Mind vill nyansera debatten om ungas psykiska hälsa

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2018 05:06 CEST

Mind vill nyansera debatten kring ungas psykiska hälsa, då det finns en risk att alarmistiska budskap påverkar unga negativt och förmedlar en känsla av hopplöshet. Därför har Mind släppt rapporten "Unga mår allt sämre - eller?".

Mind ny förmånstagare till Postkodlotteriet

Nyheter   •   Nov 15, 2017 15:33 CET

Överskottet från Postkodlotteriet fördelas varje år till ideella organisationer. Nu står det klart att Mind, tillsammans med Raoul Wallenberg Academy, blir nya förmånstagare från och med i år.

Klyschorna du ska undvika när någon i din omgivning mår dåligt

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 05:52 CEST

I Minds nya kommunikationskampanj för Mind Forum har klassiska inspirationscitat skrivits om till ocensurerade versioner, inspirerade av inlägg på forumet. Syftet är att öka benägenheten att lyssna på personer som mår dåligt och själv våga dela med sig när livet är tufft.

Känslodrivna skyltar belyser vikten av att prata om hur vi mår

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2017 15:41 CET

Mind har tagit fram en serie utomhusskyltar för att sprida ordet om deras nya stödforum för psykisk ohälsa i vardagen. Skyltarna med sina lysande ord är kopplade till trådar i forumet. Skam, Hopplöshet, Ångest, Ensamhet och Depression. För varje gång någon skriver eller svarar kommer ordet flimra till, och för en stund avta i ljusstyrka.

Mind öppnar Sveriges första modererade stödforum om psykisk ohälsa

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2017 08:00 CEST

Nu slår Mind upp portarna för Mind Forum, ett modererat stödforum på nätet, där människor anonymt kan prata om livet när det känns tufft. Nu i sommarlovs- och semester tider brukar antalet självmord öka. Ensamhet och höga förväntningar på denna årstid skapar oro och ångest. Mind erbjuder därför en möjlighet att kommunicera med andra i liknande situation, som vill berätta hur de känner sig.

”Vi måste ta reda på varför så många mår så dåligt”

Nyheter   •   Jun 16, 2017 16:43 CEST

Trots att den psykiska ohälsan ökat under flera års tid tid finns ingen allmänt accepterad förklaring till utvecklingen. Det är allvarligt eftersom en förutsättning för effektiva åtgärder är att vi förstår varför den ökar.

Det har blivit allt vanligare att människor upplever att de mår psykiskt dåligt och idag är psykisk ohälsa det vanligaste skälet till sjukskrivning (43 procent av alla sjukfall enligt Försäkringskassan).

Det allvarligaste uttrycket för psykiska problem är självmord. Efter att ha avtagit under en lång följd av år sker inte längre några förbättringar och i åldrarna under 25 år har till och med en ökning skett.

Svårigheterna avspeglar sig i de samtal som den ideella föreningen Mind har tagit emot i Självmordslinjen, som inrättades hösten 2015, och i den självmordschatt som funnits sedan 2012.

En kvinna i 20-årsåldern skriver i chatten: ”Jag sitter här och gråter, ensam hemma... ser inte möjligheten till att mitt liv ska bli bra igen. Det hela började 2012, för fyra år sedan. Jag har alltid haft extremt stor press på mig själv, men utan egentligen anledning.”

En annan kvinna skriver: ”Jag har haft det jobbigt en period, dålig ekonomi och svårt att få jobb, känner mig ensam och har inga vänner. Har ingen lust att göra någonting samtidigt som det på något sätt kryper i mig inombords”.

Många uttrycker att de har haft problem i kontakt med vården. En ung kvinna skriver: ”Jag får inte får den hjälp jag behöver av vården, de ger mer mediciner och jag blir skickad fram och tillbaka mellan psykiatrin och primärvården.”

Samhället måste uppenbart möta det växande behov av hjälp som finns . Under 2015 fick omkring 7 procent av dem som besökte primärvården i Stockholms län en psykiatrisk diagnos Den vanligaste åtgärden var recept på antidepressiv medicin. I Sverige som helhet fick 12 procent av alla vuxna recept på antidepressiv medicin under 2015.

De insatser som vården erbjuder har uppenbart inte varit tillräckliga eftersom de psykiska problemen fortsätter att öka. Det är paradoxalt att den psykiska hälsan försämras i ett land som Sverige samtidigt som den fysiska hälsan fortsätter att förbättras. Levnadsvillkoren är goda och enligt OECD är Sverige det höginkomstland som näst efter Schweiz har högst andel i arbete. Sverige har ett av världens mest utbyggda välfärdssystem.

I en studie från Stockholm län fick vuxna, som besökte en psykiatrisk öppenvårdsmottagning, besvara en enkät men en fråga om vad de trodde var förklaringen till deras psykiska problem. Det vanligaste svaret, näst efter personliga egenskaper, var livsstress. I en annan liknande undersökning fanns som förklaringar, diskrepansen mellan de ideal som finns och den verklighet man möter samt instabilitet i livet.

Den fråga som uppenbart följer är vilka påfrestningar det kan vara som driver utvecklingen. Under de senaste decennierna förefaller arbetsmarknaden ha blivit mer polariserad där de arbeten som tillkommit ofta haft krav på höga kvalifikationer medan utbudet av arbetstillfällen för övriga antingen stagnerat eller minskat. En sådan utveckling medför ökad konkurrens och avspeglas också i att inkomstskillnaderna har ökat. Det är rimligt att anta denna utveckling kan vara en bidragande förklaring, både till ökad psykiska ohälsa och till ökande socialt betingade hälsoskillnader.

Utvecklingen i olika åldrar kan också ge vägledning. Ökningen av psykiska problem är mest uttalad i tonåren och bland unga vuxna och sjunker sedan med stigande ålder. Åldersfördelningen tyder på att trenden delvis kan vara knuten till ett allt senare inträde i arbetslivet, en förändring som inte kan förklaras av att unga studerar längre. SCB definierar en så kallad etableringsålder som är den ålder vid vilken minst 75 procent av befolkningen i en årskull förvärvsarbetar. År 1990 var etableringsåldern 21 år, 2010 hade den förskjutits till 27 år. Den långa övergångstiden från studier till arbete kan för en del innebära stora möjligheter medan den för socialt utsatta grupper istället kan medföra en lång period av osäkerhet. Detta är dock endast en av flera tänkbara förklaringar.

Om samhället effektivt ska kunna motverka den ogynnsamma trenden mot ökad psykisk ohälsa krävs en samlad analys av alternativa förklaringar. Detta är angeläget, inte minst från det perspektiv med inriktning på långsiktig social hållbarhet som regeringen antagit i Agenda 2030.

Vi behöver ett samhälle där människor är friska, känner glädje, lust och stolthet, har balans i livet och har möjlighet att utvecklas. Vi behöver ett samhälle där ingen minister ska behöva sjukskriva sig för stressrelaterade symptom.

Vårt förslag är därför att sjukvårdsminister Gabriel Wikström, eller hans tillfälliga ersättare, snarast initierar en kommission som får till uppdrag att analysera förklaringar till den ökande psykiska ohälsan.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Lina Axelsson Kihlblom

ordförande föreningen Mind

Mind kräver en kommission för att analysera förklaringar till den ökande psykiska ohälsan. Debattartikel publicerad i Dagens Samhälle 16 juni.

Läs vidare »

Tala om självmord - det är livsviktigt

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2017 05:30 CEST

Självmord är ett av Sveriges dolda folkhälsoproblem. Det är den ledande dödsorsaken bland unga. Ändå talar vi om det så sällan. Därför är det hoppfullt att SVT väljer att sända serien “30 liv i veckan”.

Karin Schulz ny generalsekreterare för Mind

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2017 08:00 CET

Minds nya generalsekreterare blir Karin Schulz, närmast generalsekreterare för Det Naturliga Steget. Karin Schulz efterträder Carl von Essen och tillträder 6 februari.

- Det är en enig styrelse och ett enigt kansli, som står bakom beslutet att anställa Karin som generalsekreterare. Det är både roligt och spännande att få se Karin leda Mind framåt genom nya tider och nya utmaningar, säger Lina Axelsson Kihlblom, styrelseordförande för Mind.

Karin har en lång erfarenhet från ideell sektor och ledarskap. Förutom arbetet som generalsekreterare för Det Naturliga Steget har hon länge arbetat med att bidra till hållbar utveckling på samhälls-, organisations- och individnivå i olika roller.

- Jag ser mycket fram emot och tycker det är ett stort privilegium att få arbeta med en av samhällets största utmaningar för folkhälsa och välfärd genom Mind, berättar Karin.

Psykisk ohälsa är den vanligaste sjukskrivningsorsaken i Sverige och innebär ett stort lidande för de som drabbas och deras anhöriga men leder också till stora förluster för företag och samhället i stort.

Mind har under de senaste fem åren växt betydligt och blivit en av de ledande ideella aktörerna som arbetar med psykisk hälsa. Förra året tog man emot 24 361 samtal i stödverksamheterna Självmordslinjen, Äldretelefonen och Föräldratelefonen. I ett samhälle där psykisk ohälsa blir allt vanligare, har Mind fått en allt viktigare roll att spela.

- Jag vill bidra till att Mind fortsätter vara en ledande aktör vad gäller att utmana rädslor kring psykisk ohälsa och erbjuda kunskap både kring hur man förebygger och agerar när den uppstår, säger Karin.

Karin värnar särskilt om att vi vågar prata med varandra om livet, hemma och på jobbet och om hur det känns inuti.

- Vi vill se arbetsplatser där människor utvecklas, inte utmattas, och skolmiljöer där barn och unga har tillgång till alla sina resurser och upplever meningsfullhet.

Hon konstaterar att vi lever i en ambitiös tidsanda och ibland glömmer bort att livet självt innebär ett visst lidande. Att faktiskt acceptera svåra saker som de är, prata om dem och om möjligt agera är en viktig del i att förebygga vissa former av psykisk ohälsa.

Karin Schulz är övertygad om att Mind kan bidra till att fler livsviktiga samtal förs i olika sammanhang. Mind kommer t.ex. under våren 2017 att lansera en ny webbaserad dialogplattform, Mind Forum, som ett komplement till de olika stödlinjer som redan finns tillgängliga för olika målgrupper.

Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa. Vi arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv.

Vi erbjuder medmänskligt stöd, sprider kunskap och bildar opinion. Våra stödverksamheter bemannas av volontärer: Självmordslinjen (tel: 90101 chatt: mind.se), Äldretelefonen (tel: 020-22 22 33) och Föräldratelefonen (tel: 020-85 20 00). Mer information på mind.se.

​Minds nya generalsekreterare blir Karin Schulz, närmast generalsekreterare för Det Naturliga Steget. Karin Schulz efterträder Carl von Essen och tillträder 6 februari.

Läs vidare »

Minds Självmordslinje får Arvsfondens Guldkorn

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2016 15:03 CET

Minds Självmordslinje fick idag utmärkelsen "Guldkornsprojekt" av Arvsfonden. Priset delas ut till projekt som har varit särskilt framgångsrika med att utveckla en projektidé, nå sin målgrupp och trygga verksamhetens överlevnad. Mind får också ett bidrag på 50.000 kr för att öka kännedom om sin livräddande verksamhet.

Årets julklapp - 150 nya ord för känslor

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2016 08:22 CET

Årets julklapp är början på ett samtal. Föreningen Mind släpper boken "Ord inuti" som ska främja samtal om känslor. Ord inuti är en fin bok på soffbordet och en perfekt julklapp för att främja den psykiska hälsan. Den innehåller 150 helt nya ord om känslor. Intäkterna går till Minds stödverksamhet för den psykiska hälsan och att förebygga självmord.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Generalsekreterare
  • kandriofn.sescmshudplzfv@mjginbqd.wxsezx
  • 073-5018033
  • 08-347065 (växel Mind)
Karin har en lång erfarenhet från ideell sektor och ledarskap. Förutom arbetet som generalsekreterare för Det Naturliga Steget har hon länge... Visa mer

Om Mind

Vi förhindrar självmord och förebygger psykisk ohälsa

Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa. Vi arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv.

Vi erbjuder medmänskligt stöd, sprider kunskap och bildar opinion. Våra stödverksamheter bemannas av volontärer: Självmordslinjen (tel: 90101 chatt: mind.se), Äldretelefonen (tel: 020-22 22 33) och Föräldratelefonen (tel: 020-85 20 00).