Taggar

Inbjudan walkshop gågator

Inbjudan walkshop gågator

Dokument   •   2015-09-17 11:00 CEST

Aktiviteter I stan utan min bil

Aktiviteter I stan utan min bil

Dokument   •   2015-09-17 11:00 CEST

Annons Tack för att du cyklar

Annons Tack för att du cyklar

Dokument   •   2015-09-15 08:30 CEST

Inbjudan Walkshop lördagen den 19 september

Inbjudan Walkshop lördagen den 19 september

Dokument   •   2015-09-10 11:18 CEST

Aktiviteter I stan utan min bil

Aktiviteter I stan utan min bil

Dokument   •   2015-09-10 11:18 CEST

Karta I stan utan min bil lördagen den 19 september
150907 45 d15-0953 Gång- och cykelåtgärder på Lidingövägen

Utlåtande 2015:86 RVII (Dnr 124-953/2015) Gång- och cykelåtgärder på Lidingövägen Genomförandebeslut 1. Trafiknämnden får genomföra gång- och cykelåtgärder på Lidingövägen till en investeringsutgift om 57,0 mnkr. Utgifterna för 2015 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2016. 2. Trafiknämnden medges rätt att teckna erforderliga avtal.

150902 Resultatbilaga till rapport Framkomlighet för linje 4 uppföljning
150902 Linje 1 - Karta med åtgärder

150902 Linje 1 - Karta med åtgärder

Dokument   •   2015-09-02 09:00 CEST

Framkomlighet för linje 4 uppföljning ett år efter pilotprojektet

Medelkörtiden har minskat ytterligare och i förhållande till året före pilotprojektet har den reducerats med drygt 9 %1. En jämförelse mellan de 10 % snabbaste och 10 % långsammaste bussarna visar att skillnaden successivt har minskat. Även fördelningen av resenärer i bussarna har blivit något jämnare.

Karta Innerstad

Karta Innerstad

Dokument   •   2015-04-10 13:51 CEST

Karta Västerort

Karta Västerort

Dokument   •   2015-04-10 13:51 CEST

Karta Söderort

Karta Söderort

Dokument   •   2015-04-10 13:51 CEST

Annuellprogram för Stockholms stad

Annuellprogram för Stockholms stad

Dokument   •   2015-04-10 13:51 CEST

Val till Stockholms stadshus

Val till Stockholms stadshus

Dokument   •   2014-12-15 14:30 CET

FTB - Food Trucks

FTB - Food Trucks

Dokument   •   2014-12-02 07:16 CET

Utvärdering - Food Trucks

Utvärdering - Food Trucks

Dokument   •   2014-12-02 07:16 CET

FTB - Food Trucks

FTB - Food Trucks

Dokument   •   2014-12-02 07:16 CET

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.