Skip to main content

Mitt Liv får ny verkställande direktör

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2017 13:46 CEST

Foto: Natalie Greppi - Sofia Appelgren och Karin Bristedt

Mitt Livs grundare och verkställande direktör Sofia Appelgren lämnar idag VD rollen. Detta för att ägna sig mer åt Mitt Livs internationella expansion och opinionsbildning kring mångfald och inkludering. Till ny verkställande direktör har styrelsen utsett Karin Bristedt som idag är verksamhetsansvarig för Mitt Livs Konsulting.

Mitt Liv är ett socialt företag som arbetar för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald.Mitt Liv arbetar både med de som vill in på den svenska arbetsmarknaden och med företag och organisationer som ska ta emot. 

Mitt Liv erbjuder ett mentorprogram för kompetent arbetskraft med utländsk bakgrund, samt ett partnerprogram till de företag och organisationer som vill fokusera på mångfald och vill hjälpa till att bygga broar i det svenska samhället. Över 1500 adepter och mentorer har sedan starten år 2008 gått igenom mentorprogrammet. Mitt Liv erbjuder också stöd och utbildning genom ”Mitt Liv Konsulting” och rekryteringstjänster genom ”Mitt Liv Rekrytering”.

— Mitt Liv har nio år på nacken och har växt och utvecklats till ett företag som driver en av vår tids viktigaste frågor, den om mångfald och inkludering. Sedan Axel Johnson AB i januari 2016 blev näst största ägare i Mitt Liv, har vi kunnat växa snabbare och möta den ökade efterfrågan på mångfaldskompetens och kvalificerad arbetskraft, säger Sofia Appelgren, Grundare Mitt Liv.

— Vi tar nu nästa steg i utvecklingen för att accelerera antalet personer med utländsk bakgrund att få jobb motsvarande deras kompetens. På grund av stor efterfrågan i flera länder för Mitt Livs arbete och modell, kommer jag att fokusera kring möjligheterna att expandera utanför Sverige. Jag kommer också ägna min tid åt opinionsbildning då det finns ett stort behov att skapa en mer nyanserad bild i debatten kring mångfald och inkludering.

Karin Bristedt arbetar idag som verksamhetsansvarig för Mitt Liv Konsulting, som erbjuder utbildning och stöd inom mångfald och inkludering. Karin Bristedt kommer närmast från Nobia och har flera års erfarenhet som marknadschef och av affärsutveckling.

— Jag är ödmjuk inför att ta över efter Sofia som grundat Mitt Liv och ser fram emot ett tätt samarbete där vi kompletterar varandra. Jag hoppas kunna bidra till att skapa lönsam tillväxt för verksamheten. Detta för att hjälpa fler människor med utländsk bakgrund att finna sitt drömjobb i Sverige och bistå fler företag att hitta efterlängtad och efterfrågad kompetens, säger Karin Bristedt, VD Mitt Liv.


Fakta om Mitt Liv

Mitt Liv är ett socialt företag som arbetar för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. Genom mentorskap, utbildning, rekrytering och vidgade kontaktnät vill vi öppna dörrar för kompetent arbetskraft med utländsk bakgrund. Mitt Liv arbetar också med företag och organisationer som aktivt vill arbeta med mångfaldsfrågor. Att Mitt Liv är ett socialt företag, innebär att vi adresserar samhällsproblem med innovativa lösningar och affärsmässiga metoder. Mitt Liv är dessutom ett AB (svb), aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning, vilket innebär att all eventuell vinst återinvesteras i verksamheten och på så vis genererar ytterligare platser i programmet. Läs mer på www.mittliv.com

Presskontakt

Mitt Liv — Sylvia Rezania, 0735-39 58 98, sylvia@mittliv.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera