Skip to main content

Delta i MIG Talks och gör din röst hörd

Nyhet   •   Apr 07, 2016 08:29 CEST

MIG Talks vill gärna komma i kontakt med dig som flyttat till en nära anhörig i Sverige någon gång under de senaste fem åren, 2010-2015.

MIG Talks är en kommunikationssatsning för att sprida kunskap om migrationen till Sverige. Genom satsningen skapas ett forum för utbyte av information, erfarenheter och perspektiv mellan nya invånare och olika samhällsaktörer. Femton aktörer från samhällets olika arenor deltar i MIG Talks.

Nu söker vi fler personer som vill delta i MIG Talks. Den här gången vill vi ha kontakt med dig som har flyttat till en nära anhörig i Sverige under de senaste fem åren. Totalt kommer 31 personer att medverka. Antalet speglar att 31 procent av alla nya invånare de senaste fem åren flyttade hit för att leva med en nära anhörig.

Under 2016 kommer totalt 100 människor som har flyttat hit mellan 2010 och 2015 att delta i MIG Talks. Hittills medverkar 21 personer som har tvingats fly från sitt hemland. Antalet speglar att det är 21 procent av alla nya invånare under de senaste fem åren som har flyttat hit på grund av skyddsbehov.

Är du intresserad av att göra din röst hörd och ge din syn på vad som syns och hörs på temat migration och anhöriginvandringen till Sverige? Besök MIG Talks digitala kanaler och läs mer om möjligheten att delta: www.migtalks.se / www.facebook.com/migtalks.

Intresseanmälan görs här.

Din medverkan i MIG Talks och din röst som ny invånare i Sverige är viktig. Genom att delta i satsningen bidrar du till ny kunskap som är betydelsefull för både myndigheter och andra delar av samhället.

MIG Talks genomförs på initiativ av Migrationsverket. Bakom satsningen står en rad aktörer från samhällets olika arenor: Delegationen för Migrationsstudier (DELMI), Göteborgs Stads kulturförvaltning, Kulturrådet, Nordiska museet, Sveriges Internationella Talanger, Stockholms Stadsbibliotek, Stockholms Konstnärliga Högskola, Stiftelsen Svenska Filminstitutet, Svenska Institutet, Stockholm Business Region Development, The Local, Riksidrottsförbundet, Röda Korset, och UNHCR.