Ooh13a49qnrsjtjblgcs

Det finns fler vägar in på arbetsmarknaden

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2017 09:36 CET

I den nya boken SJÄLVKLART – Berättelser rakt in i socialpolitikdebatten berättar sex personer med funktionsvariationer om sin väg in på arbetsmarknaden. Personerna som intervjuas har fått stöd av Misa, som arbetar med arbetsintegrering och som står bakom boken. Boken skildrar sex personer med olika bakgrunder som hittat en väg in på arbetsmarknaden med stöd från Misa.

E3esm9rzsigthoqknvtt

Misas skolsamarbete

Nyheter   •   Aug 28, 2017 16:23 CEST

Misas skoltjänst är ett alternativ för att stödja elever som av olika skäl inte orkar eller vill vara i skolan, elever som behöver stöd i att genomföra praktik för yrkeslivserfarenhet, APL eller för elever som av andra skäl har behov av extra stöd under sin skoltid.

Media no image

Samarbetet med Psykiatrin har gett goda resultat

Nyheter   •   Jun 28, 2017 08:00 CEST

Misa har genom sin enhet Fridhemsplan genomfört ett samverkansprojekt med Mottagningen för nyetablerade psykoser (tidigare Midhagen) inom Norra Stockholms Psykiatri. Syftet med projektet har varit att genom tidig kontakt och samarbete stödja klienter till sysselsättning under sin återhämtningsfas genom att använda metoden och insatsen Individual Placement and Support (IPS). Samarbetet har bland annat inneburit att Misa haft en arbetskonsulent på mottagningen som har jobbat tillsammans med patienterna och vårdteamen.

Forskarna Ulrika Bejerholm och Helene Hillborg, vid Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI), har följt och utvärderat projektets genomförande och resultat. Utvärderingen visar att implementering av IPS i ett vårdteam för nyinsjuknade med psykos var en process som uppskattades av personal såväl som av deltagare. Utvärderarna rekommenderar att IPS i större utsträckning implementeras i svensk psykiatri.

”Att stärka patienters förutsättningar till aktiviteter, roller och miljöer de vill utvecklas i borde vara centralt för framtidens psykiatri. I det finns en vinst för deltagarna, psykiatrin och samhället i stort.”

Forskarnas slutsatser
Vi såg också hur samarbetet mellan Misa och Midhagen utvecklades från att vara två ganska disparata organisationer med olika arbetskulturer till att bli ett team som snabbt kunde lösa och stödja enskilda individers utmaningar med styrkan av respektive organisations specialistkunskap, berättar Lennart Jönsson.

Här kan du ta del av hela rapporten

För mer information, kontakta:
Malin Bergmark, Marknad och affärsutvecklingschef, Misa AB
malin.bergmark@misa.se

Misa har genom sin enhet Fridhemsplan genomfört ett samverkansprojekt med Mottagningen för nyetablerade psykoser (tidigare Midhagen) inom Norra Stockholms Psykiatri. Syftet med projektet har varit att genom tidig kontakt och samarbete stödja klienter till sysselsättning under sin återhämtningsfas genom att använda metoden och insatsen Individual Placement and Support (IPS).

Läs vidare »
Nftkvgmdbnpnvfbxkwwg

Rustaprojektet

Nyheter   •   Jun 07, 2017 10:57 CEST

Under åren 2014 till 2017 erbjöds 20 studenter på Kungliga Tekniska högskolan (KTH) ett utökat stöd som komplement till det befintliga pedagogiska stöd högskolan erbjuder studenter med funktionsnedsättning.

Fnzkc7zwkx09ncficbbv

Forskning som gör skillnad

Nyheter   •   Maj 30, 2017 08:00 CEST

Att bidra till forskning som på olika sätt synliggör livssituationen för personer med funktionsnedsättning är viktigt för att få till stånd en politik som leder till verklig inkludering av personer med funktionsvariationer. Misa är stolt över att Jessica Arvidssons forskningsresultat har gett avtryck i regeringens nationella mål och inriktning för funktionshinderspolitiken.

Hxboefnm33s7aqf1ol7c

Göran Tingström föreläser på LSS-dagen

Nyheter   •   Maj 04, 2017 14:09 CEST

Göran föreläser på LSS-dagen i Götborg som anordnas av Compro och LSS-guiden.Hans föreläsning handlar om egna erfarenheter gällande bemötandet från särgymnasiet ut mot arbetsmarknaden, om stödets betydelse på en arbetsplats, om vikten att våga förverkliga sina drömmar och hur viktigt det är att det finns en balans i vardagen.

Xbxltw8ogywyw59eowog

Inbjudan till temadag om Rustaprojektet

Nyheter   •   Apr 26, 2017 18:39 CEST

Det 3-åriga RUSTA-projektet börjar lida mot sitt slut och den 22 maj hålls en temadag på KTH kring ”Behöver högskolor och universitet bli bättre på att stötta personer med Aspergers syndrom?”. Temadagen riktar sig till högskole- och universitetspersonal men kan även vara intressant för de som arbetar med mångfald, inkludering och tillgänglighetsfrågor

Ifywglitimz1qfcveddg

Nationell jobbskuggningsvecka v19

Nyheter   •   Apr 24, 2017 07:06 CEST

Var med och bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad! Låt en person med funktionsvariation, arbetshinder eller som på annat sätt har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden ”skugga dig på jobbet”.

Media no image

Projekt Hjärna tillsammans

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2017 14:23 CET

Misa deltar i projektet Hjärna Tillsamman,Stroke/HjärnskadeForum (SHF) som finansieras av Allmänna Arvsfonden. Det är ett treårigt samverkansprojekt mellan ideella organisationer, vårdgivare och fristående aktörer. Projektet kom till för att uppnå bästa möjliga stöd och rehabilitering för personer med stroke/förvärvad hjärnskada och deras närstående i Stockholmsområdet. Många gånger hamnar denna målgrupp i ”gaps” eller blir hemmasittande utan stöd eller insats från samhället. Projektets mål är att bidra till en förändring på detta område, bland annat genom att samla information på ett ställe samt ordna med lotsar som kan ge vägledning till målgruppen.

Som en del av projektet sker en satsning på utbildningar och mötesplatser. Vi på Misa Liljeholmen kommer att erbjuda en mötesplats med Temat Arbetsliv den 7 februari .

I projektet har det även spelats in en film där man får möte en av våra deltagare, den filmen kan du nu se på projektets hemsidan.Första stoppet- Bagarmossens bibliotek

För mer information, kontakta:

Daniel Johansson, enhetschef, Misa Liljeholmen
e-post: daniel.johansson@misa.se
mobil: 070 - 718 80 21

Misa vänder sig till personer som har en önskan om att få arbeta och har svårigheter att på egen hand ta sig fram i arbetslivet. Vår grundidé är att alla människor kan delta i samhälls- och arbetslivet med rätt stöd. Misa har omkring 240 anställda och finns i Stockholm, Lund, Uppsala och Västerås. Våra kunder är främst kommuner och Arbetsförmedlingen. Mer info: www.misa.se

Misa deltar i projektet Hjärna Tillsamman, Stroke/HjärnskadeForum (SHF) som finansieras av Allmänna Arvsfonden. Det är ett treårigt samverkansprojekt mellan ideella organisationer, vårdgivare och fristående aktörer. Projektet kom till för att uppnå bästa möjliga stöd och rehabilitering för personer med stroke/förvärvad hjärnskada och deras närstående i Stockholmsområdet.

Läs vidare »
Media no image

Utbildning för arbetsgivare

Nyheter   •   Jan 17, 2017 16:54 CET

AUTISM OCH ASPERGER PÅ JOBBET.
En kostnadsfri utbildning för arbetsgivare som önskar höja kompetensen, se styrkor och fördelar med autsim och Asperger på jobbet. Konkreta råd och tips på små anpassningar som kan bli nyckeln till framgång.

Misa är med i det europeiska projektet ABLE (finansierat av Erasmus+) och har varit med och tagit fram utbildningen.
Syftet med utbildningen är ökad förståelse för målgruppen och att fler arbetsgivare skall få kunskap, tips och råd.
Det långsiktigt övergripande målet är att öka andelen i målgruppen som har en plats i arbetslivet.
Utbildningen kommer att erbjudas utan kostnad till några utvalda arbetsgivare i projektmedlemmarnas länder fram t o m 10 mars, för att sedan utvärderas och vidareutvecklas.
Utbildningen är på 2 timmar och hålls i arbetsgivaren eller Misas lokaler, efter behov och önskemål.

För mer information kontakta:

Projektledare Sara Sadarangani, Misa AB 

sara.sadarangani@misa.se

AUTISM OCH ASPERGER PÅ JOBBET En kostnadsfri utbildning för arbetsgivare som önskar höja kompetensen, se styrkor och fördelar med autism och Asperger på jobbet.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

Om Misa AB

Vi vet att personer med funktionsnedsättning kan delta i arbetslivet med rätt stöd

Misa vänder sig till personer som har en önskan om att få arbeta och har svårigheter att på egen hand ta sig fram i arbetslivet. Vi arbetar med att matcha personens resurser och positiva egenskaper med passande arbetsplats och arbetsuppgifter. Vår ambition är att möjliggöra en anställning i de fall personen har det som mål. Vår grundidé är att alla som vill kan delta i arbetslivet med rätt stöd.
.

Adress

Länkar