Skip to main content

Stöd till studenter med Aspergers syndrom på högskola och universitet.

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2014 15:05 CEST

Misa kommer från och med hösten 2014 arbeta i ett projekt tillsammans med KTH och  Autism- och Aspergerförbundet. Ägare till projektet är Autism- och Aspergerförbundet som finansieras av Allmänna Arvsfonden. Syftet med projektet är skapa ett strukturerat och individuellt arbetssätt riktat till studenter med Asperger syndrom vid högskola och universitet.

Målet är att tillsammans med målgruppen skapa fungerande verktyg och metoder som ska ge stöd i hela studiesituationen.

Under projektet kommer 20 studenter följas på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och tillsammans med dem kommer stödinsatser prövas och utvärderas. Det ska också inhämtas kunskap från forskning och internationella erfarenheter.

Projektet ska dokumenteras och bli till handböcker som vänder sig till universiteten/högskolorna, studenterna själva samt till samordnare/mentorer som stöttar dessa studenter.

Detta är en unik satsning som Autism & Aspergerförbundet  och Misa diskuterat på varsitt håll en längre tid.

Kontaktpersoner på Misa:
Annelie Eldås, Misa Kungsgatan  annelie.eldas@misa.se
Jörgen Palm, Misa Kungsgatan    jorgen.palm@misa.se 

 


Misa vänder sig till personer som har en önskan om att få arbeta och har svårigheter att på egen hand ta sig fram i arbetslivet. Vår grundidé är att alla människor kan delta i samhälls- och arbetslivet med rätt stöd. Misa har omkring 210 anställda och finns i Göteborg, Stockholm, Lund, Södertälje, Uppsala och Västerås. Våra kunder är främst kommuner och Arbetsförmedlingen. Mer info: www.misa.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera