Skip to main content

Migrationsverket minskar mottagningen i region Nord

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2017 12:43 CET

Region Nord räknar med att bli mellan 100 och 120 färre årsarbetare under 2017. Verksamheten anpassas till behov och budget. − Hur många personer som kommer att påverkas är för tidigt att säga. Vi arbetar nu intensivt med att hitta så bra lösningar som möjligt för våra medarbetare, säger regionchef Håkan Hansi.

Migrationsverket fortsätter att planera för en minskad organisation från 2017 och framåt. Bakgrunden är färre asylsökande, färre boenden och ett minskat mottagningssystem. I hela landet ska 180 boenden avvecklas under våren och i region Nord avvecklas 34 boenden.

Mottagningen i regionen minskar
Region Nord är, efter region Mitt, tidigast med att ställa om verksamheten. Det är mottagningen som minskar, även om hela verksamheten berörs av förändringarna.

─ Jag vill vara tydlig med att 100 årsarbetare inte behöver innebära att lika många medarbetare riskerar att bli uppsagda. Det är en teoretisk budgetsiffra utifrån antal årslöner. Vi planerar nu var, när och hur vår region ska dra ner i olika faser. I den här fasen styr avvecklingen av boenden var vi behöver dra ner, säger Håkan Hansi.

Fortsatt fokus på att pröva tillstånd
Migrationsverket har fortsatt fokus på asylprövning under 2017. Det övergripande målet är att cirka 105 000 asylsökande ska få beslut i sina ärenden i år. Migrationsverket ska också pröva ansökan och korta väntetiderna för de som ansökt om tillstånd för anknytning, arbete och studier. I region Nord innebär det att mer personal behövs till prövningsenheterna.

- Region Nord både gasar och bromsar. Vi minskar inom mottagningen och har fortsatt högt tryck inom prövningen. Samtidigt försöker vi på bästa sätt ta hand om och använda de kompetenser som medarbetarna har, säger Håkan Hansi.

De fackliga representanterna och medarbetare i regionen har informerats.

Region Nord
Migrationsverket har i dag 830 medarbetare i region Nord. Hela myndigheten har cirka 8 400 medarbetare. I region Mitt har omställningen redan börjat och övriga regioner är ännu i planeringsfasen.

Region Nord omfattar Migrationsverkets verksamhet i Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län och Västernorrlands län.

Du hittar Migrationsverkets regionindelning här (pdf).

Läs även tidigare nyhet från 19 januari: Migrationsverket inleder återgång till mindre organisation

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.

Besök vår webbplats www.migrationsverket.se