Skip to main content

Direkta åtgärder för att stärka tryggheten

Nyhet   •   Maj 31, 2016 17:51 CEST

Det är fullständigt oacceptabelt att någon utsätts för eller riskerar att utsättas för brott på våra boenden. Det är lika oacceptabelt att människor känner att de inte kan lita på att vår personal ska agera när de larmar till oss.

Efter signaler från flera asylboenden agerar Migrationsverket för att ännu snabbare stärka tryggheten.

– Vi ser mycket allvarligt på detta. Det är en självklarhet att människor ska kunna känna sig trygga på våra asylboenden. Gör man inte det är det ett misslyckande, säger Mikael Ribbenvik.

– Vi måste angripa de problem som vi ser, gärna i samverkan med andra aktörer men vi ska göra vår del. Och det så snabbt som möjligt. Migrationsverkets ansvar innebär att alla asylsökande ska känna sig trygga i asylboenden och med verkets personal.

Migrationsverkets generaldirektör har nu gett uppdraget till verksamheten att, utöver den handlingsplan som redan finns om trygghet i boenden, skyndsamt vidta åtgärder för att ytterligare stärka säkerheten och få bort den upplevda otryggheten.

I det arbetet ska Migrationsverket nu ta fram fler konkreta åtgärder för att komma vidare i arbetet med tryggare boenden. Exempel på det skulle kunna vara att skapa områden på våra asylboenden där endast exempelvis kvinnor har tillträde.

– Jag vill också vara tydlig med att asylsökande som inte följer vårt regelverk kommer antingen att få flytta eller i vissa fall få ordna sitt eget boende, säger Mikael Ribbenvik.