155 miljoner kronor till forskning om geopolitik, smarta material och klimat

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2016 09:00 CET

Utlysning - ​70 miljoner kronor till forskning om minskad exponering för farliga kemikalier

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2018 09:45 CEST

Utlysning - 54 MSEK till forskning om miljökommunikation

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2018 08:24 CEST

Mistra utlyser medel till ett nytt forskningsprogram som ska vidareutveckla förståelsen för hur kopplingen mellan kunskap och handling ser ut. Ett utvecklat tvärvetenskapligt samarbete mellan forskargrupper inom en rad olika discipliner förväntas. Forskningen ska också baseras på samverkan med intressenter av olika slag.

Utlysning - 58 miljoner kronor till forskning om bioekonomi och skogsbruk

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2017 10:49 CET

Mistra satsar 58 miljoner kronor på bioekonomi och skogen

Nyheter   •   Dec 14, 2017 09:59 CET

Mistra har beslutat att starta ett program om bioekonomi där skogens resurser skall stå i fokus. Det ska förhoppningsvis bidra till att Sverige kan bli ett fossilfritt land 2045.

Sverige har som mål att landet ska vara både koldioxidneutralt och fossiloberoende om drygt 25 år. För att vi ska komma dit måste vi få tillgång till alternativ som är både förnybara och lättillgängliga. Samtidigt måste de ha ett konkurrenskraftigt pris.

För Sverige, och många andra länder, är en ökad användning av biomassa en tänkbar väg bort från oljeekonomin. Men för att det inte bara ska vara en möjlighet utan även bli till verklighet krävs både mer kunskap, ny teknik och en acceptans för en ökad användning av resurser från skogen.

Mistra har därför beslutat att investera i ett forskningsprogram där användningen av primära och sekundära råvaror från skogen fokuseras, som en värdefull resurs för flera industrisektorer. Förhoppningen är att programmet ska bidra till att övergången till ett hållbart samhälle baserat på en ökad användning av biomassa underlättas.

Innan Mistras styrelse fattade beslut om starta programmet hade en internationell expertgrupp tagit fram en bakgrundsrapport. Enligt rapporten finns det flera aspekter av forskning kring bioekonomi som behöver utvecklas. Expertgruppen ansåg att tyngdpunkten för en svensk bioekonomi finns inom skogsindustrin men att det finns möjlighet att bygga ut den till andra områden. En del av den kunskap som kommer fram kan även vara tillämpningsbar för resurser från jordbruk, vattenbruk och från olika avfallsmaterial. Det ansågs också viktigt att den utvecklade bioekonomin drar nytta av möjligheterna som digitalisering erbjuder.

Programmet kommer att ha en budget på 83 miljoner kronor varav 58 miljoner kronor kommer från Mistra. Mistra satsar initialt på ett fyraårigt program men är tydliga med möjligheten att programmet kan förlängas med ytterligare fyra år om det uppnår förväntade resultat och genomslag.

De som är intresserade av att få värdskapet för programmet har nu fram till den sista maj på sig att formulera sin ansökan. Underlaget för ansökan kommer att publiceras på Mistras hemsida www.mistra.org inom kort.

Läs vidare »

Malin Mobjörk vill visa hur olika hot hänger ihop

Nyheter   •   Dec 14, 2017 09:53 CET

Arktisk programchef invald i prestigefyllt vetenskapligt råd

Nyheter   •   Aug 14, 2017 15:02 CEST

Utlysning öppen: 49 miljoner till forskning om underhåll av infrastruktur

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 08:50 CEST

Åke Iverfeldt invald i förtroenderåd för SNS

Nyheter   •   Jun 15, 2017 12:28 CEST

AquaAgri samlar forskare på land och till havs

Blogginlägg   •   Jun 15, 2017 12:26 CEST

Bilder & Videor 3 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikationsansvarig
  • Kommunikation
  • maemliexn.ieliuzndgugrjwenrk@mluisoctraya.esorftgwt
  • 08-791 10 27
  • 0761123700

Om Mistra, The Swedish Foundation for Strategic Environmental Research

Mistra stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling.

Världen står inför utmaningar kopplade till vår miljö och hur vi människor använder naturresurser och påverkar vår omgivning. Mistra är en stiftelse som spelar en aktiv roll i att möta dessa utmaningar genom att investera i miljöstrategisk forskning som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Det sker genom att investera i olika satsningar där forskare i samverkan med användare bidrar till att lösa viktiga miljöproblem.

Adress

  • Mistra, The Swedish Foundation for Strategic Environmental Research
  • Gamla Brogatan 36-38
  • SE-11120 Stockholm
  • Sverige