Skip to main content

Ombytta roller kan bli verklighet i nytt utbytesprogram

Nyhet   •   Apr 26, 2016 10:49 CEST

Låt en kulturvetare från Damaskus lämna asylboendet för att vara guide på ett museum – och låt en museiintendent från Stockholm flytta in på boendet. Ombytta roller kan bli verklighet genom ett nytt utbytesprogram som initierats av kommunikationssatsningen MIG Talks.

I MIG Talks deltar nya invånare som själva har varit asylsökande, och samhällsaktörer från bland annat kultur- och idrottssektorn. För att ta tillvara erfarenheterna hos de som sökt asyl och engagemanget hos samarbetspartnerna föreslås ett nytt utbytesprogram mellan asylboenden och samhällsaktörer. Idén presenterades under en träff i Stockholm i lördags.

– Idén är jättebra. Det är ett viktigt steg framåt, både för integrationen och för den enskilda individen. I väntan på beslut mår människor inte bra och det är viktigt att få något att göra, säger Jihad Eshmawi, en av deltagarna i MIG Talks.

Tanken med utbytesprogrammet är att yrkesverksamma personer ska få tillbringa tid på asylboendet och ta reda på vad människor där vill veta om den egna verksamheten. Personer från asylboendet ska in sin tur få tillbringa tid på utbytesorganisationen eller företaget för att lära sig hur det fungerar där, och bidra med nya perspektiv på verksamheten.

– Kunskapsutbytet är berikande för alla. Det är viktigt för både individen och samhällsutvecklingen att erbjuda människor en värdig väntan där deras kunskap och kompetens tas tillvara, säger Angeles Bermudez-Svankvist, Migrationsverkets verksamhetsutvecklare för organiserad sysselsättning.

I Migrationsverkets uppdrag ingår att erbjuda asylsökande sysselsättning under asylprocessen. Att i ett tidigt skede få komma ut från asylboendet och bygga sociala nätverk kan underlätta vägen in på arbetsmarknaden vid ett framtida uppehållstillstånd. Och samhällsaktörerna får genom utbytesprogrammet en chans att ta tillvara på nya kompetenser, erfarenheter och språkkunskaper.

På Nordiska museet, som är en av samarbetspartnerna i MIG Talks, ser man fram emot ett framtida utbyte.

– Vi är väldigt angelägna om att få nya besökare och behöver guider som kan berätta om våra kollektioner på olika språk. Alla ska kunna identifiera sig med Nordiska museet, inte bara de som bott här i flera generationer. Utbytesprogrammet kan ge ökad mångfald, vilket vi behöver för att vara en trovärdig aktör i dagens samhälle, säger Jonas Engman, sektionschef på Nordiska museet.

Upplägget i utbytesprogrammet är tänkt att vara flexibelt – och skapas i samtalet med de deltagande. Det kan handla om flera veckor i sträck, eller enstaka dagar här och där. En central tanke är att bidra till informationsutbyte och kunskapsspridning. Därför ska de deltagande samla på sig frågor från asylboendet respektive arbetsplatsen, så att andra asylsökande och kollegor får ta del av ny kunskap.

Fakta MIG Talks
Deltagare i kommunikationssatsningen MIG Talks är 100 invånare som är inflyttade till Sverige under åren 2010–2015. Bakom satsningen står 14 aktörer från samhällets olika arenor: Delegationen för Migrationsstudier (DELMI), Göteborgs Stads kulturförvaltning, Kulturrådet, Nordiska museet, Sveriges Internationella Talanger, Stockholms Stadsbibliotek, Stockholms Konstnärliga Högskola, Stiftelsen Svenska Filminstitutet, Svenska Institutet, Stockholm Business Region Development, The Local, Riksidrottsförbundet, Röda Korset, och UNHCR.

Besök MIG Talks hemsida www.migtalks.se
Följ MIG Talks på Facebook: www.facebook.org/migtalks