Skip to main content

Frågor och svar om praktikplatser för asylsökande

Nyhet   •   Apr 11, 2016 08:31 CEST

Under den senaste tiden har Migrationsverket fått många frågor om praktikplatser för asylsökande. Här svarar Jaqueline Bajo Lundberg, expert på Migrationsverket, på de vanligaste frågorna.

Vem kan få praktik?

- Den som söker asyl, närmare bestämt den som är inskriven i mottagningssystemet, är minst 16 år eller har ett godkännande från vårdnadshavaren. Praktiken är frivillig, det vill säga, man kan söka praktik om man så önskar.

Får man betalt för praktiken?

- Nej, man får ingen lön. Praktikanten får sin dagersättning från Migrationsverket, precis som innan han eller hon började praktisera. Praktikanten kan vid behov få busskort beroende på avståndet till praktikplatsen.

Får praktikgivaren betalt för att ta emot praktikanter?

- Nej, man gör det av goodwill-skäl eller för att man kan tänka sig att anställa personen på sikt.

Hur länge kan man praktisera?

- Avtalstiden gäller för max sex månader i taget. Praktiken får som längst pågå i sammanlagt sex månader på samma arbetsplats.

Hur är Migrationsverket inblandat när det gäller vilka arbetsgivare/branscher som man kan praktisera hos?

- Man får praktisera hos vem man vill. Vissa av Migrationsverkets enheter ute i landet har praktikbanker, med listor över företag som brukar vilja ta emot praktikanter. På andra ställen är det den asylsökande som har önskemål om praktik och kanske föreslår ett ställe eller en bransch. Men det är vi, Migrationsverket, som skriver avtal med praktikgivaren. Innan det sker, tittar vi exempelvis på om praktikgivaren betalar arbetsgivaravgifter som den ska, i fall det finns skulder eller om den ordinarie bemanningen är rimlig i förhållande till arbetsbördan, så att man inte utnyttjar praktikanter för att ersätta ordinarie anställda.

Är praktikanten försäkrad på något sätt, till exempel för skador eller sjukdom?

- Ja, praktikanten är försäkrad för olycksfall på praktikplatsen genom en försäkring som Migrationsverket har genom Kammarkollegiet. Och praktikgivaren har ett arbetsmiljöansvar för praktikanten, det vill säga att praktikanten har fått information om vilka rutiner som finns på arbetsplatsen, en introduktion till arbetsuppgifterna och så vidare. En praktikant får inte arbeta ensam.

Vem är det som kontrollerar hur det går med praktiken?

- Migrationsverket kontaktar arbetsgivaren för att ställa frågor om hur praktiken fungerat och kontrollera att avtalet har följts. Det görs efter ungefär halva praktiktiden.

Vad kan en praktikant göra om han eller hon märker att arbetsgivaren inte följer regler om exempelvis arbetstider och arbetsuppgifter?

- Man bör meddela Migrationsverket så att vi kan upphäva avtalet med praktikgivaren, alltså att praktiken avbryts. Det är viktigt att vi får information om arbetsgivare som inte följer regler, så att asylsökande inte blir utnyttjade. Sökanden kan själv byta praktikplats när han eller hon vill.

Vad gör Migrationsverket om en arbetsgivare inte sköter sig?

- Vi har lokala representanter som ansvarar för praktikfrågor. De får göra en bedömning av lämpligheten att vara praktikgivare. Det finns också regionala samordnare på Migrationsverket som har ansvar för sådana frågor. De kan välja att fortsättningsvis inte anlita ett företag som man misstänker är oseriöst.

Vad är erfarenheten av sådan här praktik?

- Från praktikanter får vi ofta höra att praktiken har varit en väldigt bra erfarenhet. Den asylsökande har först och främst fått känna att han eller hon kan bidra och göra något meningsfullt i väntan på besked om uppehållstillstånd. Praktikanten har fått umgås med svenskar på ett naturligt sätt, övat på sin svenska, och fått inblick i hur det kan vara på en svensk arbetsplats. Ibland har praktiken lett till anställning. Vi får förfrågningar från företag och organisationer varje vecka, som vill bli praktikgivare. De säger ofta att det är positivt och utvecklande att ha praktikanter.