Fhbnx8ilbhw63fhphacc

Livet efter särskolan

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2018 09:04 CET

Misa har sedan 2011 delfinansierat forskningsstudier med fokus på vad som händer elever efter särskolan. Motivet är att täppa till den kunskapslucka som vi har om ”vägen in i arbetslivet”, eftersom det är ett viktigt och avgörande steg för att träda in i vuxenlivet – i synnerhet för personer som lever med en funktionsnedsättning.

Xcuj7vbexrarskgzd8zw

Misa vinner 1,7 miljoner i innovationstävling.

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2018 08:43 CET

Misa är en av de stolta vinnare av Post- och telestyrelsen innovationstävling "En arbetsmarknad för alla" som arrangerats i samarbete med Arbetsförmedlingen. Vi är en av 24 vinnare och vår innovationsidé är en webbapp som ska leda till en snabbare och enklare matchning för arbetssökande att hitta sitt yrkesområde .

Aav8ehsb73bjh8drigej

SJÄLVKLART - Redo för att tävla!

Nyheter   •   Jan 29, 2018 09:55 CET

Misas bok SJÄLVKLART är nu antagen i två tävlingar: Svensk bokkonst samt Publishingpriseet. Boken är framtagen tillsammans med Kate Design - formgivning, JiniSofia Lee - fotograf, Lotta Frithjof - text.

Mpqpskmnhdzuqjfiwjpl

Tillbaka till Jakobsberg, där vi en gång startade.

Nyheter   •   Jan 15, 2018 12:44 CET

Misas nya enhet Misa Järfälla är en arbetsinriktad verksamhet med ett tydligt individfokus och vänder sig till dig med högfungerande Autism/Aspergers syndrom eller en intellektuell funktionsnedsättning och som har en önskan om att vara på en arbetsplats som passar dina förutsättningar.

Ooh13a49qnrsjtjblgcs

Det finns fler vägar in på arbetsmarknaden

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2017 09:36 CET

I den nya boken SJÄLVKLART – Berättelser rakt in i socialpolitikdebatten berättar sex personer med funktionsvariationer om sin väg in på arbetsmarknaden. Personerna som intervjuas har fått stöd av Misa, som arbetar med arbetsintegrering och som står bakom boken. Boken skildrar sex personer med olika bakgrunder som hittat en väg in på arbetsmarknaden med stöd från Misa.

E3esm9rzsigthoqknvtt

Misas skolsamarbete

Nyheter   •   Aug 28, 2017 16:23 CEST

Misas skoltjänst är ett alternativ för att stödja elever som av olika skäl inte orkar eller vill vara i skolan, elever som behöver stöd i att genomföra praktik för yrkeslivserfarenhet, APL eller för elever som av andra skäl har behov av extra stöd under sin skoltid.

Media no image

Samarbetet med Psykiatrin har gett goda resultat

Nyheter   •   Jun 28, 2017 08:00 CEST

Misa har genom sin enhet Fridhemsplan genomfört ett samverkansprojekt med Mottagningen för nyetablerade psykoser (tidigare Midhagen) inom Norra Stockholms Psykiatri. Syftet med projektet har varit att genom tidig kontakt och samarbete stödja klienter till sysselsättning under sin återhämtningsfas genom att använda metoden och insatsen Individual Placement and Support (IPS). Samarbetet har bland annat inneburit att Misa haft en arbetskonsulent på mottagningen som har jobbat tillsammans med patienterna och vårdteamen.

Forskarna Ulrika Bejerholm och Helene Hillborg, vid Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI), har följt och utvärderat projektets genomförande och resultat. Utvärderingen visar att implementering av IPS i ett vårdteam för nyinsjuknade med psykos var en process som uppskattades av personal såväl som av deltagare. Utvärderarna rekommenderar att IPS i större utsträckning implementeras i svensk psykiatri.

”Att stärka patienters förutsättningar till aktiviteter, roller och miljöer de vill utvecklas i borde vara centralt för framtidens psykiatri. I det finns en vinst för deltagarna, psykiatrin och samhället i stort.”

Forskarnas slutsatser
Vi såg också hur samarbetet mellan Misa och Midhagen utvecklades från att vara två ganska disparata organisationer med olika arbetskulturer till att bli ett team som snabbt kunde lösa och stödja enskilda individers utmaningar med styrkan av respektive organisations specialistkunskap, berättar Lennart Jönsson.

Här kan du ta del av hela rapporten

För mer information, kontakta:
Malin Bergmark, Marknad och affärsutvecklingschef, Misa AB
malin.bergmark@misa.se

Misa har genom sin enhet Fridhemsplan genomfört ett samverkansprojekt med Mottagningen för nyetablerade psykoser (tidigare Midhagen) inom Norra Stockholms Psykiatri. Syftet med projektet har varit att genom tidig kontakt och samarbete stödja klienter till sysselsättning under sin återhämtningsfas genom att använda metoden och insatsen Individual Placement and Support (IPS).

Läs vidare »
Nftkvgmdbnpnvfbxkwwg

Rustaprojektet

Nyheter   •   Jun 07, 2017 10:57 CEST

Under åren 2014 till 2017 erbjöds 20 studenter på Kungliga Tekniska högskolan (KTH) ett utökat stöd som komplement till det befintliga pedagogiska stöd högskolan erbjuder studenter med funktionsnedsättning.

Fnzkc7zwkx09ncficbbv

Forskning som gör skillnad

Nyheter   •   Maj 30, 2017 08:00 CEST

Att bidra till forskning som på olika sätt synliggör livssituationen för personer med funktionsnedsättning är viktigt för att få till stånd en politik som leder till verklig inkludering av personer med funktionsvariationer. Misa är stolt över att Jessica Arvidssons forskningsresultat har gett avtryck i regeringens nationella mål och inriktning för funktionshinderspolitiken.

Hxboefnm33s7aqf1ol7c

Göran Tingström föreläser på LSS-dagen

Nyheter   •   Maj 04, 2017 14:09 CEST

Göran föreläser på LSS-dagen i Götborg som anordnas av Compro och LSS-guiden.Hans föreläsning handlar om egna erfarenheter gällande bemötandet från särgymnasiet ut mot arbetsmarknaden, om stödets betydelse på en arbetsplats, om vikten att våga förverkliga sina drömmar och hur viktigt det är att det finns en balans i vardagen.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

Om Misa AB

Vi vet att personer med funktionsnedsättning kan delta i arbetslivet med rätt stöd

Misa vänder sig till personer som har en önskan om att få arbeta och har svårigheter att på egen hand ta sig fram i arbetslivet. Vi arbetar med att matcha personens resurser och positiva egenskaper med passande arbetsplats och arbetsuppgifter. Vår ambition är att möjliggöra en anställning i de fall personen har det som mål. Vår grundidé är att alla som vill kan delta i arbetslivet med rätt stöd.
.

Adress

Länkar