Skip to main content

Misa har medverkat i EU-projektet "Building Bridges"

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2011 15:29 CET

Misa har tillsammans med fyra andra medlemsländer i Europa färdigställt EU-Projektet ”Building Bridges” som syftade till att förbättra den allmänna medvetenheten och kunskapen om personer med särskilda behov. Projektet har pågått sedan hösten 2009 och avslutades under september 2011.

I projektet samarbetade Misa med skolor från Finland, Tyskland, Rumänien och Skottland i syfte att analysera och förbättra situationen för personer med funktionsnedsättning med fokus på skolsituationen och övergången mellan skola och arbetsliv. Projektet använde sig av benchmarking-tekniker för att hitta styrkor och förbättringsområden avseende organisationernas arbetssätt.

 Arbetet fokuserade huvudsakligen på följande områden:

 a)   Individuell planering och målsättningsarbete

b)   Förberedelser för arbetslivet i skolan – Hur ser det ut och vad saknas?

c)   Hur hittar man arbetsplatser som passar eleverna/deltagarna?

d)   Hur stödjer man handledare på arbetsplatser på bästa sätt?

 Vid frågor kontakta:

Peter Hurtig, Misa AB                                                                                            

Projekt och utvecklingssamordnare

mobil 073- 600 14 87

Misa erbjuder arbetsinriktad daglig verksamhet/sysselsättning för människor med funktionsnedsättning. Vår grundidé är att alla kan delta i samhället och arbetslivet med rätt stöd. Misa har omkring 170 anställda och finns i Stockholm, Skåne, Uppsala och Västerås. Våra kunder är främst kommuner och Arbetsförmedlingen. Mer info: www.misa.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy