Dv3a7ctu6zqcxtahp2to

155 miljoner kronor till forskning om geopolitik, smarta material och klimat

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2016 09:00 CET

Tvfryibwunxrcrjnyrs0

Arktisk programchef invald i prestigefyllt vetenskapligt råd

Nyheter   •   Aug 14, 2017 15:02 CEST

Y25gaev9quqtjovltc6j

Utlysning öppen: 49 miljoner till forskning om underhåll av infrastruktur

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 08:50 CEST

Lhqebq3sgzaarisqy3to

Åke Iverfeldt invald i förtroenderåd för SNS

Nyheter   •   Jun 15, 2017 12:28 CEST

Cztvxdac7g11axlicbpi

AquaAgri samlar forskare på land och till havs

Blogginlägg   •   Jun 15, 2017 12:26 CEST

Kgu9faiguigc4v1dkc0n

Förlängd satsning ska ge fler flyktingar forskarpraktik

Nyheter   •   Jun 15, 2017 10:19 CEST

Tihypfdqpxvyarzmlj3e

Kerstin Johannesson - havsforskare med känsla för folkbildning och lokalsamhälle

Blogginlägg   •   Jun 15, 2017 09:52 CEST

Media no image

KTH får ansvar för forskningsprogram om hållbar konsumtion

Nyheter   •   Jun 15, 2017 09:28 CEST

Mistra investerar 45 miljoner kronor i ett forskningsprogram om hållbar konsumtion. KTH kommer att driva programmet tillsammans med sju svenska forskningspartners och tjugofyra andra intressenter.

Vi lever i en värld där konsumtion har fått en allt viktigare roll. Både som ekonomisk motor för samhället och för att tillfredsställa enskilda personers behov. Det finns dock en baksida. I takt med att en köpstark medelklass har växt fram i världen skapas stora miljöproblem samtidigt som jordens resurser utnyttjas allt hårdare.

Hållbar konsumtion ligger därför högt upp på den globala dagordningen. När FN 2015 listade 17 utvecklingsmål fanns hållbara konsumtions- och produktionsmönster med, som en förutsättning för att vi ska kunna ställa om till en mer hållbar ekonomi.

Men det räcker inte att var och en av oss handlar lite mindre, det krävs även samhälleliga förändringar. Idag försöker politiker ofta styra utvecklingen med hjälp av skatter och subventioner, genom lagar och förordningar och med hjälp av information. Hur dessa fungerar tillsammans finns det däremot mindre kunskap om.

Därför startar Mistra nu ett forskningsprogram om hållbar konsumtion med målet att fylla ut de kunskapsluckor som finns. Programmet kommer att ha en sammanlagd budget på 50 miljoner under fyra år varav 45 miljoner kronor kommer från Mistra.

Många bra ansökningar

Intresset för programmet har varit stort. När utlysningen stängde i mars hade sju ansökningar kommit in. I de konsortier som bildades för att klara utlysningskraven fanns i stort sätt samtliga svenska universitet och högskolor med. Dessutom har ett hundratal företag, myndigheter och intresseorganisationer varit engagerade i ansökningsprocessen.

Under våren utvärderades de inkomna ansökningarna av en internationell panel under ledning av Dale Southerton, professor i sociologi vid University of Manchester.

Panelens rekommendation, vilket senare även blev styrelsens beslut, var att ge programmet till ett konsortium under ledning av KTH. I programmet kommer ytterligare sju svenska forskningsgrupper och tjugofyra andra partners att vara engagerade. Gruppens ansökan har namnet ”Sustainable Consumption: from niche to mainstream”.

– Det här är ett program som strävar mot en samhällsförändring i bred mening. Vi har duktiga forskare inom hållbar konsumtion och programmet har möjlighet att samla kraften hos kompetenta avnämare. Personligen gillar jag programmets ansats: att gå från nischbeteende till mainstream. Det ligger nära Mistras själ, säger Åke Iverfeldt, vd för Mistra.

Enligt utvärderingsgruppen höll samtliga ansökningar en hög nivå. Slutsatsen blev ändå att KTH:s ansökan var den mest genomtänkta. Där fanns ett tydligt fokus på frågor som rör konsumtion, behovet av samhälleliga förändringar och hållbarhetsfrågor. Dessutom bedömdes de ha tydliga tankar om hur programmet ska organiseras, liksom idéer om hur de ska kunna stärka Sveriges konkurrenskraft.

Läs vidare »
Wzpvrr86ttmgtx9qhve6

49 miljoner till forskning om underhåll av infrastruktur

Nyheter   •   Jun 15, 2017 09:23 CEST

Media no image

45 miljoner kronor till forskning om hållbar konsumtion

Pressmeddelanden   •   Jun 09, 2017 09:01 CEST

Mistra inrättar ett nytt forskningsprogram som ska undersöka möjligheter att minska konsumtionens miljöpåverkan. Programmet Sustainable consumption – from niche to mainstream kommer att ledas av Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.

Hållbar konsumtion ligger högt upp på den globala dagordningen. I FN:s 17 utvecklingsmål från 2015 anses hållbara konsumtions- och produktionsmönster som förutsättningar för att ställa om till en mer hållbar ekonomi.

- Det finns ett stort behov av en fördjupad kunskap om hur vi kan stimulera en övergång till mer hållbar konsumtion, därför är vi mycket glada för att nu kunna lansera detta program säger Åke Iverfeldt, Mistras vd.

Mistra investerar 45 miljoner kronor i programmet som kommer att ledas av Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.

I Sustainable consumption – from niche to mainstream ingår betydelsefulla aktörer från akademin, näringslivet och den offentliga sektorn. 

Kontaktpersoner:

Åke Iverfeldt, vd Mistra, ake.iverfeldt@mistra.org, 08-791 10 24

Malin Lindgren, kommunikationsansvarig Mistra, malin.lindgren@mistra.org, 08-791 10 27 

Mistra stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling.

Läs vidare »

Bilder & Videor 3 bilder

Om Mistra, The Swedish Foundation for Strategic Environmental Research

Mistra stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling.

Världen står inför utmaningar kopplade till vår miljö och hur vi människor använder naturresurser och påverkar vår omgivning. Mistra är en stiftelse som spelar en aktiv roll i att möta dessa utmaningar genom att investera i miljöstrategisk forskning som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Det sker genom att investera i olika satsningar där forskare i samverkan med användare bidrar till att lösa viktiga miljöproblem.

Adress

  • Mistra, The Swedish Foundation for Strategic Environmental Research
  • Gamla Brogatan 36-38
  • SE-11120 Stockholm
  • Sverige