Fler ungdomar kan omfattas av nya gymnasielagen

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2018 09:05 CEST

Migrationsverket har beslutat att ensamkommande barn som anlände till Sverige före den 24 november 2015, men som fick asylansökan registrerad hos Migrationsverket först efter detta datum under vissa omständigheter kan omfattas av den nya gymnasielagen.

- Om det finns en tjänsteanteckning hos ankomstkommunen, där det framgår att man uttryckt en vilja att söka asyl, och som är daterad innan den 24 november 2015, kommer vi att utgå från det tidigare datumet, säger Anna Lindblad, rättslig expert vid Migrationsverket.

Ytterligare en förutsättning är att den sökande senare bekräftat sin vilja att söka asyl i kontakten med Migrationsverket och att detta gjorts i nära anslutning till den första viljeyttringen.

Som huvudregel krävs skriftlig dokumentation som indikerar att man ville söka asyl Sverige, och som daterats hos kommunen innan den 24 november 2015, men Migrationsverket kommer även att titta på annan bevisning.

Det är Migrationsverket, Polismyndigheten, Kustbevakningen och Tullverket som är behöriga myndigheter att ta emot asylansökningar.

- Med den exceptionella situation som rådde i november 2015, där Migrationsverket inte hann med att registrera ansökningar i takt med att asylsökande anlände till Sverige, är vår bedömning i det här fallet ändå att även en kommun får anses behörig att lämna viljeförklaringen till Migrationsverket, säger Anna Lindblad.

Ett mycket stort antal människor anlände samtidigt till tågcentraler och färjeterminaler under denna period. Det innebar att många ensamkommande barn skjutsades till ankomstboenden oavsett om de hunnit registrera sin asylansökan eller inte. De sista två veckorna i november och första veckan i december 2015 registrerades runt 4000 asylansökningar som gällde ensamkommande barn.

- Uppskattningsvis var det några hundra bland dessa som registrerade sin asylansökan i efterhand, men någon exakt siffra har vi inte, säger Anna Lindblad.

Alla de övriga villkoren som gäller för nya gymnasielagen, exempelvis att man fått avslag på sin asylansökan och fått vänta över 15 månader på sitt beslut, ska också vara uppfyllda för att man ska omfattas.

Sedan den 18 juli 2018 avvaktar Migrationsverket med att fatta bifallsbeslut när det gäller den nya gymnasielagen. Orsaken är att verket avvaktar rättslig vägledning från Migrationsöverdomstolen.

- Men ansökningstiden löper fortfarande och 30 september är sista datum för att ansöka. Därför är det bra att lämna in sin ansökan så snart som möjligt till Migrationsverket, säger Anna Lindblad.

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.

Besök vår webbplats www.migrationsverket.se

Migrationsverket har beslutat att ensamkommande barn som anlände till Sverige före den 24 november 2015, men som fick asylansökan registrerad hos Migrationsverket först efter detta datum under vissa omständigheter kan omfattas av den nya gymnasielagen.

Läs vidare »

Låt Migrationsverket hjälpa till med faktakollen

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2018 13:45 CEST

Inför valet är det många som vill debattera migrationsfrågan. Kontakta gärna oss på Migrationsverkets presstjänst så hjälper vi er att kolla fakta i debattartiklar och insändare.

Migrationsverket utreder sexårings ärende ytterligare

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 12:23 CEST

Migrationsverket har på onsdagen inhiberat det ärende som gäller en ukrainsk sexårig pojke som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. Detta görs för att Migrationsverket anser att det finns fler omständigheter som behöver utredas närmare.

Migrationsverket: gymnasielagsärenden ska avgöras före årsskiftet

Nyheter   •   Okt 11, 2018 16:21 CEST

Den sista september gick tiden ut för ansöka om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. Migrationsverket arbetar nu för att avgöra ärendena före årsskiftet.

Snart är målet om 5 000 kvotflyktingar till Sverige nått

Nyheter   •   Okt 04, 2018 13:05 CEST

I år är flyktingkvoten den största sedan 90-talet. 5 000 personer ska överföras till Sverige under 2018. Och arbetet går som planerat, hittills har cirka 4 000 kvotflyktingar kommit till Sverige och årets kvot beräknas vara fylld i november.

Över tiotusen sökte uppehållstillstånd för gymnasiestudier

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 15:11 CEST

10 557 ungdomar hade under måndagen fått sin ansökan om uppehållstillstånd för gymnasiestudier registrerad. 1 294 ärenden har avgjorts medan 9 219 ansökningar ska prövas när ansökningstiden nu är över. Ytterligare några hundratal ansökningar som skickades under helgen registreras just nu.

Efter Migrationsöverdomstolens besked: Migrationsverket kan börja fatta bifallsbeslut

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2018 15:58 CEST

Migrationsöverdomstolen kom på tisdagen med besked angående den nya gymnasielagen. Beskedet innebär att Migrationsverket upphäver beslutsstoppet som fattades i somras, och kan börja fatta bifallsbeslut med stöd av lagen.

Efter Migrationsöverdomstolens besked: Migrationsverket analyserar domarna

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2018 12:06 CEST

Skriv ut  Lyssna Dela  Rss Migrationsöverdomstolen har på tisdagen kommit med besked angående den nya gymnasielagen. – För Migrationsverkets del innebär det att vi analyserar domen. Vi återkommer inom kort med besked om vad som gäller för de som har en ansökan hos oss, säger Fredrik Beijer, rättschef för Migrationsverket.

Migrationsverket tar nästa steg i avvecklingen i Värmland

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2018 13:04 CEST

Antalet personer som behöver Migrationsverkets hjälp att få boende ordnat har det senaste året minskat kraftigt och fortsätter att minska i snabb takt. Migrationsverket fortsätter därför att avveckla boendeplatser i alla regioner. I region Mitt avvecklas boenden i hela regionen, nu i anslutning till enheten i Karlstad.

Under hösten kommer Migrationsverket säga upp lägenheter i ett flertal kommuner i Värmland. Det är totalt 625 platser i lägenhet som ska avvecklas, majoriteten av dessa kommer att sägas upp under september månad. Antalet platser i en lägenhet varierar, totalt rör det sig om 133 lägenheter som sägs upp. Migrationsverket avvecklar även tre korridorsboenden, ett i Sunne och två i Kristinehamn. Totalt rör det sig om 470 platser på dessa boenden.

– Det är tråkigt att behöva avveckla fungerande boenden där asylsökande trivs och många volontärer visat ett otroligt engagemang, säger Magnus Önnestig, regionchef, Migrationsverket region Mitt. Men i det rådande läget där antalet asylsökande minskar blir detta nästa steg i utvecklingen, fortsätter han.

Många kommuner i Värmland påverkas av beslutet då Migrationsverket kommer att säga upp lägenheter på totalt 17 orter i 10 kommuner. I de flesta fall lämnar Migrationsverket i och med detta orten helt. I Filipstad, Nykroppa, Storfors och Säffle avvecklas dock endast delar av beståndet, i Karlstad kommun avvecklas beståndet i Edsvalla.

– Vi ska hushålla med statens resurser och måste därför se över var vi bedriver vår verksamhet, bland annat med hänsyn till var vi har vår personal, säger Magnus Önnestig.

Samtliga sökande som idag bor i dessa lägenheter kommer att erbjudas boende på annan plats senast två veckor innan flytt, i första hand i regionen. De asylsökande som vill har även möjlighet att ordna med ett eget boende, till exempel hos vänner eller släktingar. De som redan har fått beslut om uppehållstillstånd kommer att få en plats i en anvisad kommun.

Avvecklingen av boenden utförs i etapper, med respekt för de sökandes situation. Genom en etappvis avveckling har Migrationsverket möjlighet att ta hänsyn till oförutsedda händelser, nya förutsättningar och variationer. Etapperna pågår fram till december 2018. Ni är välkomna att kontakta oss vid frågor.


För frågor eller telefonintervjuer kontakta:

Migrationsverkets presstjänst, 010-485 66 55

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.

Besök vår webbplats www.migrationsverket.se

Antalet personer som behöver Migrationsverkets hjälp att få boende ordnat har det senaste året minskat kraftigt och fortsätter att minska i snabb takt. Migrationsverket fortsätter därför att avveckla boendeplatser i alla regioner. I region Mitt avvecklas boenden i hela regionen, nu i anslutning till enheten i Karlstad.

Läs vidare »

Region Stockholm öppnar tillfälligt ankomstboende i Gävle

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2018 09:49 CEST

I september öppnar region Stockholm ett tillfälligt ankomstboende i Gävle. Orsaken är att det råder brist på lokaler i Stockholm, samtidigt som Migrationsverket betalar för ett tomt ankomstboende i Gävle. – Tanken är att vi ska bemanna boendet från september till våren 2019, säger Magnus Rodin, regionchef i Stockholm.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • premesohstiojapznsvmteazn@gumigngrehatfmiogonsazvelurkzgetyx.srzeqn
  • 010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.
  • Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.

Om Migrationsverket

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.