Skip to main content

Taggar

självmordslinjen

Rapport om ungas psykiska hälsa - KORTVERSION

Minds rapport ”Unga mår allt sämre - eller?” i kortversion.

Rapport om ungas psykiska hälsa

Rapport om ungas psykiska hälsa

Dokument   •   2018-06-07 05:06 CEST

Minds nya rapport ”Unga mår allt sämre - eller?” visar att även om ungas psykisk ohälsa är ett av våra främsta folkhälsoproblem, har förekomsten av allvarligare psykisk ohälsa inte ökat under det senaste decenniet.

Självmordslinjen 2016

Självmordslinjen 2016

Dokument   •   2017-04-19 14:24 CEST

Infographic

22 000 samtal till Minds Självmordslinje första året - infographic

Minds stödlinje Självmordslinjen har tagit emot 22 300 samtal under sitt första verksamhetsår, men antalet påringningar är ungefär 10 gånger fler. Det framgår av en ny rapport över Självmordslinjens första verksamhetsår. Denna infographic sammanfattar de viktigaste siffrorna i rapporten.

22 000 samtal till Minds Självmordslinje första året, rapport pdf

Minds stödlinje Självmordslinjen har tagit emot 22 300 samtal under sitt första verksamhetsår, men antalet påringningar är ungefär 10 gånger fler. Det framgår av en ny rapport över Självmordslinjens första verksamhetsår. I rapporten ges exempel på samtal till linjen. Rapporten visar också att Sverige ligger långt efter länder som Norge och Storbritannien vad gäller denna form av medmänskligt stöd.

Självmordslinjen halvårsrapport okt 2015 - april 2016
Pressinbjudan till Minds årsmöte

Pressinbjudan till Minds årsmöte

Dokument   •   2016-05-10 14:27 CEST

Välkommen till Minds årsmöte den 12 maj 2016. Plats: Minds kontor på Wollmar Yxkullsgatan 14 I Stockholm Tid: 17-19 Förslag till ordförande för perioden 2016-2018: • Lina Axelsson Kihlblom, grundskolechef, Haninge kommun. Anmälan: helena.mehra@mind.se, 0707 668 997

Novus/Mind Diagramrapport feb 2016: Svårt tala om självmordstankar

Det är inte självklart att fråga om man misstänker att en närstående funderar på att ta sitt liv, trots kunskap om att det kan rädda liv. Det gäller särskilt personer 18-29 år. Undersökningen har tagits fram av Novus på uppdrag av Mind, som arbetar för att främja den psykiska hälsan och minska självmordstalen.

Mind-index visar att skillnaderna i psykisk hälsa mellan länen ökar - rapport med alla län

Skillnaderna i psykisk hälsa mellan länen ökar, och det finns samband mellan graden av socialt deltagande och den psykiska hälsan. Det visar Mind-index 2015, där Västerbotten återigen har bäst psykisk hälsa i landet. Mind uppmanar stat, kommuner och landsting att se till att invånarna får ett bra socialt stöd och erbjuds sysselsättning, eftersom det påverkar den psykiska hälsan så tydligt.

Västerbotten har bäst psykisk hälsa enligt Mind-index  - rapport med alla län

Västerbottens län har bäst psykisk hälsa i Sverige. Halland och Jönköping kommer på andra och tredje plats. För andra året har föreningen Mind tagit fram Mind-index över den psykiska hälsan. Samtliga 21 län är rangordnade och vi presenterar trenden över tid, samt korrelationer mellan indexet och andra variabler såsom arbetslöshet och alkoholkonsumtion.

Män och självmord - vad betyder mansnormen?

Män står för 70 % av alla självmord. Trots männens överrepresentation saknas det ett genusperspektiv på självmordsfrågan. Forskningen använder genus som en beskrivande faktor snarare än som orsak till suicidalt beteende. I denna rapport granskas maskulinitet och självmord av flera ledande psykiatriker, mansforskare och suicidforskare, bland annat Lars Jalmert, Wolfgang Rutz och Lars Jacobsson.

Minds valanalys 2014: Vilket parti är bäst för den psykiska hälsan?

Minds valanalys 2014 visar att inget parti får A i betyg. De flesta partier har någon form av satsning på psykiatrin, men inget parti har ett helhetsgrepp, dvs ett brett folkhälsoperspektiv med satsningar på människors livsvillkor, ungas psykiska hälsa och att förebygga självmord. Mind har granskat partiprogrammen, valmanifesten, särskilda handlingar om hälsan och större motioner.

Ny handbok om motiverande samtal för att förebygga självmord

I en ny handbok beskrivs hur Motiverande Samtal kan användas för att förebygga självmord via nätet. "Att motivera till att vilja leva" är ett samarbete mellan psykologen Liria Ortiz och den ideella föreningen Mind och dess webbtjänst Självmordsupplysningen. Handboken beskriver de grundläggande processerna och verktygen inom MI, med tillämpningar i chattsamtal från Självmordsupplysningen.

Rapport om Mind-index som mäter den psykiska hälsan 2013-10-10 (Psykisk Hälsa nr 2013-3)
Sammanfattning av rapport om Mind-index över den psykiska hälsan 2013-10-10

Detta dokument sammanfattar Mind-index, som har rangordnat Europas största länder med avseende på psykisk hälsa.

Kontaktfamilj - den glömda insatsen

Kontaktfamilj - den glömda insatsen

Dokument   •   2012-02-15 14:39 CET

Livets längsta relation

Livets längsta relation

Dokument   •   2011-09-09 12:40 CEST

En kvantitativ studie om kvalitet i syskonrelationer och dess kopplingar till välbefinnande, rivalitet, åldersskillnad och andra faktorer. Psykologexamenuppsats vid Lunds Universitet HT 2010. Hedersomnämnande vid Föreningen Psykisk Hälsas Uppsatsstipendium 2010/2011. Författare: Anna Hellberg och Karin Österlund.

Självhjälpsgrupper är inte bara snack! - En studie om kunskapsutveckling utifrån sig själv i dialog med andra eller om att vara människa genom människor

Magisteruppsats i Socialt arbete vid Högskolan Väst i Trollhättan. Hedersomnämnande vid Föreningen Psykisk Hälsas uppsatsstipendium 2010/2011. Författare: Veronica Liljeqvist.

Ordets mening - Fackspråkets roll och förändring i människobehandlande organisationer

Kandidatuppsats på Socialhögskolan vid Lunds Universitet, VT 2011. Vinnare av Föreningen Psykisk Hälsas uppsatsstipendium 2010/2011.

Du är ett troll tror jag - Om självmordshets och självmordsprevention på Internet

7 juni presenterar Föreningen Psykisk Hälsa rapporten "Du är ett troll tror jag - om självmordshets och självmordsprevention på Internet". Den ger förslag på hur samhället kan förhindra självmord via nätet och har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av experter inom psykiatri, kommunikation och juridik från Föreningen Psykisk Hälsa och NASP (Nationell Prevention av Suicid och Psykisk Ohälsa).