Skip to main content

Drygt 20 000 nya boendeplatser behövs under våren

Nyhet   •   Feb 11, 2016 15:00 CET

Just nu klarar Migrationsverket att ge alla nya asylsökande boende.

– Men vi behöver ändå drygt 20 000 nya boendeplatser under våren – under förutsättning att antalet asylsökande inte ökar drastiskt, säger Jan-Olov Wallin, biträdande operativ chef på Migrationsverket.

I dagsläget minskar antalet inskrivna personer i Migrationsverkets mottagningssystem något. Samtidigt får verket in nya platser genom upphandlingar och tips. Sammantaget innebär detta att Migrations­verket för närvarande kan garantera alla sökanden tak över huvudet och samtidigt påbörja avveckling av platser som verket av olika skäl behöver lämna.

Trots det kommer boendesituationen att vara ansträngd under våren. Och det finns stor risk att den åter igen kan bli mycket ansträngd under hösten.

Fyra orsaker

Att Migrationsverket behöver drygt 20 000 nya platser de närmaste månaderna har fyra orsaker. En är att cirka 5 000 av dagens platser är säsongsplatser på olika typer av turistanläggningar som verket måste lämna före sommaren. Närmare 5 000 platser utgörs av evakueringsplatser i gymnastiksalar och liknande som kommunerna ställt till Migrationsverkets förfogande för att lösa höstens akuta boendebrist.

– Evakueringsplatserna behöver nu ersättas med platser av mer permanent karaktär för långsiktigt boenden, säger Jan-OlovWallin.

I dagsläget finns det även cirka 7 200 platser som Migrationsverket tagit fram genom att tillfälligt minska boendeytan per person till tre kvadratmeter i tillfälliga boenden. Så fort det går vill Jan-OlovWallin återgå till normal boendeyta – fem kvadratmeter per person.

Till sist finns det ytterligare omkring 3 000 platser som behöver ersättas.

– Det rör sig om platser i boenden som håller dålig kvalitet eller som ligger illa till, till exempel långt från affärer och annan service.

Närmare 1 000 platser i veckan behövs

Detta innebär att Migrationsverket varje vecka under våren kommer att behöva närmare 1 000 platser för att täcka behovet för såväl nya sökande som för planerad avveckling. Detta krävs för att boendesituationen i juli 2016 ska vara i balans och följa verkets boendestandard.

Drygt 20 000 nya platser under våren – hur ska Migrationsverket klara det?

– Vi kan inte skaffa fram dessa nya platser genom nya upphandlingar. De platser vi får in den vägen räcker bara till de nya asylsökande som kommer till Sverige, säger Magnus Gustavsson, tillförordnad chef för avdelningen för verksamhetsstöd.

Att klara boendet under våren ser han som en stor utmaning.

– Den 1 mars träder den nya lag i kraft som innebär att kommunerna ska ta emot de människor som har uppehållstillstånd. I dagsläget rör det sig om över 10 000 personer som fortfarande finns kvar i våra boenden. Vi räknar med att det under året kommer att kunna frigöra en hel del platser i våra asylboenden.

Varför går det inte att upphandla fler boenden?

– Vi har en löpande upphandling som rullar på, men vi får in få anbud och de tips som skickas in leder sällan någon vart. Det kan exempelvis handla om administrativa lokaler som måste byggas om för att fungera som boenden. För det krävs det bygglov och dessutom behöver lokalerna anpassas så att brandskyddsbestämmelserna uppfylls. Det tar för lång tid.

Läs gärna mer på Migrationsverkets webbplats om hur du kan bidra med boende för asylsökande.