Skip to main content

Migrationsverket avvecklar tältboende och tackar nej till fler tältplatser

Nyhet   •   Jan 21, 2016 15:00 CET

Migrationsverket kommer inom kort att avveckla tältboendet i Revinge utanför Lund. Verket har också beslutat att tacka nej till fler tältplatser i området.

– Vi bedömer att mer varaktiga boenden än tält nu måste prioriteras, säger Willis Åberg, som ansvarar för boendefrågor på Migrationsverket.

Enligt Migrationsverket lämpar sig tält bara för boende under kort tid, när andra boendealternativ är uttömda och konsekvensen annars skulle bli att asylsökande inte kan få tak över huvudet.

– Kostnaderna för start och drift av tältboenden är förhållandevis höga, samtidigt som boendekvaliteten är begränsad. Eftersom antalet asylsökande minskat gör detta att vi sammantaget bedömer att vi just nu kan ordna boenden för kort tid på ett bättre sätt än genom tält. Vi klarar situationen genom våra ankomstboenden och kommunernas evakueringsplatser, säger Willis Åberg.

Han menar att Migrationsverket nu har ett stort behov av att få fram fler boenden där asylsökande kan bo under hela asylutredningstiden.

– Och tält bedömer vi inte vara ett boende som är lämpat för längre vistelsetid, säger Willis Åberg.

Förlängs inte

Konsekvensen blir att Migrationsverket dels avvecklar det befintliga temporära tältboendet i Revinge, dels tackar nej till förslaget från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) på 375 tältplatser i Revinge.

Kontraktet för det befintliga tältboendet, med plats för cirka 200 asylsökande, går ut den 24 januari. Migrationsverket kommer inte att förlänga detta. De asylsökande som bor i tälten kommer under perioden fram till 24 januari att erbjudas annat boende.

Fokus på varaktiga boenden

Eftersom MSB har sökt bygglov för etablering under tre år vill Migrationsverket dock ha kvar möjligheten att återuppta det planerade uppförandet av tält om ett akut behov uppstår på nytt under den perioden, och om villkoren för bygglovet medger det.

Enligt Migrationsverket är boendesituationen fortfarande ansträngd. Cirka 5 000 asylsökande bor i evakueringsboenden, som kommunerna tillhandahåller.

– Vi vill understryka att behovet av boende fortfarande är mycket stort och att få fram lämpliga boenden är en stor utmaning även framöver. Däremot kommer vårt fokus alltså att ligga på mer varaktiga boenden, och inte tillfälliga lösningar som tält, säger Willis Åberg.