Skip to main content

"Skolsköterska ska finnas alla dagar"

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2014 06:07 CEST

Alla elever ska ha rätt till en psykolog och skolsköterska oavsett var eleven bor eller vilken skola hon eller han går i.
 
En skolsköterska med ensamt ansvar för mellan 600 och 900 elever som dessutom kan vara spridda på flera skolor. Så ser läget ut i en rad skånska kommuner idag. Det vill vi ändra på.
 
- Alla elever ska ha möjlighet att möta en psykolog och skolsköterska oavsett var eleven bor eller vilken skola hon eller han går i. Dessutom ska samtliga skånska elever kunna träffa en skolsköterska alla skoldagar, säger Ida Nilsson regionkandidat för Miljöpartiet de gröna i Skåne.
 
MP Skåne menar också att ansvariga sköterskor och skolläkare i Skåne ska ha max 400 respektive 4 000 elever vardera. En annan nyckelfråga är kontinuitet och trygga relationer. Vi menar att det är viktigt med en regelbunden kontakt med elevhälsan, inte bara när det gäller vaccinationer.
- På så vis fångas eventuell psykisk ohälsa upp i ett tidigt läge. Så är det inte alltid idag, säger Ida Nilsson.
 
MP Skåne vill också att fler familjecentraler inrättas, liksom fler öppna mottagningar för barn och unga dit de även efter skoltid kan vända sig vid psykisk ohälsa. Ungdomsmottagningarna ska också vara öppna på sommaren.

I den nya skollagen (år 2010) pratar om elevhälsa - inte om skolhälsovård. Det har inneburit att skolhälsovården idag brottas idag med otydlighet om vem i skolan som har det yttersta ansvaret för elevens hälsa. Är det den medicinskt ansvariga chefen? Är det rektorn?
För att nå alla dessa viktiga mål menar vi att ansvaret för skolhälsovården måste regleras tydligt. Vi vill därför vi att region Skåne tar över skolhälsovården.  

 Ida Nilsson (MP)
Regionkandidat
idanils86@gmail.com
0734-134747 alt 0761693688

Miljöpartiet de gröna i Skåne är en regionorganisation för Miljöpartiets kommunavdelningar i Skåne. Organisationen arbetar för ett grönare Skåne både på en regional och kommunal nivå.

Miljöpartiet i Skånes hemsida