Skip to main content

Ny bostadsidé för asylsökande testas i Västervik

Nyhet   •   Mar 17, 2015 15:00 CET

Migrationsverket och Västerviks kommun prövar nu en ny lösning för att få fram fler bostäder till asylsökande. Idén är att öka lönsamheten för nybyggnation genom långa hyresavtal. I Västervik är arbetet redan igång.

Behovet av boende för asylsökande fortsätter att öka. I år beräknar Migrationsverkets att 25 000 fler asylsökande kommer att vara inskrivna i myndighetens boenden jämfört med 2014. Till det kommer det växande antal personer med uppehållstillstånd som är inskrivna i boendesystemet. 2014 var det knappt 11 000, och 2015 väntas siffran stiga till över 16 000.

Tillsammans med flera intresserade kommuner har Migrationsverket utvecklat en idé som, om den faller väl ut, på sikt kan minska behovet av att direktupphandla tillfälliga boenden.

Anpassningsbara bostäder

Idén går ut på att kommunen låter bygga modulbaserade bostäder som är anpassningsbara för olika behov, till exempel för asylsökande, studenter eller personer som fått uppehållstillstånd. Om Migrationsverket tecknar långa avtal, minst sex år eller helst ännu längre*, kan nybyggnationen bli lönsam för kommunerna.

Längst har planerna nått i Västervik. Där har markförberedande arbete redan inletts. Planen är att det så fort som möjligt ska finnas ett visningshus på plats. När området är färdigbyggt finns plats för cirka 50 asylsökande.

– Det här ger oss bättre förutsättningar att informera och planera, vilket kommer att leda till ett betydligt bättre mottagande av de asylsökande, säger kommunstyrelsens ordförande i Västervik, Tomas Kronståhl.

Migrationsverket ser också positivt på idén. Omfattningen är i en liten skala än så länge, men förhoppningen är att fler kommuner ska följa Västerviks exempel.

– Om detta faller väl ut innebär det en förbättring för Migrationsverket, förbättringar för de asylsökande och förbättringar för kommunerna, säger Magnus Gustavsson, sektionschef på Migrationsverket.

Billigare för samhället

Förutom att den nuvarande modellen – att direktupphandla ett stort antal tillfälliga boenden – innebär planeringsproblem för vissa kommuner visar Migrationsverkets beräkningar att ”Västervikslösningen” också är betydligt billigare för samhället.

– Kostnaderna kan minska avsevärt. Dessutom ger denna lösning en långsiktighet som är bra för myndighetens planeringsarbete, säger Magnus Gustavsson.

* Det krävs politiska beslut för att Migrationsverket ska kunna teckna hyresavtal som är längre än sex år.