Skip to main content

Därför tjänar du (och alla andra) på att resa grönt

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2014 05:48 CEST

Fler kvinnor än män åker kollektivt till jobbet. Att satsa på kollektivtrafik är att göra vardagen lättare för Skånes kvinnor. Det är bara ett av väldigt många bra argument för att MP Skåne jobbar för fler tåg, bussar, spårvagnar och cykelvägar.

Resandet runtom i regionen ökar stadigt. Allt fler rör sig mellan jobb, bostad och vänner. Men trots att tåg och är både tidseffektiva, hälsosamma och miljösmarta färdsätt väljs de fortfarande bort av alltför många. Istället sätter sig den gemene skåningen i sin bil på väg till träningen, jobbet eller förskolan.

Två tredjedelar av befolkningen har mindre än tio kilometer till sina arbetsplatser och cirka hälften mindre än fem kilometer. Men de allra flesta bilresorna i Sverige kortare än 5 km, enligt Trafikverket..

Idag är det faktiskt bara var fjärde resa som någon privatperson i Skåne gör som sker via kollektivtrafiken. Tre av fyra resor är alltså inte särskilt miljövänliga. Det vill vi ändra på.

-Målet är ju att hela Skåne ska bli fritt från fossila bränslen i både transporter och energi användning senast år 2030. Och om bara sex år (2020) gäller samma sak för regionen.  Då är det hög tid att växla upp arbetet för att skapa en grön och miljömedveten infrastruktur, säger Nicklas Ljungström miljöpartiet de gröna Skåne.

Miljöpartiet de gröna menar att regionen har ett stort ansvar att främja en radikal förändring och få upp fler på cyklar och ombord på tåg och bussar. Vi anser att att fler vägar och större motorvägar är fel väg att gå. MP Skåne vill istället att den skånska järnvägen byggs ut rejält och att fler cykelstråk skapas. Vi vill helt enkelt att alla investeringar i trafikinfrastruktur styrs över till miljösnälla alternativ som cykel, tåg, buss och båt.

- Man kan summera det så här enkelt - de stora motorvägarnas tid är förbi. I framtidens Skåne reser vi med spårvagn i Helsingborg, Malmö och Lund och med tåg, buss och cykel i resten av södra Sverige, säger Nicklas Ljungström.

Att resa kollektivt är något som alla skåningar tjänar på. Vardagen för de skånska kvinnor som dagligen tar tåg till träningen eller buss till jobbet blir såklart mycket enklare om vi styr om mot ett mer kollektivt Skåne. Att resa miljösmart är också bra för din hälsa. Det där lika jobbiga som sköna cykelflåset ökar din livslängd - något som en stillasittande biltur aldrig kan mäta sig med.

- Sedan är det naturligtvis en fråga för miljön. Att resa kollektiv är extremt mycket bättre än att resa med fossilburna fordon som bilar. Om man lägger ihop dessa argument är det inte så svårt att räkna ut varför framtidens infrastruktursatsningar måste vara gröna och miljösmarta. Det är helt enkelt något som alla tjänar på. Billigare kollektivtrafik skulle vara ett sundare och självklart steg i rätt riktning gällande samhällets utveckling. säger Nicklas Ljungström.

Enligt Länsstyrelsen är det bensindriven trafik som är orsaken till att den skånska luften har  alldeles för mycket av det cancerframkallade ämnet bensen. Bensen finns även i cigarettrök och i utsläpp från fritidsbåtar men den största källan till bensenutsläpp är biltrafiken, enligt Naturskyddsföreningen.


Miljöpartiet vill:

·  Att fler pendlingsstråk för cyklar skapas

·  Att det snarast byggs spårvägslinjer i Malmö, Lund och Helsingborg

·  Att godstransporter ska gå på räls och vatten

·  Att järnvägen byggs ut och förbättras

·  Att Region Skåne ska verka för en kraftig utbyggnad av det skånska järnvägsnätet

·  Att bussarnas framkomlighet förbättras

·  Att betalsystemen på bussarna blir smidigare

·  Att alla investeringar i trafikinfrastruktur ska styras över till de miljövänliga trafikslagen eftersom bilvägsystemet i Skåne är färdigutbyggt

Läs mer här.

Nicklas Ljungström (MP)

Regionkandidat

nicklas.ljungstrom@mp.se

0411-198 34, 070-650 20 01


Miljöpartiet de gröna i Skåne är en regionorganisation för Miljöpartiets kommunavdelningar i Skåne. Organisationen arbetar för ett grönare Skåne både på en regional och kommunal nivå.

Miljöpartiet i Skånes hemsida