Taggar

Miljöpartiet de gröna

Daniel helldén

Stockholms stad

Trafik

151020 RAPPORT Bromma flygplats miljöpåverkan Rapport från miljöförvaltningen (Plan och miljö)
151020 tjänsteutlåtande Bromma flygplats miljöpåverkan Rapport från miljöförvaltningen (Plan och miljö)
Remissinstanser säkra och trygga skolvägar

Remissinstanser säkra och trygga skolvägar

Dokument   •   2015-10-15 08:00 CEST

Tjänsteutlåtande säkra och trygga skolvägar
Plan för säkra och trygga skolvägar

Plan för säkra och trygga skolvägar

Dokument   •   2015-10-15 08:00 CEST

Presentationsbilder pressträff cykelsatsning budget 2016
Inbjudan walkshop gågator

Inbjudan walkshop gågator

Dokument   •   2015-09-17 11:00 CEST

Aktiviteter I stan utan min bil

Aktiviteter I stan utan min bil

Dokument   •   2015-09-17 11:00 CEST

Annons Tack för att du cyklar

Annons Tack för att du cyklar

Dokument   •   2015-09-15 08:30 CEST

Inbjudan Walkshop lördagen den 19 september

Inbjudan Walkshop lördagen den 19 september

Dokument   •   2015-09-10 11:18 CEST

Aktiviteter I stan utan min bil

Aktiviteter I stan utan min bil

Dokument   •   2015-09-10 11:18 CEST

Karta I stan utan min bil lördagen den 19 september
150907 45 d15-0953 Gång- och cykelåtgärder på Lidingövägen

Utlåtande 2015:86 RVII (Dnr 124-953/2015) Gång- och cykelåtgärder på Lidingövägen Genomförandebeslut 1. Trafiknämnden får genomföra gång- och cykelåtgärder på Lidingövägen till en investeringsutgift om 57,0 mnkr. Utgifterna för 2015 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2016. 2. Trafiknämnden medges rätt att teckna erforderliga avtal.

150902 Resultatbilaga till rapport Framkomlighet för linje 4 uppföljning
150902 Linje 1 - Karta med åtgärder

150902 Linje 1 - Karta med åtgärder

Dokument   •   2015-09-02 09:00 CEST

Framkomlighet för linje 4 uppföljning ett år efter pilotprojektet

Medelkörtiden har minskat ytterligare och i förhållande till året före pilotprojektet har den reducerats med drygt 9 %1. En jämförelse mellan de 10 % snabbaste och 10 % långsammaste bussarna visar att skillnaden successivt har minskat. Även fördelningen av resenärer i bussarna har blivit något jämnare.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.