Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 5 träffar

Fler ungdomar kan omfattas av nya gymnasielagen

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2018 09:05 CEST

Migrationsverket har beslutat att ensamkommande barn som anlände till Sverige före den 24 november 2015, men som fick asylansökan registrerad hos Migrationsverket först efter detta datum under vissa omständigheter kan omfattas av den nya gymnasielagen.

Låt Migrationsverket hjälpa till med faktakollen

Låt Migrationsverket hjälpa till med faktakollen

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2018 13:45 CEST

Inför valet är det många som vill debattera migrationsfrågan. Kontakta gärna oss på Migrationsverkets presstjänst så hjälper vi er att kolla fakta i debattartiklar och insändare.

MiÖD-domar öppnar för helhetsbedömningar i arbetstillståndsärenden

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2018 09:34 CET

Två domar i Migrationsöverdomstolen (MiÖD) har givit Migrationsverket möjlighet att göra helhetsbedömningar om villkoren för arbetstillstånd är uppfyllda. Mindre misstag ska därigenom kunna kompenseras. – Vi ska fortfarande pröva om villkoren är uppfyllda, men domarna öppnar för en mindre strikt tillämpning av lagen, säger Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer.

Tydlig vägledning krävs  om barnkonventionen blir lag

Tydlig vägledning krävs om barnkonventionen blir lag

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2016 10:01 CEST

Migrationsverket välkomnar utredningen om att stärka barns rättigheter. Men för att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till lag krävs att lagstiftaren tydligare klargör hur lagen ska användas i migrationsprocessen. Det framgår av det remissyttrande som nu skickats till regeringen.

Nyheter Visa alla 5 träffar

Riksdagen har beslutat att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Nyheter   •   Jun 21, 2016 17:00 CEST

Riksdagen har beslutat om att begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Lagen är tidsbegränsad och träder i kraft den 20 juli 2016. Här är kort om vad den nya lagen innebär.

Nya regler om asylsökandes rätt till bistånd

Nyheter   •   Jun 01, 2016 10:26 CEST

Den 1 juni ändras lagen om mottagande av asylsökande (LMA). Ändringen innebär att den som har sökt asyl och fått ett beslut om avvisning eller utvisning inte längre ska ha rätt till boende och dagersättning från Migrationsverket. Rätten upphör när beslutet om avvisning eller utvisning börjat gälla, eller när tidsfristen för frivilligt återvändande har gått ut

Ändring i lagen om mottagande av asylsökande

Nyheter   •   Maj 02, 2016 08:14 CEST

Riksdagen beslutade i april att rätten till bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande (LMA) ska upphöra för personer som har ett beslut om avvisning eller utvisning som inte längre går att överklaga. Ändringen i lagen börjar gälla den 1 juni 2016.

Nu träder nya bosättningslagen i kraft

Nyheter   •   Mar 01, 2016 09:21 CET

Den 1 mars i år träder den nya bosättningslagen i kraft. Det innebär att alla kommuner ska kunna ta emot nyanlända för bosättning. Syftet med den nya lagen är att förbättra nyanländas möjligheter att snabbare komma in i samhället och på arbetsmarknaden.

Videor 2 träffar

Ändring i LMA för asylsökande som fått avslag

Ändring i LMA för asylsök...

Från den 1 juni 2016 gäller nya regler om rätt till boende och ekonomiskt stöd för den som har fått ett beslut om avvisning eller utvisni...

Licens © All rights reserved (allow download)
Ladda ner
Storlek

480 x 480 px

Korta fakta om den nya bosättningslagen

Korta fakta om den nya bo...

Från 1 mars 2016 ska alla kommuner kunna anvisas att ta emot nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd. Den nya lagen avser att ge e...

Licens © All rights reserved (allow download)
Ladda ner
Storlek

480 x 480 px

Dokument 1 träff

Fakta om den nya bosättningslagen

Fakta om den nya bosättningslagen

Dokument   •   2016-03-01 12:08 CET

Från 1 mars i år ska alla kommuner kunna anvisas att ta emot nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd. Den nya lagen avser att ge en mer rättvis fördelning av nyanlända i landets kommuner och samtidigt förbättra nyanländas möjligheter att komma in i samhället och på arbetsmarknaden.