Skip to main content

32 personer med funktionsnedsättning får anställning.

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 08:54 CET

 Under 2010 har Misa AB stöttat 32 personer att gå från daglig verksamhet enligt LSS och sysselsättning enligt SoL, till att få anställning på den öppna arbetsmarknaden.

I Sverige finns drygt 30 000 personer i daglig verksamhet enligt LSS (Lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade). Målet med verksamheten är att så många som möjligt av dessa skall kunna få ett lönearbete. Generellt i landet är dock fokusen på detta mål extremt låg. Lyckosamma resultat är knappt mätbara och under1%.                                                                                      

Misa lyckas årligen stötta 20-30 personer till anställning vilket är 7-10 procent av alla personer som finns i verksamheten. Med dessa resultat är vi bland de verksamheter som lyckas bäst i landet.

Det är väldigt viktigt att sprida dessa resultat och förmå även andra, både kommunala och privata verksamheter som bedriver daglig verksamhet enligt LSS eller sysselsättning enligt SoL att börja fokusera på målet att verkligen stötta personer med funktionsnedsättning till anställning. Dels för att personer med funktionsnedsättning inte skall behöva hamna i en fattigdomsfälla, dels för att samhällskostnaderna för dessa insatser ständigt ökar eftersom antalet individer inom insatserna ökar – problemet är dock att insats per person minskar.

Vi måste ta bort stämpeln om inlåsningseffekter inom daglig verksamhet. Vi måste påvisa att det finns alternativ till caféverksamhet eller att måla tavlor. Detta för att förmå politiker och samhälle att fortsätta satsa på de personer i samhället som behöver mest stöd för att komma till arbete och samhällsdeltagande.

För ytterligare information kontakta:

Enhetschef, Lotta Bodén   070-260 88 98  lotta.boden@misa.se

VD, Stefan Lahti                 073-316 03 63  stefan.lahti@misa.se

                         

Misa erbjuder arbetsinriktad daglig verksamhet/sysselsättning för människor med funktionsnedsättning. Vår grundidé är att alla kan delta i samhället och arbetslivet med rätt stöd. Misa har omkring 140 anställda och finns i Stockholm Malmö, Uppsala och Västerås. Våra kunder är främst kommuner och arbetsförmedlingen. Mer info: www.misa.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy