Skip to main content

Årets hållbarhetspris till uppsats om ekologisk analfabetism

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2019 11:41 CEST

Prisvinnaren Marie Hannerstig och juryordföranden Mätta Ivarsson (MP).

Kunskapen om naturen är många gånger alarmerande låg hos skolelever. Det är utgångspunkten för Marie Hannerstigs uppsats Ekologisk läskunnighet hos en urban befolkning, som tilldelas Miljöpartiet i Skånes Hållbarhetspris 2019.

För fjärde året i rad delades Miljöpartiet i Skånes hållbarhetspris ut i helgen. Under pompa och ståt fick årets prisvinnare Marie Hannerstig ta emot blommor och prischecken på 7 500 kronor under Miljöpartiet i Skånes inspirationsdag i Eslöv i lördags.

Marie Hannerstig får priset för uppsatsen Ekologisk läskunnighet hos en urban befolkning.

– Det var en oerhört stark konkurrens i år, med många bra uppsatser med en bredd av ämnen. Marie Hannerstigs uppsats sätter fingret ett ämne som blir allt viktigare i en tid när hoten mot klimatet och den biologiska mångfalden är akuta. Maries uppsats är konkret och ger inspiration att tänka nytt när vi planerar våra samhällen, säger Mätta Ivarsson, gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne och ordförande för juryn.

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i att många barn som växer upp i städer saknar möjligheten att vara ute i naturen. Ju mer barn identifierar sig med staden, desto mindre är de benägna att arbeta för naturen och skydda den i framtiden.

– Det är svårt att sakna och se värdet av det man aldrig har upplevt. Artkunskapen och förståelsen för ekologiska system är alarmerande lågt hos allmänheten, inte minst skolelever, säger prisvinnaren Marie Hannerstig.

Konkret har Marie Hannerstig undersökt hur lärare i stadsskolor i Lund använder närnaturen i sin undervisning. I uppsatsen tas bland annat lärarnas önskemål kring den fysiska stadsplaneringen upp och hur skolornas behov av en varierad närnatur kan tillgodoses av beslutsfattare.

– Vi behöver säkerställa tillgång till en rik närnatur i kombination med ett medvetet utomhuspedagogiskt arbete för alla barn. Idag är naturkontakt en lyxvara, säger Marie Hannerstig.

Juryns motivering till priset lyder:

”I en tid där det är viktigare än någonsin att ta hand om vår natur, vår miljö, vår planet, inspireras vi av uppsatsen Ekologisk läskunnighet hos en urban befolkning. En ekologisk analfabetism sprider ut sig. För att värdesätta naturen behöver man känna till naturen. För att känna till naturen måste man vistas i den. En ekvation som blir svårare att lösa i ett urbaniserat samhälle. Uppsatsen understryker vikten av närhet till en varierad och rik närnatur och behovet av medvetet utomhuspedagogiskt arbete. Den visar vägen för beslutsfattare som med dagens vägval kan bidra till nya generationer av ekologiskt läskunniga planetskötare.”

Nio tävlingsbidrag lämnades in till årets tävling och förutom vinnaren fick följande två tävlingsbidrag hederomnämnanden:

* Annette Mårtensson för uppsatsen Tysklönnen, en del av lösningen? – en systematisk litteraturgenomgång av tysklönnens positiva och negativa egenskaper i ett förändrat klimat.

* Georg Krüger för uppsatsen Gatan är död, länge leve staden: en kritisk granskning av bilstaden och en vision för en framtida bilfri innerstad för Malmö.

Årets hållbarhetspris var öppen för uppsatser som sökte lösningar på någon eller några av följande globala hållbarhetsmål: Mål 2, Ingen hunger, Mål 3, Hälsa och välbefinnande, Mål 5, Jämställdhet och/eller Mål 15, Ekosystem och den biologiska mångfalden. Uppsatser och examensarbeten skrivna vid ett lärosäte i Skåne har kunnat söka priset.

För mer information:

Mätta Ivarsson, gruppledare Miljöpartiet i Region Skåne och ordförande för juryn, telefon 072 – 552 51 08

Marie Hannerstig, prisvinnare, telefon 070-872 66 05