Skip to main content

Vicore Pharma förstärker rörelsekapitalet

Pressmeddelande   •   Jan 04, 2017 17:31 CET

Vicore Pharma har beslutat ingå en rörelsefinansiering med Recall Capital för att säkerställa tillgång till kapital inför fortsatta studier och utveckling av läkemedelskandidaten C21.

Vicore Pharma har ingått en finansiering av rörelsekapital med Recall Capital. Uppgörelsen innebär att Vicore Pharma ges tillräckligt med likviditet under en period. Finansieringen kan vid valfri tidpunkt återbetalas antingen med kontanter eller, om styrelsen anser det mer fördelaktigt för Vicore Pharma, med en riktad nyemission. Styrelseordförande Göran Wessman har via eget bolag lånat ut 250.000 aktier för att säkerställa upplägget.

- Det är viktigt för att oss att säkerställa framöver att vi har tillräckligt med pengar inför kommande studier och utveckling av C21. Lösningen med Recall Capital är kostnadseffektiv och ger oss den flexibilitet vi behöver för att kunna fokusera på den fortsatta utvecklingen av C21. Därutöver utvärderar vi ständigt olika långsiktiga finansieringsalternativ, säger Per Jansson VD för Vicore Pharma.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Jansson, VD
Tel: 070-917 47 46 eller e-mail: per.jansson@vicorepharma.com

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore Pharma utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn. Visionen är att etablera AT2-agonister som en ny och effektiv klass av läkemedel. Vår läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för i första hand den svåra sjukdomen idiopatisk lungfibros. För ytterligare information se www.vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 januari kl. 17:00

Vicore Pharmas affärsstrategi är att leda utvecklingen av nya molekyler med agonistisk verkan på AT2 receptorn för att utveckla framgångsrika läkemedel.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera