Skip to main content

Johan Lukic återvänder till Försvarsmakten

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2019 14:03 CET

Johan Lukic som arbetet i rollen som konsultchef för Military Work med placering i Jönköping återvänder till Försvarsmakten. Lukic tillträder som ställföreträdande kompanichef vid P4 Skövde.

Lukic var tjänstledig från Försvarsmakten då han arbetade på Military Work. När öppningen och möjligheten att få truppföra ett pansarskyttekompani öppnade sig tvekade han inte att återvända. Lukic har varit P 4 trogen hela sin militära karriär med början som skytt på stridsfordon 90. Därefter verkade han som plutonchef och hann även med två utlandsinsatser.

­– Jag är mycket tacksam för tiden på Military Work. Jag har fått kvittens på att min försvarsmaktsbakgrund har ett högt civilt värde och förstår varför vi hävdar oss så väl ute på civila marknaden, säger Johan Lukic.

Möjligheten att gå från militär verksamhet till civil och nu åter igen militär tycker Johan Lukic är väldigt bra. Att få chansen att testa på något annat och utveckla sig själv anser han kommer att gagna Försvarsmakten i stort. Han är tacksam över att både Försvarsmakten och Military Work varit professionella och förstående när det kommer till växlande mellan företag och myndighet.

– Tiden hos Military Work har varit mycket värdefull för mig. Efter ett halvår återgår jag till min tjänst inom Försvarsmakten och jag är övertygad om att jag idag är en bättre officer än vad jag var när jag lade uniformen på hyllan, avslutar Johan Lukic.

På Military Work är man positiv till Lukic val.

– För oss på Military Work är det självklart att våra medarbetare ska kunna växla tjänster mellan den militära och civila världen. Vi uppmuntrar engagemang inom Försvarsmakten, som reservofficer, deltidssoldat, i Hemvärnet, andra tjänster eller som i Johans fall att gå tillbaka för ett heltidsengagemang, säger Michael Yngvesson, vd för Military Work Sverige.

Military Work kompetensförsörjer företag och organisationer med handlingskraftiga, pålitliga och kompetenta individer med erfarenhet från militär tjänstgöring. Military Work är verksamt i Sverige, Finland och Danmark.