personer har under 2016 återtagit sin asylansökan, varav de flesta kom från Irak och Afghanistan. Motsavarande siffra för 2015 var 3 961.
  • Under året som gick ansökte 2 199 ensamkommande barn asyl i Sverige. Motsvarande siffra för 2015 var 35 369. 9 491 ärenden avgjordes under året varav 86 procent* fick bifall.
  • 79 789 ansökningar** om uppehållstillstånd på grund av anknytning lämnades in till Migrationsverket under 2016. 69 768 ärenden avgjordes varav cirka 50 227 fick bifall.
  • När det gäller uppehållstillstånd på grund av arbete i Sverige så lämnades 53 343 ansökningar** in till verket under 2016. 47 184 ärenden avgjordes varav cirka 36 914 fick bifall.
  • 21 418 ansökningar** om att få studera i Sverige lämnande under 2016. Nästan lika många ärenden avgjordes, varav 17 219 fick bifall.

* Inkluderar inte ej materiellt prövade ärenden, såsom Dublin-ärenden.
** Totalt (inklusive första gångs prövningar och förlängningar)

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.

Besök vår webbplats www.migrationsverket.se

2016 fick 111 979 personer beslut i sitt asylärende. Det är det högsta antal asylbeslut Migrationsverket hittills fattat under ett år. Orsaken till kraftsamlingen är det stora antal asylsökande, 163 000, som kom under 2015. Under 2016 sökte totalt 28 939 personer asyl i Sverige.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • presstjansten@migrationsverket.se
  • 010-485 66 55 (kl.8-17)
  • 010-485 06 96 (Pressjour)

Om Migrationsverket

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.